โครงการบริหารจัดการอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (Update 25 ก.ค. 57)
 
 
มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" (Update 22 ก.ค. 57)
 
 
งาน "วันคล้าย...วันสวรรคตสมเด็จย่า" (Update 18 ก.ค. 57)
 
 
ร่วมขบวนแห่เทียนพรรษา และถวายผ้าอาบน้ำน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 (Update 14 ก.ค. 57)
 
 
จกรรมฟังเทศน์ และเวียนเทียน เนื่องในวันอาสาฬบูชา(Update 14 ก.ค. 57)
 
 
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมพร้อมการจัดงานเขตเคลื่อนที่ เพื่อคืนความสุขสู่ประชาชน ครั้งที่ 2 (Update 10 ก.ค. 57)
 
 
สำนักงานเขตคลองสาน ขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมขบวน “พิธีแห่เทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน (Update 10 ก.ค. 57)
 
 
ขอความร่วมมือผู้ประกอบการร้านอาหาร ร้านค้า และสถานบันเทิงในพื้นที่ งดจำหน่ายเครื่องดื่ม (Update 10 ก.ค. 57)
 
 
งาน “วันคล้าย...วันสวรรคตสมเด็จย่า” (Update 10 ก.ค. 57)
 
 
เขตเคลื่อนที่ เพื่อคืนความสุขสู่ประชาชน (Update 9 ก.ค. 57)
 
 
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ (Update 08 ก.ค. 57)
 
 
ร่วมงานบำเพ็ญกุศลฉลองพระชนมายุครบ 150 ปี เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ (นวม พุทธสรมหาเถระ) (Update 07 ก.ค. 57)
 
 
กิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา (Update 07 ก.ค. 57)
 
 
ผกก.สน ในพื้นที่ ผู้แทนขนส่งฯ ในการประชุมคณะอนุกรรมการประจำกรุงเทพมหานครพื้นที่1(เฉพาะเขตคลองสาน) (Update 07 ก.ค. 57)
 
 
ออกหน่วยทำหมัน ฝังไมโครชิปและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว (Update 01 ก.ค. 57)
 
 
กิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ถวายองค์ราชัน 86 พรรษา เขตทวีวัฒนา (Update 30 มิ.ย. 57)
 
 
ผช.ป.กทม. ตรวจประเมินผลและจัดอันดับมาตรฐานการให้บริการ ฝ่ายปกครองและฝ่ายทะเบียน (Update 25 มิ.ย. 57)
 
 
ประชุมโครงการพัฒนางานศูนย์วิชาการเขตคลองสาน (Update 23 มิ.ย. 57)
 
 
งานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯเอาชนะยาเสพติดฯ (Update 23 มิ.ย. 57)
 
 
ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุง และรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก (Update 23 มิ.ย. 57)
 
 
ทำบุญฉลองศาลาพระพุทธชินชาติ (Update 23 มิ.ย. 57)
 
 
โครงการชุมชนพึ่งตนเองตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Update 23 มิ.ย. 57)
 
 
ประชุมจัดระเบียบวินมอเตอร์ไซร์รับจ้าง ณ สน.สำเหร่ (Update 20 มิ.ย. 57)
 
 
พิธีเปิด ๑๐๐ ล้านความดี๑๐๓ปีลูกเสือไทย (Update 18 มิ.ย. 57)
 
 
เปิด โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน(Fit It center ) ณ ชุมชนวัดทองนพคุณ (Update 16 มิ.ย. 57)
 
 
เปิดกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ ณ ค่ายลูกเสือ ร.ร.คลองพิทยาลงกรณ์ (16 มิ.ย. 57)
 
 
เชิญร่วมกิจกรรมเขตเคลื่อนที่ เพื่อคืนความสุขสู่ประชาชน (Update 11 มิ.ย. 57)
 
 
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (Update 10 มิ.ย. 57)
 
 
ลงพื้นที่ (Update 09 มิ.ย. 57)
 
 
เตรียมพร้อมรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ (Update 09 มิ.ย. 57)
 
 
วันงดสูบบุหรี่โลก (World No Tobacco Day) (Update 3 มิ.ย. 57)
 
 
คลองสานรับลูกจ้างชั่วคราวเพิ่ม 7 อัตรา (Update 3 มิ.ย. 57)
 
 
คลองสานเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (Update 3 มิ.ย. 57)
 
 
ประชุมกรรมการชุมชน (Update 27 พ.ค. 57)
 
 
เลือกคณะกรรมการ อปพร. (Update 27 พ.ค. 57)
 
 
เยี่ยมชุมชน (Update 22 พ.ค. 57)
 
 
ประชุมความพร้อมรับสถานการณ์เหตุการณ์ไม่ปกติของบ้านเมือง (Update 21 พ.ค. 57)
 
 
ตรวจเยี่ยมชุมชนในพื้นที่ (Update 21 พ.ค. 57)
 
 
คลองสานอบรมสุขาภิบาลอาหาร (Update 19 พ.ค. 57)
 
 
อาสาระวังภัยยาเสพติด (Update 19 พ.ค. 57)
 
 
เชิญร่วมตอบแบบสำรวจพร้อมลุ้นรับรางวัล (Update 19 พ.ค. 57)
 
 
ตรวจความพร้อมรับเปิดเทอม 2 (Update 16 พ.ค. 57)
 
 
ตรวจความพร้อมรับเปิดเทอม (Update 16 พ.ค. 57)
 
 
Easy English for Smart Officers (Update 15 พ.ค. 57)
 
 
วิสาขบูชา (Update 14 พ.ค. 57)
 
 
กวนข้าวทิพย์ (Update 12 พ.ค. 57)
 
 
เขตคลองสานนำร่องอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ (Update 12 พ.ค. 57)
 
 
คลองสานเชิญร่วมกวนข้าวทิพย์วัดพิชัยญาติการามวรวิหาร (Update 8 พ.ค. 57)
 
 
มหานครสีเขียว (Update 7 พ.ค. 57)
 
 
กิจกรรมการตรวจปัสสาวะเพื่อตรวจหาสารเสพติด (Update 6 พ.ค. 57)
 
 
วันฉัตรมงคล (Update 6 พ.ค. 57)
 
 
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Update 2 พ.ค. 57)
 
 
กะดีจีนคลองสาน : ศิลป์ สรรค์ สนั่น ซอยส์ (Update 29 เม.ย. 57)
 
 
อาหารสะอาด รสชาติอร่อย "ชม ชิม ช็อป ชิลล์" วันที่ 1-2 พค. 57 ณ ท่าน้ำท่าดินแดง (Update 25 เม.ย. 57)
 
 
Best service โครงการให้บริการสืบค้นสำเนาใบอนุญาตจากฐานข้อมูล (Update 11 เม.ย. 57)
 
 
คลองสาน สงกรานต์ หรรษา... (Update 11 เม.ย. 57)
 
 
กรุงเทพมหานครร่วมรณรงค์เทศกาลสงกรานต์ (Update 11 เม.ย. 57)
 
 
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดทองธรรมชาติ (Update 9 เม.ย. 57)
 
 
งานมหาสงกรานต์ คลองสาน สืบสานวัฒนธรรมไทย (Update 9 เม.ย. 57)
 
 
ล้างส้วม รับสงกรานต์ (Update 9 เม.ย. 57)
 
 
ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ (Update 9 เม.ย. 57)
 
 
ตรวจเลือกทหารกองเกิน (Update 9 เม.ย. 57)
 
 
วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (Update 2 เม.ย. 57)
 
 
วันคล้ายวันสถาปนาเขตคลองสาน ครบ 103 ปี (Update 2 เม.ย. 57)
 
 
ส่งมอบหีบบัตรหลังนับคะแนนเสร็จ (Update 1 เม.ย. 57)
 
 
ตรวจหน่วยเลือกตั้ง (Update 1 เมษายน 2557)
 
