ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแต่งกายเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center) (18/09/57)
 
 
สอบราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการมหกรรมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทยเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2558
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ วัสดุอุปกรณ์ในการรักษา (5/2/58)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (2/2/58)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป โครงการสัมมนาและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะและผู้เกี่ยวข้อง (28/01/2558)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 จำนวน 1,220 ชุด (15/01/58)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้างประจำฝ่ายเทศกิจ (12/01/2558)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน (ครั้งที่ 2) (16/12/57)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริษัทเอกชนทำความสะอาดในโรงเรียนวัดคลองเตย (26/11/57)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ 1 คัน (13 พ.ย. 57)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ (10 พ.ย. 57)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา และวันพ่อแห่งชาติ (10 พ.ย. 2557)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย (6 พ.ย. 57)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงซอยสวัสดี ๔ จากซอยสุขุมวิท ๕๐ ถึงระยะที่กำหนดให้ (6 พ.ย. 57)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน (5 พ.ย. 57)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) 1 คัน (3 พ.ย. 57)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ (22/10/57)
 
 
ราคากลางโครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวและสถานที่สาคัญในพื้นที่เขตคลองเตยทางสถานีโทรทัศน์ (ครั้งที่ 2)
 
 
จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยในโรงเรียนสังกัดสานักงานเขต (18 ก.ย. 2557)
 
 
สอบราคาจัดซื้อม่านปรับแสงแนวตั้งพร้อมอุปกรณ์ (17/09/2557)
 
 
ประกาศราคากลางจัดซื้อนมโดยวิธีกรณีพิเศษ
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ และวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด จำนวน 46 รายการ (20 ส.ค. 57)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 10 รายการ
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ (4 ส.ค. 57)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราครจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตคลองเตย จำนวน 7 ชั้น (1 ส.ค. 57)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตคลองเตย(ครั้งที่ 2) (30 ก.ค. 57)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจัดซื้อโต๊ะขาพับชุบโครเมี่ยม เก้าอี้โครงเหล็กบุนวม เก้าอี้พลาสติกอย่างหนาเกรดเอ (23 ก.ค. 57)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการและอุปกรณ์สำหรับอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (21 ก.ค. 57)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน แบบฝึกหัดและหนังสือเสริมการเรียน (16 ก.ค. 57)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมาจัดทำห้องศูนย์พัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน (30 มิ.ย. 57)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อแบบฝึกหัดโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ(12มิ.ย.2557)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนไปทัศนศึกษา โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ (12มิ.ย.2557)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนโรงเรียนวัดสะพานไปทัศนศึกษา ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 12/06/2557
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนโรงเรียนวัดสะพานไปทัศนศึกษา ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (09/06/2557)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาไปทัศนศึกษา ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (06/06/2557)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมาสร้างฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ ฯ จำนวน 4 รายการ(26พ.ค.2557)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจัดซื้อชุดว่ายน้้า โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ (23 พ.ค. 57)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน ของโรงเรียนวัดสะพาน (19/05/2557)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจัดซื้อหนังสือแบบฝึกหัด ของโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา (16/05/2557)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจัดซื้อหนังสือเสริมการเรียน ของโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา (16/05/2557)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่งขึ้นไป (15 พ.ค.57)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ/ชุดลูกเสือสามัญ/ชุดยุวกาชาดของนักเรียนโรงเรียนวัดคลองเตย(14พ.ค.2557)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ/ชุดลูกเสือสามัญ/ชุดยุวกาชาดของนักเรียนโรงเรียนวัดคลองเตย(14พ.ค.2557)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องส่งประกาศสอบราคา โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา (8 พ.ค. 57)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ (6 พ.ค. 57)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดคลองเตย (2 พ.ค. 57)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ ชุดเนตรนารี/ชุดยุวกาชาด / ชุดพละ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ( 30 เม.ย. 57)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ชุดยุวกาชาด/ชุดพละ โรงเรียนวัดสะพาน (30 เม.ย. 57)
 
 
เสนอราคา เรื่องการประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ (30 เม.ย. 57)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจัดซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ (30 เม.ย 57)
 
