ประกาศประมูลจัดซื้อัฒจันทร์เชียร์กีฬาเคลื่อนที่แบบพับเก็บได้ จำนวน 8 ชุด โดยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
   
ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงโรงเรียนเสนานิคม ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (16 พ.ค..57)
 
   
ร่างขอบเขตงานจัดซื้ออัฒจันทร์เชียรืกีฬาเคลื่อนที่แบบพับเก็บได้พร้อมอุปกรณ์เครื่องขยายเสียงในตัว
 
   
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) โรงเรียนเสนานิคม
 
   
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยพหลโยธิน 43 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12 มี.ค.57)
 
   
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยวิภาวดี 17 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12 มี.ค.57)
 
   
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือช่วงต้น และซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 32,34 และ 36 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12 มี.ค.57)
 
   
ประกาศประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงช่วยสอนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 80 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
   
ประกาศประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องช่วยสอนพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 80 ชุด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
   
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยหลังตลาดศรีเสนา (พหลโยธิน 34 แยก 8-1) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (31 ม.ค.57)
 
   
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยพหลโยธิน 45 ช่วงต้น ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (31 ม.ค.57)
 
   
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยลาดพร้าว 18 ช่วงปลาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (31 ม.ค.57)
 
   
ขอบเขตงานปรับปรุงซอยลาดพร้าว 18 ช่วงปลาย (20 ม.ค.57)
 
   
ประกาศร่างขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องขยายเสียงช่วยสอนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 80 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
   
ประกาศประมูลจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียนมาตรฐานสากลสู่ประชาคมอาเซียนพร้อมติดตั้ง จำนวน 24 ห้อง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
   
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยวิภาวดี 3 แยก 4 เชื่อมแยกวิภาวดี 5 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12 ธ.ค.56)
 
   
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยซูซูกิเชื่อมซอยรัชดา 36 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12 ธ.ค.56)
 
   
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยพหลโยธิน 24 แยก 2 เชื่อมแยก 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12 ธ.ค.56)
 
   
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยพหลโยธิน 34 ช่วงกลาง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (12 ธ.ค.56)
 
   
ขอบเขตงานปรับปรุงซอยหลังตลาดศรีเสนา (พหลโยธิน 34 แยก 8-1) ( 3 ธ.ค. 56)
 
   
ขอบเขตงานปรับปรุงซอยพหลโยธิน 43 (3 ธ.ค.56)
 
   
ขอบเขตงานปรับปรุงถนนเทศบาลรังรักษ์เหนือช่วงต้น และซอยเทศบาลนิมิตเหนือ 32,34 และ 36 (3 ธ.ค.56)
 
   
ขอบเขตงานปรับปรุงซอยพหลโยธิน 45 ช่วงต้น (3 ธ.ค.56)
 
   
ขอบเขตงานปรับปรุงซอยวิภาวดี 17 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (3 ธ.ค.56)
 
   
ร่างขอบเขตงานจัดซื้อครุภัณฑ์ปรับปรุงห้องเรียนมาตรฐานสากลพร้อมติดตั้ง
 
   
ร่าง TOR ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 34 ช่วงกลาง
 
   
ร่าง TOR ปรับปรุงซอยซูซูกิเชื่อมซอยรัชดา 36 ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
 
   
ร่าง TOR ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 24 แยก 2 เชื่อมแยก 4 ด้วยวิธีการทางอิเล็๋กทรอนิกส์
 
   
ร่าง TOR ปรับปรุงซอยวิภาวดี 3 แยก 4 เชื่อมซอยวิภาวดี 5 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 
   
ประกาศประมูลซื้อสื่อการเรียนการสอน ชุดพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็กปฐมวัย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
   
ขอบเขตงานจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนชุดพัฒนาส่งเสริมการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็กปฐมวัย
 
   
ประกาศประมูลซื้อสื่อการเรียนการสอนชุดวิทยาศาสตร์เบื้องต้นด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
   
ร่างของเขตงานจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนชุดเรียนรู้วิทยาศาสตร์เบื้องต้น
 
   
ประกาศสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเทวสุนทร
 
   
ประกาศสรรหาบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนโรงเรียนบ้านลาดพร้าว
 
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 1,790 ชุด
 
   
ประกาศประกวดราคางานปรับปรุงซอยรัชดา 36 ตั้งแต่แยก 5 ถึงแยก 19
 
   
ปรับปรุงซอยรัชดา 36 ตั้งแต่แยก 5 ถึงแยก 19
 
   
ประกาศประมุลจ้างปรับปรุงซอยเกิดพุ่มเชื่อมซอยรัชดา 36 แยก 9-3 และแยก 9-3-6 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
   