 
ตรวจรับหีบบัตรและอุปกรณ์เลือกตั้ง (Update 29 มี.ค. 57)
 
 
บรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน วัดทองนพคุณ (Update 29 มี.ค. 57)
 
 
มหกรรมอาชีพเพื่อประชาชน ประจำปี 2557 (Update 29 มี.ค. 57)
 
 
การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2557 (Update 28 มี.ค. 57)
 
 
พิธีมอบเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน (Update 26 มี.ค. 57)
 
 
เขตคลองสานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาเขต ครบ 103 ปี (Update 26 มี.ค. 57)
 
 
ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ว. พ.ศ. 2557 (Update 24 มี.ค. 57)
 
 
ตรวจรับหีบบัตร และวัสดุเลือกตั้ง ก่อนวันเลือกตั้ง (Update 24 มี.ค. 57)
 
 
กรุงเทพเมืองสวรรค์ (Update 24 มี.ค. 57)
 
 
ชนะเลิศลานกีฬาสาธารณะ (Update 19 มี.ค. 57)
 
 
เลือกตตั้งล่วงหน้า ส.ว. 23 มีนา นี้อย่าลืมมาใช้สิทธิกันนะ
 
 
มาเลือกตั้ง ส.ว. กันเถอะ วันที่ 30 มีนาคม 2557
 
 
เขตคลองสานเปิดแจ้งใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว.ล่วงหน้า
 
 
เขตคลองสานเร่งกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก
 
 
คณะผู้บริหารเขตคลองสานร่วมกิจกรรมตลาดนัดการเรียนรู้สู่ "เศวตฉัตรนิทรรศ" (Update 10 มี.ค. 57)
 
 
เดินหน้าจุดบริการด่วนมหานคร BTS วงเวียนใหญ่ (Update 7 มี.ค. 57)
 
 
คลองสานเตรียมปรับโฉม (Update 6 มี.ค. 57)
 
 
คณะผู้บริหารเขตคลองสานร่วมงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคลครบ 5 รอบ 60 ปี พระพิศาล ประชานาถ (Update 4 มี.ค. 57)
 
 
คณะผู้บริหารเขตคลองสานร่วมงานทำบุญสถานศึกษาครบรอบ 82 ปี สีม่วง-ขาว โรงเรียนวัดทองเพลง (Update 4 มี.ค. 57)
 
 
คณะผู้บริหารเขตคลองสานร่วมโครงการ "ธรรมะในอุทยานฯ" (Update 3 มี.ค. 57)
 
 
ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า สว. ณ งานทะเบียน สำนักงานเขตทุกเขต กันเถอะ (Update 26 ก.พ. 57)
 
 
ผอ.เขตคลองสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขต และตัวแทนจากห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจไพบูลย์ อิมปอร์ต มอบร่มกันแดดให้แก่ผู้ค้าในจุดผ่อนผัน (Update 25 ก.พ. 57)
 
 
คณะผู้บริหารเขต คณะผู้บริหารโรงเรียน และข้าราชการในสังกัด ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ (Update 25 ก.พ. 57)
 
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนวัดเศวตฉัตร (Update 25 ก.พ. 57)
 
 
โครงการครอบครัวรักการอ่าน ณ โรงเรียนวัดทองเพลง (Update 24 ก.พ. 2557)
 
 
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตคลองสาน ร่วมกิจกรรมฟังธรรมเทศนาและร่วมเวียนเทียน ณ วัดสุวรรณ เนื่องในวันมาฆบูชา (update 20 ก.พ. 57)
 
 
สำนักงานเขตคลองสาน แจ้งข้อมูลที่ประชาชนในพื้นที่เขตคลองสาน ควรทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2557 ในวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 (update 31 ม.ค. 57)
 
 
ผู้บริหารเขตคลองสานทำบุญตักบาตร สมเด็จพระสังฆราชสิ้นพระชนม์ ครบ 100 วัน ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (update 31 ม.ค. 57)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานขอแจ้งผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ. 57 และไม่ได้ลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 26 ม.ค. 57 (update 29 ม.ค. 57)
 
 
คลองสานแจ้งเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งฯ (update 28 ม.ค. 57)
 
 
วันลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส.ล่วงหน้า ช่วงเช้าก่อนเปิดหีบเลือกตั้ง อัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน ตรวจสอบความเรียบร้อยของหน่วยเลือกตั้ง และหลังจากเปิดหีบเวลา 08.00 น. ประชาชนทยอยมาใช้สิทธิเลือกตั้ง (update 26 ม.ค. 57)
 
 
นายวิชชพงศ์ สุวรรณมัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน นำคณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการเขตคลองสาน กราบพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร (update 26 ม.ค. 57)
 
 
สำนักงานเขตคลองสาน ติวเข้มผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด(ผอ.ปน.) จากนั้น ผอ.ปน. และกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ตรวจรับวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้ง (update 25 ม.ค. 57)
 
 
เขตคลองสานจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำที่เลือกตั้งกลางนอกเขตจังหวัด เขตคลองสาน ณ ห้องประชุมลิมอักษร โรงพยาบาลตากสิน (update 22 ม.ค. 57)
 
 
อัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน มอบหมายเจ้าหน้าที่เทศกิจตรวจสอบกล้อง CCTV บริเวณแยกต่างๆ ในพื้นที่เขต ไม่พบการชำรุดหรือสิ่งปิดบังกล้อง (update 21 ม.ค. 57)
 
 
คณะผู้บริหารเขตคลองสาน พร้อมด้วยข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม ถนนเมืองสวรรค์ ถวายองค์ราชัน 86 พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษษ 5 ธันวาคม 2556 (ในนามของกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ) (update 18 ม.ค. 57)
 
 
สำนักงานเขตคลองสาน ขอประณามผู้ใช้ความรุนแรงทางการเมือง และขอให้กำลังใจ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กรณีวังสวนผักกาดถูกปาระเบิดเมื่อคืนที่วันที่ 16 มกราคม 2557 (update 17 ม.ค. 57)
 
 
อัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน เป็นประธานเปิดงานวันเด็ก "สรวลเส...เฮฮา..ชวนกันมา เพื่อนกันวันเด็ก 2557" ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนี (update 11 ม.ค. 57)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน เป็นประธานเปิดกิจกรรมพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ Big Cleaning Day ครั้งที่ 1 ประจำปี 2557 ของสำนักงานเขตคลองสาน (update 10 ม.ค. 57)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป (update 7 ม.ค. 57)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานจัดตั้งศูนย์ประสานงานเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป (update 27 ธ.ค. 56)
 
 
นายอานันท์ จันทร์ติ๊บ ผู้จัดการค่ายมวยแก้วสัมฤทธิ์ นำนักกีฬามวยไทย ชุดแชมป์ซีเกมส์ เจ้าของ 4 เหรียญทอง 2 เหรียญเงิน 3 เหรียญทองแดง เข้าเยี่ยวคารวะนางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน (update 26 ธ.ค. 56)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานประชุมคณะกรรมการอำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเขตคลองสาน เพื่อเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (update 25 ธ.ค. 56)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานเชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (update 25 ธ.ค. 56)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานแจ้งข้อมูลการจองเต็นท์การจัดงานเทิดพระเกียรติฯ 2556 (update 20 ธ.ค. 56)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานเปิดรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (update 19 ธ.ค. 56)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานล้างทำความสะอาดตลาด ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการดำเนินการควบคุมการล้างตลาดและการตรวจสถานที่ประกอบกิจการในเวลากลางคืน (update 18 ธ.ค. 56)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานออกตรวจกระเช้าของขวัญเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้า เพื่อดูแลผู้บริโภค (update 17 ธ.ค. 56)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานจัดแถลงข่าวการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2556 ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกทม.1 (update 17 ธ.ค. 56)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานจัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พ.ศ. 2556 (update 16 ธ.ค. 56)
 