 
เสนอราคา เรื่องการประกันภัยอุบัติเหตุสาหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนวัดสะพาน (30 เม.ย. 57)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในพื้นที่เขตคลองเตย 21/04/2557
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่องงานปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา(ครั้งที่ 4)(12มี.ค.2557)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่องงานก่อสร้างสะพานข้ามคลองไผ่สิงห์โต บริเวณชุมชนริมคลองไผ่สิงห์โต(ครั้งที่ 4)(12มี.ค.2557)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่องจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกอละบำรุงรักษาต้นไม้ วัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาดและวัสดุป้องกันอุบัติภัย จำนวน 64 รายการ(26ก.พ.2557)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน และเครื่องพ่นสารเคมีชนิดฝอยละเอียด(26กพ.2557)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง งานปรับปรุงโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ(21ก.พ.2557)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง งานปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย(21ก.พ.2557)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง งานก่อสร้างเสาธงบริเวณสำนักงานเขตคลองเตย(21ก.พ.2557)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซี.ซี ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบธรรมดาพร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก(ครั้งที่ 2)(21ก.พ.2557)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไปโครงการสัมมนาศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาเครือข่ายองค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวท้องถิ่น(13ก.พ.2557)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดซื้อกล้อวัดมุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ ชนิดอ่านค่ามุมได้ละเอียด 5 ฟิลิปดา(ระบบอัตโนมัคิ) (10ก.พ.2557)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่องจัดจ้างทำตู้เก็บเอกสารรางเลื่อนระบบพวงมาลัยหมุน จำนวน 1 ชุด(5ก.พ.2557)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง ซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซ๊ซี ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 03/02/2557
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศโครงการศึกษาดูงานรวมพลังแผ่นดินต้านภัยยาเสพติดเขตคลองเตย จ.กาญจนบุรี(20ม.ค.57)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง งานปรับปรุงทางเดินและท่อระบายน้ำชุมชนริมทางรถไฟสายท่าเรือ จากถนนพระรามที่ 3 ถึงระยะที่กำหนดให้ 17/01/2557
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง งานปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนพัฒนา 70 ไร่ (สถานรับเลี้ยงเด็กดวงประทีป) 17/01/2557
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง งานปรับปรุงซอยชุมชนสร้างสรรค์พัฒนา 7 - 12 (บ้านมั่นคง) จากซอยแยกถนนอาจณรงค์ถึงระยะที่กำหนดให้ 17/01/2557
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง งานปรับปรุงถนนหน้าสำนักงานเขตคลองเตย จากถนนอาจณรงค์ถึงระยะที่กำหนดให้ 17/01/2557
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง 07/01/2557
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดหาบหาม ขนาดไม่ต่ำกว่า 55 แรงม้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 รายการ(6ม.ค.2557)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1,270 ชุด 13/12/2556
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป จำนวน 4 คัน 27/11/2556
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดซื้อหนังสือ จำนวน 4 รายการ 27/11/2556
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง งานปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา (ครั้งที่3)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง งานปรับปรุงโรงเรียนวัดสะพาน(ครั้งที่3) 28/08/2556
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดซื้อหนังสือ 2 รายการ (15/08/2556)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง ซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 5 รายการ (08/08/2556)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล้ก พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (06/08/56)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่องจ้างเหมาจัดทำกระเป๋าผ้า จำนวน 1,600 ใบ (5 ส.ค.56)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่องจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ ขนาด 45 ที่นั่งขึ้นไป(2ส.ค.56)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมาจัดงานโครงการมหกรรมอาหารสะอาด ปลอดภัย จากใจคลองเตย กิจกรรมสุดยอดอาหารอร่อยเขตคลองเตย 26/07/2556
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมาจัดงานโครงการมหกรรมอาหารสะอาด ปลอดภัย จากใจคลองเตย กิจกรรมเทศกาลอาหารนานาชาติเขตคลองเตย (18/07/2556)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมานำนักเรียนในโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนาไปทัศนศึกษา ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 09/07/2556
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดซื้อแบบฝึกหัด (โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ) 09/07/2556
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่องจ้างเหมานำนักเรียนโรงเรียนวัดคลองเตยไปทัศนศึกษา ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพคุณภาพผู้เรียน(4ก.ค.2556)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่องจัดซื้อวัสดุป้องกันอุบัติภัย จำนวน 3 รายการ(4 ก.ค.2556)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่องจ้างเหมานำนักเรียนไปทัศนศึกษา ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนวัดสะพาน(3 ก.ค.2556)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูปจำนวน 4,000 ถุง ( 01/07/2556)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง งานปรับปรุงสะพานทางเดินและพื้น ค.ส.ล.ในชุมชนหัวโค้ง(ครั้งที่ 3)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง งานปรับหรุงทางเดิน ค.ส.ล.และท่กระบายน้ำในชุมชนพื้นที่เขตคลองเตย(ครั้งที่ 3)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่องสอบราคาจัดซื้อชุดว่ายน้ำ โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่องจ้างเหมานำนักเรียนไปทัศนศึกษา ตามโครงการค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่องจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไปฝ่ายพัฒนาชุมชน ฯ
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่องจัดซื้อหนังสือเรียน หนังสือแบบฝึกหัดและหนังสือเสริมการเรียนโรงเรียนวัดคลองเตย
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างปรับปรุงโรงเรียนวัดสะพาน (ครั้งที่ 2)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างก่อสร้างสะพานข้ามคลองไผ่สิงห์โต บริเวณชุมชนริมคลองไผ่สิงห์โต (ครั้งที่ 3)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างปรับปรุงโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ (ครั้งที่ 3)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา (ครั้งที่2)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างปรับปรุงสะพานทางเดินและพื้น ค.ส.ล. ในชุมชนหัวโค้ง (ครั้งที่2)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างปรับปรุงทางเดิน ค.ส.ล.และท่อระบายน้ำในชุมชนพื้นที่เขตคลองเตย(ครั้งที่2)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดซื้อวัสดุการศึกษา(โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดซื้อหนังสือแบบฝึกหัดของโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียนและแบบฝึกหัดของโรงเรียนวัดสะพาน
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดซื้อหนังสือเสริมการเรียนโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน (โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ)
 