 
(มหานครสีเขียวและสะอาด)สำนักงานเขตคลองสานจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดทองนพคุณ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 41 ปี (update 6 ธ.ค. 56)
 
 
(มหานครแห่งความปลอดภัย) สำนักงานเขตคลองสานจัดกิจกรรมตรวจหาสารยาเสพติดในปัสสาวะ ของข้าราชการและลูกจ้างเขตคลองสาน (update 6 ธ.ค. 56)
 
 
(มหานครแห่งความสุข) สำนักงานเขตคลองสาน จัดงาน "5 ธันวาคม เทิดไท้องค์ราชัน" ประจำปีพุทธศักราช 2556 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (update 5 ธ.ค. 56)
 
 
(มหานครแห่งความสุข) สำนักงานเขตคลองสาน ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมเฉลิมพระเกียรติ วันพ่อแห่งชาติ ปราชญ์แห่งแผ่นดิน "เด็กดี เรารักในหลวง" (update 3 ธ.ค. 56)
 
 
(มหานครแห่งความสุข) สำนักงานเขตคลองสานร่วมกิจกรรมทองเพลงร่วมใจเทิดไท้องค์ราชัน ณ โรงเรียนวัดทองเพลง (update 3 ธ.ค. 56)
 
 
(มหานครแห่งความสุข) สำนักงานเขตคลองสาน ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 2556 (update 3 ธ.ค. 56)
 
 
(มหานครแห่งความปลอดภัย) สำนักงานเขตคลองสานจัดกิจกรรม ณรงค์รร่วมใจต้านภัยเอดส์ เนื่องในวันเอดส์โลก 1 ธันวาคม 2556 (update 1 ธ.ค. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน นำคณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารโรงเรียน จนท.เขต ตัวแทนจากกรมกิจการพลเรือน บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา และภาคประชาสังคม ร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์ ถ.กรุงธนบุรี ตามกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ ถวายองค์ราชัน 86 พรรษา (update 1 ธ.ค. 56)
 
 
ผอ.เขตคลองสาน นำคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการและลูกจ้างร่วมกันล้างทำความสะอาดถนน ทางเท้า สะพานลอย ทาสีลบรอบขีดเขียน ปลูกต้นไม้ ทำความสะอาดตู้โทรศัพท์สาธารณะ บริเวณถนนกรุงธนบุรี ตั้งแต่คลองบางไส้ไก่ถึงปากซอยกรุงธนบุรี 5 ตามกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ ถวายองค์ราชัน 86 พรรษา (update 23 พ.ย. 56)
 
 
ผู้อำนวยการเขตคลองสาน นำคณะผู้บริหารเขต ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร โดยกรุงเทพมหานครเป็นเจ้าภาพ (update 22 พ.ย. 56)
 
 
พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข องคมนตรี คณะผู้บริหารเขตคลองสาน และพุทธศานิกชน ร่วมพิธีเทศน์มหาชาติ เนื่องในมหามงคลวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา5 ธันวาคม 2556 ณ วัดพิชยญาติราม เขตคลองสาน (update 22 พ.ย. 56)
 
 
ผู้อำนวยการเขตคลองสาน พร้อมคณะผู้บริหารเขตคลองสาน ร่วมอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุงานพิธีชักพระวัดนางชี และแห่เรือไปเขตตลิ่งชัน (update 19 พ.ย. 56)
 
 
ผู้อำนวยการเขตคลองสาน นำคณะผู้บริหารเขต และข้าราชการระดับชำนาญการ ร่วมพิธีกราบพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ณ ตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร (update 18 พ.ย. 56)
 
 
คณะผู้บริหารเขต ข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม "ถนนเมืองสวรรคื ถวายองค์ราชัน 86 พรรษา" ของสำนักงานเขตกลุ่มกรุงธนเหนือ ณ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส สาขาปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี (update 16 พ.ย. 56)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานร่วมตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยปลอดภัยของประชาชนที่มาลอยกระทงในท่าน้ำพื้นทีเขตรับผิดชอบ (update 15 พ.ย. 56)
 
 
คณะผู้บริหารเขตคลองสาน ออกตรวจพื้นที่บริเวณถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดพื้นที่ เพื่อปรับปรุงให้เป็นถนนเมืองสวรรคื ถวายองค์ราชัน 86 พรรษาฯ (update 11 พ.ย. 56)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานเปิดโครงการรณรงค์พัฒนาความสะอาดในชุมชน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ชุมชนหลังตลาดเจริญนคร 55 (update 10 พ.ย. 56)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานขอเชิญร่วมปรับภูมิทัศน์ ถนนประชาธิปก ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน และถนนกรุงธนบุรี ถนนเมืองสวรรค์ ถวายองค์ราชัน 86 พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 (update 10 พ.ย. 56)
 
 
สำนักงานเขตคลองสาน ร่วมกับสำนักงานเขตธนบุรี เปิดกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ ถวายองค์ราชัน 86 พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 ณ วงเวียนใหญ่ จากนั้นคณะผู้บริหารเขตคลองสานนำเจ้าหน้าที่ออกทำความสะอาดและพัฒนาภูมิทัศน์ถนนประชาธิปก ตั้งแต่เชิงสะพานพระปกเกล้า ถึงวงเวียนใหญ่ (update 9 พ.ย. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน หนฝ.การศึกษา ผอ.ร.ร.วัดพิชัยญาติ พร้อมด้วยผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม ผู้แทน สน.บุปผาราม ศบส. ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน และเครือข่ายผู้ปกครอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลเพื่อขอรับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน ที่ ร.ร.วัดพิชัยญาติ (update 8 พ.ย. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาและฝ่ายเทศกิจ ลงพื้นที่ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของโป๊ะและท่าเทียบเรือในพื้นที่เขตคลองสาน เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลลอยกระทง (update 7 พ.ย. 56)
 
 
อัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน ประชุมคณะผู้บริหารและข้าราชการเขตคลองสาน เพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ ถวายองค์ราชัน 86 พรรษา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 (update 6 พ.ย. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน นำหัวหน้าฝ่ายโยธา , ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายเทศกิจ ปฏิบัติการตรวจพื้นที่ ถ.กรุงธนบุรี เพื่อพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตามแผนปฏิบัติการถนนเมืองสวรรค์ฯ (update 5 พ.ย. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน ตรวจเยี่ยมนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาขั้นสูง ณ ร.ร.วัดเศวตรฉัตร (update 2 พ.ย. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน นำข้าราชการเขตคลองสาน เข้ารับฟังการบรรยายเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ โดยท่านผู้หญิงบุตรี วีระไวทยะ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (update 2 พ.ย. 56)
 
 
สำนักงานเขตคลองสาน ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยถนนสายหลัก 3 สาย ได้แก่ ถนนประชาธิปก สมเด็จพระเจ้าตากสิน และกรุงธนบุรี เพื่อพัฒนาให้เป็นถนนเมืองสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 (update 2 พ.ย. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน นำข้าราชการและลูกจ้างเขตคลองสาน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในวันสิ้นพระชนม์บรรจบครบ 7 วัน ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (update 31 ต.ค. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน นำคณะผู้บริหารเขตคลองสาน ลงนามถวายความอาลัยสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (update 29 ต.ค. 56)
 
 
สำนักงานเขตคลองสาน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในนามวุฒิสภา ประจำปี 2556 ณ วัดทองนพคุณ (update 28 ต.ค. 56)
 
 
สำนักงานเขตคลองสาน"ร่วมแรงช่วยรัฐ พัฒนาชุมชน" ซึ่งสำนักงานเขตคลองสานร่วมกับ บมจ.ไทยศรีประกันภัย ณ บริเวณซอยเจริญนคร 18 (update 26 ต.ค. 56)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานร่วมถวายความอาลัย สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (update 25 ต.ค. 56)
 
 
สำนักงานเขตคลองสาน ร่วมจัดงาน "น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม" ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (update 20-21 ต.ค. 56)
 
 
ผู้อำนวยการเขตคลองสานพร้อมด้วยผู้บริหารเขตคลองสาน ร่วมงานตักบาตรเทโว ณ วัดพิชัยญาติญาติการาม (update 20 ต.ค. 56)
 
 
ผู้อำนวยการเขตคลองสานร่วมแสดงความยินดีกับคนงานกวาด ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ เขตคลองสาน ในโอกาสเข้ารับรางวัลหม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร งานสร้างเสริมคนดีมีคุณธรรม (update 18 ต.ค. 56)
 
 
ผู้อำนวยการเขตคลองสานและหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชุมฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน ให้สัมภาษณ์ในรายการ ทอฝัน ปั้นงาน ออกอากาศทาง ททบ.5 (update 16 ต.ค. 56)
 
 
ผู้บริหารเขตคลองสานเชิญลงพื้นที่ตรวจสอบแลัวแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณปาก ซ.เจริญนคร 46 (update 16 ต.ค. 56)
 
 
ผู้บริหารเขตคลองสานเชิญออกตรวจเยี่ยมชมชนนอกแนวเขื่อนกั้นน้ำ ชุมชนซอยเจริญนคร 29/2 (update 15 ต.ค. 56)
 
 
สำนักงานเเขตคลองสานเชิญร่วมงาน "น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม ครั้งที่ 15" ระหว่างวันที่ 20 - 21 ตุลาคม 2556 (update 15 ต.ค. 56)
 
 
สำนักงานเเขตคลองสาน เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ จำนวน 26 อัตรา (update 9 ต.ค. 56)
 
 
สำนักงานเเขตคลองสาน ตรวจสอบความแข็งแรงของแนวคันกั้นน้ำริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่รับผิดชอบช่วงน้ำขึ้นสูงสุด และเยี่ยมเยียนสอบถามความต้องการของประชาชนที่อาศัยบริเวณจุดเสี่ยงน้ำท่วม (update 8 ต.ค. 56)
 
 
สำนักงานเเขตคลองสาน ร่วมพิธีมหากุศลครั้งยิ่งใหญ่ เทศน์มหาชาติ กัณฑ์ทศพร สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชยญาติการาม (update 5 ต.ค. 56)
 
 
สำนักงานเเขตคลองสาน รับจดทะเบียนเบี้ยยังชีพรายเดือนแบบขั้นบันไดสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2558 (update 3 ต.ค. 56)
 
 
สำนักงานเเขตคลองสาน ตรวจแนวคันกั้นน้ำซึ่งเป็นจุดเสี่ยง บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา (update 3 ต.ค. 56)
 
 
สำนักงานเเขตคลองสาน ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (update 2 ต.ค. 56)
 
 
พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2556 ให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่มีความรู้ความสามารถ มีพฤติกรรมดี (update 17 ก.ย. 56)
 
 
คลองสานรับเสด็จฯ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ To Be Number One ในพื้นที่เขตคลองสาน (update 12 ก.ย. 56)
 
 
คลองสานตรวจความปลอดภัยของท่าเรือข้ามฟากในพื้นที่เขต และสำรวจระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยา (update 9 ก.ย. 56)
 
 
คลองสานแก้ไขเหตุร้องเรียนชาวบ้านครบ 100 เปอร์เซ็นต์ (update 4 ก.ย. 56)
 
 
คลองสานจัดกิจกรรม 5 ส “Big Cleaning Day” ประจำปี 2556 (update 27 ส.ค. 56)
 
 
คลองสานให้บริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี (update 21 ส.ค. 56)
 
 
เขตคลองสานจับมือบิ๊กทรีชวนคนกรุงฯ ปลูกต้นไม้ (update 15 ส.ค. 56)
 
 
เขตคลองสาน จัดกิจกรรมเปิดทางน้ำไหลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำของกรุงเทพมหานคร ณ คลองจำเริญ ซอยเจริญนคร 40 (update 12 ส.ค. 56)
 
 
เขตคลองสาน จัดกิจกรรมล้างทำความสะอาดศาสนสถาน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ วัดเศวตฉัตรวรวิหาร (update 10 ส.ค. 56)
 
 
เขตคลองสาน จัดงาน “๑๒ สิงหาคม เทิดไท้องค์ราชินี” ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (update 9 ส.ค. 56)
 
 
คณะผู้บริหารเขตคลองสาน ตรวจพื้นที่ เพื่อสำรวจปัญหาด้านการจราจร ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม (update 7 ส.ค. 56)
 
 
เขตคลองสาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารเขต ข้าราชการ ลูกจ้าง และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรมตักบาตรหนังสือ (update 6 ส.ค. 56)
 
 
เขตคลองสานเชิญร่วมตักบาตรหนังสือ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (update 3 ส.ค. 56)
 
 
เขตคลองสานเตรียมการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาฯ โครงการ TO BE NUMBER ONE (update 3 ส.ค. 56)
 
 
เขตคลองสานจัดงานเฉลิมพระเกียรติ “12 สิงหาคม เทิดไท้องค์ราชินี” ร่วมรำลึกพระคุณแม่ (update 2 ส.ค. 56)
 
 
เขตคลองสานรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ประชาชนเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและร่วมกันป้องกันสาเหตุของการเกิดโรคไข้เลือดออก (update 29 ก.ค. 56)
 
 
คณะผู้บริหารเขตคลองสานร่วมแห่เที่ยนเข้าพรรษา (update 24 ก.ค. 56)
 
 
คณะผู้บริหารเขตคลองสานร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา (update 22 ก.ค. 56)
 
 
คณะผูับริหารเขตคลองสานร่วมพิธีเปิดโครงการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา (update 19 ก.ค. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน ร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จย่า (update 18 ก.ค. 56)
 
 
เขตคลองสานเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (update 18 ก.ค. 56)
 
 
เขตคลองสานเชิญร่วมแห่เทียนพรรษา (update 17 ก.ค. 56)
 
 
เขตคลองสานนัดทำความสะอาดและเก็บสิ่งของเหลือใช้ (update 16 ก.ค. 56)
 
 
เขตคลองสานให้บริการทำหมันสุนัข แมว และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี (update 15 ก.ค. 56)
 
 
นักเรียนเขตคลองสานรับทุนการศึกษาโครงการรักการอ่านยอดเยี่ยม (update 12 ก.ค. 56)
 
 
เขตคลองสานรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (update 3 ก.ค. 56)
 
 
เขตคลองสานเปิดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาล (update 1 ก.ค. 56)
 
 
คลองสานชวนฝึกอาชีพสร้างรายได้เสริม (update 25 มิ.ย. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการกรุงเทพฯ สะอาดร่มรื่น (Bangkok Clean and Green) (update 21 มิ.ย. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน เป็นประธานเปิดการชุมนุมรอบกองไฟและกิจกรรมรอบกองไฟ (update 20 มิ.ย. 56)
 
 
เขตคลองสานนำคณะอนุกรรมการการจราจร ขนส่งและการระบายน้ำ ชุดที่ 6 ประจำสภากรุงเทพมหานครออกตรวจความคืบหน้าการเสริมเขื่อนคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา (update 13 มิ.ย. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน พร้อมคณะผู้บริหารเขต คลองสาน ร่วมพิธีถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (update 9 มิ.ย. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน นำคณะผู้บริหารเขต ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตคลองสาน ร่วมถวายพระพร (update 7 มิ.ย. 56)
 
 
เขตคลองสานรับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในพิธีฉลองสมโภชพระอาราม (update 3 มิ.ย. 56)
 