 
ประกาศ สอบราคา เรื่อง จ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ/ชุดลูกเสือสามัญ/ชุดยุวกาชาด โรงเรียนวัดคลองเตย
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง งานปรับปรุงโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ (ครั้งที่ 2)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง งานก่อสร้างสะพานข้ามคลองไผ่สิงห์โต บริเวณชุมชนริมคลองไผ่สิงห์โต (ครั้งที่ 2)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานครเรื่องสอบราคาจ้างเหมาะตัดเย็บชุดพละโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน (โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ยุวกาชาด/ชุดพละ (โรงเรียนวัดสะพาน)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ/ชุดเนตรนารี/ชุดยุวกาชาด/ชุดพละ (โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา)
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างเหมางานปรับปรุงโรงเรียนวัดสะพาน
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง ปรับปรุงทางเดิน ค.ส.ล. และท่อระบายน้ำในชุมชนพื้นที่เขตคลองเตย
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง ก่อสร้างสะพานข้ามคลองไผ่สิงห์โต บริเวณชุมชนริมคลองไผ่สิงห์โต
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง ปรับปรุงสะพานทางเดิน ค.ส.ล.ในชุมชนหัวโค้ง
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง ปรับปรุงโรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ
 
 
ประกาศสอบราคา เรื่อง จ้างปรับปรุงซอยข้างโครงการบ้านมั่นคง จากซอยแยกถนนอาจณรงค์ถึงคลองพระโขนง
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อชุดว่ายน้ำ (โรงเรียนศูนย์รวมน้ำใจ)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาซื้อต้นไม้และวัสดุในการปลูกและบำรุงรักษาต้นไม้ จำนวน 18 รายการ
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) และชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์พร้อมแผ่น CD-ROM ชุดติดตั้ง
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ / ชุดยุวกาชาด / ชุดพละ รร.ศูนย์รวมน้ำใจ
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ/ชุดลูกเสือสามัญ/ชุดยุวกาชาด
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดแต่งกายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์บริการกรุงเทพมหานคร (Bangkok Service Center)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ / ชุดเนตรนารี / ชุดยุวกาชาด / ชุดพละ โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา เขตคลองเตย
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเสือ / ชุดยุวกาชาด / ชุดพละ โรงเรียนวัดสะพาน
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด จำนวน 19 รายการ
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อน้ำยาดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาดบรรจุ 20 ปอนด์ จำนวน 840 ถัง เพื่อเติมถังดับเพลิงในชุมชนเขตคลองเตย
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานค เรื่อง สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง โครงการสัมมนาศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อวัสดุป้องกันอุบัติภัย จำนวน 3 รายการ
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาซื้อพัดลมไอน้ำชนิดแขวนขนาด 26 นิ้ว จำนวน 41 เครื่อง และพัดลมไอน้ำระบบเคลื่อนที่ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 12 เครื่อง
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขอยกเลิกประกาศสอบราคาซื้อพัดลมไอน้ำชนิดแขวนขนาด 26 นิ้ว จำนวน 41 เครื่อง และพัดลมไอน้ำระบบเคลื่อนที่ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 12 เครื่อง
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาซื้อพัดลมไอน้ำชนิดแขวนขนาด 26 นิ้ว จำนวน 41 เครื่อง และพัดลมไอน้ำระบบเคลื่อนที่ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 12 เครื่อง
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงโรงเรียนวัดสะพาน (ครั้งที่ 2)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงโรงเรียนวัดคลองเตย
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงซอยสุขุมวิท 18 จากหน้าอาคารเลขที่ 24 ถึงระยะที่กำหนดให้ (ครั้งที่ 2)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อม้านั่งสนาม (แบบยาว) จำนวน 165 ตัว
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงโรงเรียนวัดสะพาน
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงซอยแสนสบายแยก 4 จากซอยแสนสบายถึงระยะที่กำหนดให้
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงซอยสุขุมวิท 18 จากหน้าอาคารเลขที่ 24 ถึงระยะที่กำหนดให้
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์โดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศ
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจัดซื้อรถเข็น ชนิดล้อแม็ก จำนวน 90 คัน
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงสะพานทางเดินค.ส.ล. ชุมชนในพื้นที่เขตคลองเตย
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงทางเดินค.ส.ล. และท่อระบายน้ำในชุมชนพื้นที่เขตคลองเตย
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมางานปรับปรุงซอยแยกถนนสุนทรโกษา จากถนนสุนทรโกษาเชื่อมถนนรัชดาภิเษก
 
 
ประกวดราคาให้ใช้สถานที่เพื่อบริการถ่ายเอกสาร
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตคลองเตย จำนวน ๗ ชั้น (ครั้งที่ ๓)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองเตย จำนวน ๔ โรงเรียน
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเขตคลองเตย จำนวน 7 ชั้น (ครั้งที่ 2)
 
 
 
 
 
คลองเตย Tel:02 2495002, 022402121, 02 2499705 Email:klongtoei_district@yahoo.co.th   
 
Counter :146636  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554