 
คลองสานรุกออกสุ่มตรวจหาสารเสพติดในสถานประกอบการ (update 29 พ.ค. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บังคับการตำรวจจราจร และคณะผู้บริหารเขต ร่วมพิธีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) ประจำปี 2556 ณ วัดพิชยญาติการาม วรวิหาร (update 22 พ.ค. 56)
 
 
เขตคลองสานรับฟังการชี้แจงการก่อสร้างจุดจอดรับส่งใต้สถานีรถไฟฟ้าวงเวียนใหญ่ (update 14 พ.ค. 56)
 
 
เขตคลองสานรุกป้องกันไข้เลือดออก (update 2 พ.ค. 56)
 
 
คณะผู้บริหารเขต รายงานผลการดำเนินงานด้านงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2556 ของ (update 1 พ.ค. 56)
 
 
คณะผู้บริหารเขตคลองสานร่วมงานเทศกาลสงกรานต์ ณ วัดพิชยญาติการาม (update 16 เม.ย. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน ร่วมตักบาตรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ (update 15 เม.ย. 56)
 
 
เขตคลองสานเตรียมทำความสะอาดหลึงเทศกาลสงกรานต์ (update 11 เม.ย. 56)
 
 
เขตคลองสานจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติฯ (update 10 เม.ย. 56)
 
 
เขตคลองสานจัดงาน "มหาสงกรานต์ คลองสาน สืบสานวัฒนธรรมไทย" (update 9 เม.ย. 56)
 
 
นายวิชชพงศ์ สุวรรณมัย ผช.ผอ.เขต เป็นประธานพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (update 1 เม.ย. 56)
 
 
เขตคลองสานเชิญร่วมงาน "มหาสงกรานต์ คลองสาน สืบสานวัฒนธรรมไทย" (update 29 มี.ค. 56)
 
 
เขตคลองสานตรวจเลือกทหารกองเกินฯ ประจำปี 2556 (update 27 มี.ค. 56)
 
 
เขตคลองสานนัดทำความสะอาดและเก็บสิ่งของเหลือใช้ (update 25 มี.ค. 56)
 
 
เขตคลองสานจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาเขตคลองสาน ครบ 102 ปี (update 21 มี.ค. 56)
 
 
เขตคลองสานจัดหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคชีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (update 20 มี.ค. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการดนตรีในสวน (update 18 มี.ค. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน ร่วมทำบุญถวายอดีตเจ้าอาวาสวัดเศวตฉัตร (update 13 มี.ค. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชน (update 12 มี.ค. 56)
 
 
เขตคลองสานชมเชยนักเรียน ร.ร.วัดสุวรรณ ได้รับรางวัลการแข่งขันทางวิชาการ (update 11 มี.ค. 56)
 
 
เขตคลองสานเชิญร่วมแข่งขันทำอาหารเทิดพระเกียรติพระเจ้าตาก (update 9 มี.ค. 56)
 
 
เขตคลองสานเชิญชมฟรีคอนเสิร์ตดนตรีในสวน (update 8 มี.ค. 56)
 
 
เขตคลองสานทำความสะอาดพื้นที่หลังวันเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. (update 7 มี.ค. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน เปิดกิจกรรม 5ส “Big Cleaning Day" (update 5 มี.ค. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน พร้อมผู้บริหารเขต ร่วมขบวนคาราวานรอบพื้นที่เพื่อรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. (update 1 มี.ค. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน รณรงค์เคาะประตูบ้านเชิญชวนออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง (update 26 ก.พ. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน นำข้าราชการและลูกจ้าง ฟังธรรมและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆะบูชา (Update 25 ก.พ. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 2 (update 24 ก.พ. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน นำคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการและลูกจ้าง ให้การต้อนรับคณะแห่เฉลิมฉลองประจำปีของศาลเจ้าปึงเถ่ากงม่า (update 22 ก.พ. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน รณรงค์เลือกตั้ง ผว.กทม. ที่ท่าน้ำท่าดินแดง (update 22 ก.พ. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน ให้การต้อนรับคณะศึกษาพนักงานเทศกิจ (update 22 ก.พ. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประดิษฐาน ณ วัดเศวตฉัตร (update 21 ก.พ. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน นำคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมกิจกรรม "เพื่อประชาธิปไตย คน กทม. ต้องไปเลือกตั้ง" (update 21 ก.พ. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน นำคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการและลูกจ้าง รณรงค์การเลือกตั้ง ผว.กทม. (update 20 ก.พ. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน เป็นประธานการประชุมศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง ผว.กทม. เขตคลองสาน (update 19 ก.พ. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน นำคณะผู้บริหารเขตกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดอนงคาราม (update 18 ก.พ. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน เปิดกิจกรรม "Moving Bangkok" (update 18 ก.พ. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน เป็นประธานการอบม ผอ.ปน. (update 15 ก.พ. 56)
 
 
นางเพ็ญจันทร์ เจียมกรกต ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง ผว.กทม. (update 14 ก.พ. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน เปิดกิจกรรม "ชวนคนรัก ไปเลือกผู้ว่าฯ" (update 13 ก.พ. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน นำคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการและลูกจ้าง ร่วมถวายพระพรฯ (update 11 ก.พ. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน เปิดกิจกรรม "เคลื่อนทัพช้าง" (update 11 ก.พ. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน เปิดกิจกรรม "เฮง เฮง รับต้นปี เลือกตั้งคนเก่ง คนดี เป็น ผว.กทม." (update 8 ก.พ. 56)
 
 
นางนินนาท ชลิตานนท์ ป.กทม. ตรวจความพร้อมการจัดการเลือกตั้ง ผว.กทม. (update 8 ก.พ. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จโครงการ D.A.R.E (update 7 ก.พ. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน ลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ไขเรื่องร้องเรียน (update 4 ก.พ. 56
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน ร่วมงานกะดีจิน ศิลป์ 3 ท่า(update 3 ก.พ. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน นำคณะผู้บริหารเขต ร่วมแสดงมุทิตาจิตเนื่องในงานบำเพ็ญกุศลอายุวัฒนมงคล เจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (update 2 ก.พ. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน เป็นประธานโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและลูกจ้างเขตคลองสาน ครั้งที่ 4 (update 30 ม.ค. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน พร้อมด้วยนายวิชชพงศ์ สุวรรณมัยและนางวิไลวรรณ นามสวัสดิ์วงศ์ ผช.ผอ.เขตคลองสาน ร่วมกิจกรรมเปิดตัวการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง ผว.กทม. ของ สนข.คลองสาน (update 28 ม.ค. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน ตรวจประเมินความเสียหายสถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ (update 27 ม.ค. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ (update 27 ม.ค. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน ตรวจความเรียบร้อยเส้นทางเสด็จฯ (update 26 ม.ค. 56)
 
 
เขตคลองสานแก้ไขเรื่องร้องเรียนครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ (update 25 ม.ค. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน ลงพื้นที่ตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยเส้นทางเสด็จฯ (update 24 ม.ค. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐอินเดีย (update 24 ม.ค. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือการดำเนินการเลือกตั้ง ผว.กทม. (update 24 ม.ค. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน ปฏิบัติการตรวจพื้นที่เขต (update 21 ม.ค. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน เป็นประธานในพิธียกช่อฟ้าวัดทองนพคุณ (update 20 ม.ค. 2556)
 
 
นางอัจราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน เป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (update 19 ม.ค. 56)
 
 
เขตคลองสานแจ้งเตือนแก้ไขรายชื่อใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดและนอกราชอาณาจักร (update 18 ม.ค. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน นำคณะผู้บริหารเขตกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร (update 17 ม.ค. 56)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้ง (update 15 ม.ค. 2556)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน เป็นประธานการประชุมข้าราชการ-ลูกจ้าง (update 14 ม.ค. 2556)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน ลงพื้นที่ตรวจหน่วยเลือกตั้ง (update 13 ม.ค. 2556)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ (update 12 ม.ค. 2556)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน นำคณะผู้บริหารกราบนัมสการเจ้าอาวาสวัดในพื้นที่ (update 9 ม.ค. 2556)
 
 
นางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผอ.เขตคลองสาน ปฏิบัติการตรวจพื้นที่เขต (update 5 ม.ค. 2556)
 
 
ผู้บริหารเขต ข้าราชการและลูกจ้างสำนักงานเขตคลองสานให้การต้อนรับนางอัจฉราวดี ชัยสุวิรัตน์ ผู้อำนวยการเขตคลองสานคนใหม่ (update 4 ม.ค. 2556)
 
 
เขตคลองสานเชิญตรวจรายชื่อผู้มี่สิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ (update 25 ธ.ค. 2555)
 
 
นายขจิต ชัชวานิชย์ ผอ.เขตคลองสาน นำคณะผู้บริหารเขต ร่วมพิธีบรวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และปลุกเสกเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (update 18 ธ.ค. 2555)
 
 
นายยศศักดิ์ คงมาก ผู้ช่วยปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2555 (update 17 ธ.ค. 2555)
 
 
นายขจิต ชัชวานิชย์ ผอ.เขตคลองสาน นำคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในงานไตรเกียรติคุณ เนื่องในโอกาสเป็นเจ้าภาพจัด "การประชุมตระกูลลิ้มสากล" ครั้งที่ 14 ณ สมาคมตระกูลลิ้มแห่งประเทศไทย (update 15 ธ.ค. 2555)
 
 
นายขจิต ชัชวานิชย์ ผอ.เขตคลองสาน นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างเขต ร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้ป่วย เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 40 ปี (update 14 ธ.ค. 2555)
 
 
นายขจิต ชัชวานิชย์ ผอ.เขตคลองสาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเขตคลองสาน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (update 13 ธ.ค. 2555)
 
 
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง , เทศกิจ , โยธา และรักษาความสะอาดฯ ร่วมซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อัคคีภัยและการก่อการร้าย (update 7 ธ.ค. 2555)
 
 
คณะผู้บริหาร ข้าราชการและลูกจ้างเขตคลองสาน ร่วมรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเสด็จออกมหาสมาคม ในงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 (update 5 ธ.ค. 2555)
 
 
ผอ.เขตคลองสาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "5 ธันวาคม เทิดไท้องค์ราชันย์" ประจำปีพุทธศักราช 2555 (update 4 ธ.ค. 2555)
 
 
ผอ.เขตคลองสาน นำคณะผู้บริหารเขต ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัด ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2555 (update 3 ธ.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานประกาศรับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านลานกีฬา (update 28 พ.ย. 2555)
 
 
เขตคลองสานต้อนรับคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานครที่ผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา (update 22 ต.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานร่วมจัดงาน “น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม ครั้งที่ 14” ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (update 21 ต.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานแถลงข่าวการจัดงาน “น้อมรำลึกถึงสมเด็จย่า ณ นิวาสสถานเดิม ครั้งที่ 14” ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (update 11 ต.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานเปิดรับอาสาสมัครบ้านหนังสือ 2 อัตรา (update 10 ต.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานกำหนดทำความสะอาดและเก็บสิ่งของเหลือใช้ (update 9 ต.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานแก้ไขเรื่องร้องเรียนครบถ้วน 100 เปอร์เซ็นต์ (update 8 ต.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานพัฒนาล้างทำความสะอาดและจัดระเบียบตลาดเงินวิจิตร ถ.เจริญรัถ (update 3 ต.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานจัดกิจกรรมลูกเสือชาวบ้านสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในสังคม (update 3 ต.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานร่วมกับทุกภาคส่วนร่วมกันกรอกกระสอบทราย เพื่อเตรียมพร้อมในการป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ณ สวนป่าใต้สะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (update 3 ต.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานให้การต้อนรับคณะทำงานตรวจติดตามความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2556 คณะที่ 2 (update 1 ต.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานออกสุ่มตรวจร้านอาหารใช้น้ำมันทอดซ้ำหาสารก่อมะเร็ง (update 25 ก.ย. 2555)
 
 
เขตคลองสานเปิดรับอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานสภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร (update 21 ก.ย. 2555)
 
 
เขตคลองสานเปิดรับลงทะเบียนและคัดเลือกสุดยอด OTOP ประจำปี พ.ศ. 2555 (update 20 ก.ย. 2555)
 
 
เขตคลองสานกำหนดทำความสะอาดและเก็บสิ่งของเหลือใช้ (update 19 ก.ย. 2555)
 
 
เขตคลองสานเขตคลองสานแจ้งปิดให้บริการรับลงทะเบียนบัตรทอง (update 18 ก.ย. 2555)
 
 
เขตคลองสานลงทะเบียนเบี้ยความพิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2557 (update 17 ก.ย. 2555)
 
 
เขตคลองสานเลือกประธานสภาเขต (update 15 ก.ย. 2555)
 
 
เขตคลองสานประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2556 (หลักสูตรหลัก) จำนวน 50 คน (update 14 ก.ย. 2555)
 
 
เขตคลองสานเชิญร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล (update 5 ก.ย. 2555)
 
 
เขตคลองสานเชิญร่วมพิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล (update 3 ก.ย. 2555)
 
 
เขตคลองสานร่วมกันเทน้ำปุ๋ยชีวภาพ เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำในกิจกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตามโครงการการจัดการคุณภาพน้ำในชุมชน (update 30 ส.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเพื่อเฝ้าระวังยาเสพติด (update 25 ส.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานลงเรือตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างแนวคันกั้นน้ำและสำรวจจุดอ่อนน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา เพื่อเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตคลองสาน (update 23 ส.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานพิธีเปิดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตคลองสาน ภายใต้หัวข้อ “Putting to ASEAN” (update 22 ส.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานพิธีเปิดโครงการ “คลองสาน...เขียวได้อีก” และร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ กับผู้แทนสมาคมอนุรักษ์ศิลปกรรมและสิ่งแวดล้อม (update 18 ส.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานต้อนรับนางสาวิตรี บริพัตร ณ อยุธยา ภริยาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร) ในฐานะกรรมการมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เยี่ยมเยียนและพบปะกับนักเรียนที่ได้รับทุนของมูลนิธิในพื้นที่เขตคลองสาน (update 15 ส.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานพิธีเปิดกิจกรรม “12 สิงหาคม เทิดไท้องค์ราชินี” พร้อมมอบเกียรติบัตรให้แก่แม่ดีเด่นเขตคลองสาน (update 10 ส.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารฯ (update 27 ก.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานพิธีเข้ารับพระราชทานเงิน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (update 21 ก.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (update 21 ก.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานเปิดการฝึกอบรมโครงการกรุงเทพสะอาด ร่มรื่น (Bangkok Clean and Green)(update 18 ก.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานต้อนรับ นายจุมพล สำเภาพล รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดลานกีฬาชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ (update 15 ก.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานต้อนรับ นายจุมพล สำเภาพล รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณริมคลองสมเด็จเจ้าพระยา (update 15 ก.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานลงพื้นที่ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดและตรวจปัสสาวะพนักงานในสถานประกอบการ (update 9 ก.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนซอยช่างนาค-สะพานยาว และชุมชนซอยแยกถนนเชียงใหม่ (update 4 ก.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานเชิญร่วมโครงการกรุงเทพสะอาดร่มรื่น (update 29 มิ.ย. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานควบคุมการแพร่ระบาดโรคไข้เลือดออกอย่างเร่งด่วน (update 27 มิ.ย. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานนัดเก็บวัสดุสิ่งของเหลือใช้ (update 26 มิ.ย. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเขตคลองสาน (update 25 มิ.ย. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานพิธีเปิดโครงการสัมมนาและดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร. เขตคลองสาน ระหว่างวันที่ 23-24 มิ.ย. 55 ณ จังหวัดชลบุรีและระยอง (update 23 มิ.ย. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานเขตคลองสานพิธีเปิดวันมหกรรมความสะอาดและสิ่งแวดล้อม กรุงเทพ 50 เขต (Bangkok Clean and Green) (update 22 มิ.ย. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานเขตคลองสานรณรงค์เรื่องไข้เลือดออก เนื่องในวันไข้เลือดออกอาเซียน (Asean Dengue Day) (update 12 มิ.ย. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานเขตคลองสานเร่งสำรวจพื้นที่ติดตั้งเครื่องสูบน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วม (update 9 มิ.ย. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานประชุมหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเวนคืนที่ดิน ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกองจัดกรรมสิทธิ์ สำนักการโยธา (update 8 มิ.ย. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานซักซ้อมการปฏิบัติการตามแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย สาธารณภัย ครั้งที่ 2 (update 8 มิ.ย. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานสุ่มตรวจยาเสพติดในโรงงาน (update 8 มิ.ย. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานซักซ้อมบุคลากรป้องกันอัคคีภัย (update 7 มิ.ย. 2555)
 
 
กรุงเทพมหานคร ขอเชิญพสกนิกรชาวไทย เฝ้ารับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ในวันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555 เวลา 17.30 น. (update 6 มิ.ย. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมข้าราชการ ลูกจ้างเขตคลองสาน ครั้งที่ 6 ณ วัดอนงคารามวรวิหาร (update 4 มิ.ย. 2555)
 
 
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีกวนข้าวมธุปายาส (ข้าวทิพย์) เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2555 (update 2 มิ.ย. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม 2555 ณ โรงพยาบาลตากสิน (update 31 พ.ค. 2555)
 
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการก่อสร้างทางเดินยกระดับ (sky walk) ในพื้นที่เขตคลองสาน (update 31 พ.ค. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานประชุมคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เขตคลองสาน ครั้งที่ 1 (update 30 พ.ค. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานประกอบการ ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2555 (update 30 พ.ค. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม ชุดที่ 5 (update 29 พ.ค. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานตรวจเยี่ยมชุมชนซอยเจริญนคร 27 และซอยเจริญนคร 24/1 (update 28 พ.ค. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานจัดทำแผนพัฒนาคลองในพื้นที่ (update 28 พ.ค. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานจัดอบรมตามโครงการป้องกันโรคเอดส์ในสถานประกอบการ (update 25 พ.ค. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานแจ้งเตือนชำระภาษีบำรุงท้องที่ (update 24 พ.ค. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานจัดทำแผนบูรณาการกวาดล้างยาเสพติด (update 23 พ.ค. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานเชิญชวนตรวจดูผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงครั้งที่ 3) (update 22 พ.ค. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานตรวจเยี่ยมชุมชนเป้าหมายยาเสพติด (update 21 พ.ค. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานจำหน่ายไข่ไก่ราคาถูก (update 14 พ.ค. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานการอบรมข้าราชการครูในสังกัดเพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขตคลองสาน (update 10 พ.ค. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมข้าราชการและลูกจ้างเขตคลองสาน ครั้งที่ 5 (update 4 พ.ค. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานตรวจประเมินความพร้อมของศาลเจ้ากวนอู เพื่อคัดเลือกเข้าประกวดเป็นศาลเจ้าบริหารงานดีเด่นของกรุงเทพมหานคร(update 3 พ.ค. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานประชุมสมาชิก อปพร. เขตคลองสาน เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร. เขตคลองสาน ชุดใหม่ (update 2 พ.ค. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดเขตคลองสาน ครั้งที่ 2/2555 (update 1 พ.ค. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานพัฒนาทำความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในมัสยิดเซฟี ซอยสมเด็จเจ้าพระยา 5 (update 27 เม.ย. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานเลือกตั้งกรรมการในคณะอนุกรรมการสามัญประจำกรุงเทพมหานคร (อ.ก.ก.) ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 (update 26 เม.ย. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานจัดงาน "มหาสงกรานต์ คลองสาน สืบสานวัฒนธรรมไทย" ประจำปีพุทธศักราช 2555 (update 21 เม.ย. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการปฏิบัติงานขุดลอกคูคลองในพื้นที่เขตคลองสาน ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (update 20 เม.ย. 2555)
 
 
สำนักงานเขตคลองสานกำหนดจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ งานพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดสุทธาราม (update 9 เม.ย. 2555)
 
 
นายวิชชพงศ์ สุวรรณมัย ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยการตรวจคัดเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี พ.ศ. 2555 (update 4 เม.ย. 2555)
 
 
เขตคลองสาน จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาเขตคลองสาน ครบรอบ 101 ปี (update 1 เม.ย. 2555)
 
 
เขตคลองสานร่วมในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติฯ (update 31 มี.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานประชุมหารือและเตรียมความพร้อมในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ฯ (update 22 มี.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานร่วมพิธีปิดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา 84 กิโลเมตรฯ (update 18 มี.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ชนะในโครงการรักการอ่านยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2554 (update 16 มี.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานให้การต้อนรับคณะผว.กทม.ร่วมเดินเทิดพระเกียรติ 84 พรรษา 84 กิโลเมตรฯ (update 15 มี.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานจัดโครงการวินจักรยานยนต์รับจ้างอาสาสมัครพิทักษ์เมือง (update 11 มี.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานจัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตในการป้องกันยาเสพติด (update 9 มี.ค. 2555)
 
 
มูลนิธิเขตคลองสาน กำหนดจัดงาน "สัปดาห์พระเครื่องเพื่อมูลนิธิเขตคลองสาน" ระหว่างวันที่ 26 - 28 มีนาคม 2555 (update 8 มี.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานจัดกิจกรรมปฏิบัติธรรม ฟังพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน เนื่องในโอกาสเทศกาลวันมาฆบูชา ณ วัดสุวรรณ (update 7 มี.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานเกณฑ์ทหาร 4 เม.ย. ที่ ร.ร.วัดเศวตฉัตร (update 6 มี.ค. 2555)
 
 
คณะผู้บริหารเขตให้การต้อนรับพร้อมบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงานเขต ให้แก่คณะข้าราชการตำรวจ กดต.(ปป.) ของสน.บุปผาราม (update 5 มี.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานจัดทำแผนพัฒนาคลองในพื้นที่ (update 5 มี.ค. 2555)
 
 
คณะผู้บริหารเขตคลองสานนำคณะผู้บริหารของสโมสรโรตารีเจริญนคร ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินการตามโครงการรักการอ่าน ประจำปีการศึกษา 2554 (update 23 ก.พ. 2555)
 
 
เขตคลองสานจัดประชุมคณะอนุกรรมการการปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อย ชุดที่ 6 ประจำสภากรุงเทพมหานคร (update 20 ก.พ. 2555)
 
 
เขตคลองสานแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด (update 19 ก.พ. 2555)
 
 
เขตคลองสานประกาศแจ้งยกเลิกลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า (update 6 ก.พ. 2555)
 
 
เขตคลองสานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (update 3 ก.พ. 2555)
 
 
เขตคลองสานประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (update 30 ม.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานแจ้งการชำระเงินค่าภาษีอากรผ่าน Internet / ATM (update 25 ม.ค. 2555)
 
 
ผู้อำนวยการเขตคลองสาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เพื่อนกัน...วันเด็ก" ครั้งที่ 13 ณ อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (update 14 ม.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสาน จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 (update 14 ม.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2555 ครั้งที่ 1 (update 13 ม.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานวอนไม่ทิ้งขยะลงคูคลองเพื่อเปิดทางน้ำไหล (update 10 ม.ค. 2555)
 
 
เขตคลองสานเชิญชวนผู้ปกครองพาลูกหลานเที่ยวงานวันเด็ก (update 5 ม.ค. 2555)
 
 
การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประจำปี พ.ศ. 2555 (update 27 ธ.ค. 2554)
 
 
การตรวจสอบกระเช้าของขวัญปีใหม่ในพื้นที่เขตคลองสาน(update 20 ธ.ค. 2554)
 
 
พิธีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตคลองสาน(update 9 ธ.ค. 2554)
 
 
พิธีเปิดโครงการชุมชนน่าอยู่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา(update 3 ธ.ค. 2554)
 
 
เขตคลองสาน จัดงานเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "5 ธันวามหาราช" (update 2 ธ.ค. 2554)
 
 
เขตคลองสานจัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดี (update 2 ธ.ค. 2554)
 
 
เขตคลองสานเชิญชวนแข่งขันทำอาหารไทยร่วมสมัย (อาหารจานเดียว) (update 2 ธ.ค. 2554)
 
 
เขตคลองสานแจกอีเอ็มหรือจุลินทรีย์บำบัดน้ำเสีย (update 2 ธ.ค. 2554)
 
 
เขตคลองสานพัฒนาศาสนสถาน (update 1 ธ.ค. 2554)
 
 
พิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์ จตุรทิศ เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลO (update 1 ธ.ค. 2554)
 
 
เขตคลองสานจัด Big Cleaning โรงเรียน ต้อนรับเปิดเทอม (update 1 ธ.ค. 2554)
 
 
เขตคลองสานพัฒนา “ชุมชนหลังตลาดเจริญนคร” เป็นชุมชนน่าอยู่ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (update 30 พ.ย. 2554)
 
 
ผช.สิทธิชัยฯ และผช.วิไลวรรณฯ หน.ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ, ฝ่ายการศึกษา ร่วมกันมอบ "ถุงกลับบ้าน" ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม (update 30 พ.ย. 2554)
 
 
นายขจิต ชัชวานิชย์ ผอ.เขตคลองสาน พร้อมด้วยผู้บริหารเขต ออกตรวจความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ และแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน บริเวณถนนท่าดินแดง (update 28 พ.ย. 2554)
 
 
เขตคลองสานจัดกิจกรรมรณรงค์ร่วมใจต้านภัยเอดส์ (update 28 พ.ย. 2554)
 
 
เขตคลองสานจัดงาน “5 ธันวามหาราช” (update 28 พ.ย. 2554)
 
 
ผช.สิทธิชัยฯ และผช.วิไลวรรณฯ ตรวจเยี่ยมการพัฒนาชุมชนตามโครงการชุมชนน่าอยู่เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ ชุมชนเกษมใหม่ และชุมชนศาลเจ้าอาเหนียว (update 25 พ.ย. 2554)
 
 
แพทย์หญิงมาลินี สุขเวชชวรกิจ รองผว.กทม เดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยน้ำท่วม ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราว วัดสุทธาราม (update 23 พ.ย. 2554)
 
 
นายขจิต ชัชวานิชย์ ผอ.เขตคลองสาน พร้อมด้วยผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตและผู้บริหารเขต ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้กุฏิพระสงฆ์ของวัดสุทธาราม (update 23 พ.ย. 2554)
 
 
เขตคลองสานประชุมเตรียมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา "5 ธันวามหาราช" (update 23 พ.ย. 2554)
 
 
เขตคลองสานแจ้งข้อมูลรายละเอียดการขอรับเงิน 5,000 บาท (update 16 พ.ย. 2554)
 
 
นายขจิต ชัชวานิชย์ ผู้อำนวยการเขตคลองสาน และผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตพร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมงานทอดกฐินสามัคคีประจำปี 2554 ณ วัดสุทธาราม เขตคลองสาน (update 10 พ.ย. 2554)
 
 
การรับเงินบริจาคเพื่อนำไปใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ (update 7 พ.ย. 2554)
 
 
การร่วมกันบรรจุกระสอบทรายและนำไปสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมตลอดแนวคลองบางไส้ไก่เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่เขตคลองสาน (update 6 พ.ย. 2554)
 
 
การประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ ให้แก่ประธานชุมชนในพื้นที่เขตคลองสาน (update 5 พ.ย. 2554)
 
 
นายขจิต ชัชวานิชย์ ผู้อำนวยการเขต พร้อมด้วยนายสิทธิชัย ท้วมสกนธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธา , ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ และฝ่ายเทศกิจ จัดเรียงกระสอบทรายสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เขต (update 25 ต.ค. 2554)
 
 
นายสิทธิชัย ท้วมสกนธ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์น้ำและตรวจความเรียบร้อยของแนวคันกั้นน้ำท่วมพื้นที่เขต (update 22 ต.ค. 2554)
 
 
นางวิไลวรรณ นามสวัสดิ์วงศ์ ผช.ผอ.เขตคลองสาน นำคณะผู้บริหารเขตตรวจสอบความเรียบร้อยของแนวคันกั้นน้ำบริเวณจุดอ่อนน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาทั่วพื้นที่เขต (update 21 ต.ค. 2554)
 
 
นางวิไลวรรณ นามสวัสดิ์วงศ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสาน พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายการศึกษา (update 20 ต.ค. 2554)
 
 
สนข.คลองสาน ร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจบรรเทาสาธารณภัยทางน้ำ กองทัพเรือ ลงพื้นที่สำรวจชุมชนที่ตั้งอยู่บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา (update 19 ต.ค. 2554)
 
 
ผอ.เขตคลองสาน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย สำนักงานเขตคลองสาน (update 18 ต.ค. 2554)
 
 
ผอ.เขตคลองสาน ลงพื้นที่ตรวจสอบแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากเหตุการณ์ฝนตกหนักและน้ำในแม่น้ำมีระดับสูง (update 14 ต.ค. 2554)
 
 
ผอ.เขตคลองสาน พร้อมคณะผู้บริหารเขต ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเทโว เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดพิชยญาติการามวรวิหาร (update 13 ต.ค. 2554)
 
 
ผอ.เขตคลองสาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนปากคลองต้นไทรและชุมชนไทยวานิช (update 9 ต.ค. 2554)
 
 
สนข.คลองสานจัดโครงการชุมชนน่าอยู่ เฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ณ ชุมชนซอยวนาวรรณและชุมชนวัดทองเพลง (update 9 ต.ค. 2554)
 
 
ผอ.เขตคลองสาน รับมอบสิ่งของบริจาคจากเจ้าของสถานประกอบการในพื้นที่ (update 7 ต.ค. 2554)
 
 
ผอ.เขตคลองสาน นำคณะผู้บริหารเขตและผู้บริหารโรงเรียน เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดในพื้นที่เขต (update 7 ต.ค. 2554)
 
 
เขตคลองสานเปิดโครงการ "ชุมชนน่าอยู่ เฉลิมพระเกียรติฯ) (update 25 ก.ย. 2554)
 
 
เขตคลองสานเปิดโครงการ "ชุมชนน่าอยู่ เฉลิมพระเกียรติฯ) (update 25 ก.ย. 2554)
 
 
ผอ.เขตคลองสานร่วมพิธิเทศน์มหาชาติ ณ วัดพิชยญาติการาม (update 24 ก.ย. 2554)
 
 
เขตคลองสานรับของบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม (update 22 ก.ย. 2554)
 
 
เขตคลองสานตรวจเขียงหมูสะอาด (update 22 ก.ย. 2554)
 
 
เขตคลองสาน ร่วมกับโรงแรมมิลเลเนี่ยม จัดกิจกรรม CSR ในพื้นที่เขตคลองสาน (update 19 ก.ย. 2554)
 
 
การรับการตรวจกิจกรรม 5 เขตคลองสาน (update 19 ก.ย. 2554)
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตคลองสาน Tel:0 2437 5279 Email:pisitpon@bangkok.go.th   
 
Counter :94314  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554