ประกาศประมุลจ้างปรับปรุงซอยพหลโยธิน 19/1 ช่วงปลาย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
   
ประกาศประมุลจ้างปรับปรุงซอยเทศบาลนิมิตใต้ 1 เชื่อมถนนเทศบาลรังรักษ์ใต้ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
   
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยวิภาวดี 44 ช่วงกลาง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
   
ประกาศประมูลจ้างปรับปรุงซอยลาดพร้าว 15 แยก 7-1 และแยก 7-3 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
   
ประกาศประมุลจ้างปรับปรุงซอยพหลโยธิน 41 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
 
   
ปรับปรุงซอยรัชดา 36 ตั้งแต่แยก 5 ถึงแยก 19
 
   
ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 41
 
   
ปรับปรุงซอยเกิดพุ่มเชื่อมซอยรัชดา 36 แยก 9-3 และ 9-3-6
 
   
ปรับปรุงซอยพหลโยธิน 19/1 ช่วงปลาย
 
   
ปรับปรุงซอยเทศบาลนิมิตใต้ 1 เชื่อมถนนเทศบาลรังรักษ์ใต้
 
   
ปรับปรุงซอยวิภาวดี 44 ช่วงกลาง
 
   
ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 15 แยก 7-1 และแยก 7-3
 
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด ๔๐ ที่นั่ง จำนวน ๓ คัน
 
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด ๔๐ ที่นั่งขึ้นไป จำนวน ๓ คัน
 
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด ๔๐ ที่นั่งขึ้นไป จำนวน ๓ คัน
 
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบชุดลูกเสือ และยุวกาชาด จำนวน ๗๗๘ ชุด
 
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนชั้นอนุบาล-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ไปกิจกรรมทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์
 
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบชุดลูกเสือ และยุวกาชาด สำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเทวสุนทร
 
   
สำนักงานเขตจตุจักรประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน ๙๙ รายการ
 
   
การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช (ราชทัณฑ์อุปถัมภ์)
 
   
ประกาศสอบราคาจัดซื้อถุงมือยางแบบมีแป้ง ถุงมือยางสีส้ม และน้ำยาฆ่าเชื้อทางสาธารณสุข
 
   
ประกาศสอบราคาจัดซื้อชุพละ จำนวน ๑,๗๓๕ ชุด โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
 
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง 2 ชั้น
 
   
การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนประชานิเวศน์
 
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง 2 ชั้น
 
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาดไม่ต่ำกว่า 40 ที่นั่ง 2 ชั้น
 
   
การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนเสนานิคม
 
   
การทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนบ้านลาดพร้าว
 
   
การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์
 
   
ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเสมียนนารี
 
   
ประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนโรงเรียนวัดเสมียนนารี
 
   
ประกาศการประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนในโรงเรียนวัดเทวสุนทร
 
   
ประมูลจ้าง ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 18 แยก 1 update 16/01/55
 
   
ประมูลจ้าง ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 1 แยก 4-3 และแยก 5 update 16/01/55
 
   
ประมูลจ้าง ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 27 update 16/01/55
 
   
ประมูลจ้าง ปรับปรุงซอยประวิทย์และเพื่อน update 16/01/55
 
   
ประมุลจ้าง ปรังปรงซอยลาดพร้าว 31 ช่วงต้น update 16 มค 55
 
   
ประมูลจ้าง ปรับปรุงซอยลาดพร้าว 15 แยก 1-9 ช่วงปลาย update 16 มค 55
 
   
สอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 40 ที่นั่งขึ้นไป 2 ชั้น จำนวน 3 คัน update 22 ธค 54
 
   
ประกาศสอบราคาจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย Update 22 ธค 54
 
   
รายการจ้างเหมาปรับปรุงซอยลาดพร้าว 31
 
   
รายการจ้างเหมาปรับปรุงซอยลาดพร้าว 27
 
   
รายการจ้างเหมาปรับปรุงซอยลาดพร้าว 18
 
   
รายการจ้างเหมาปรับปรุงซอยลาดพร้าว1 แยก4-3 และแยก 5
 
   
รายการจ้างเหมาปรับปรุงซอยประวิทย์และเพื่อน
 
   
ร่างขอบเขตงาน TOR ซอยลาดพร้าว 15 แยก 1-9 update 7-12-2554
 
   
ร่างขอบเขตงาน(TOR)ปรับปรุงซอยคลังมนตรี(Update ๗ กค ๕๔)
 
   
สอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ชุมชนประดิษฐ์โทรการ(Update ๘ มิย ๕๔)
 
   
ประกาศสอบราคาจัดซื้อหนังสือเสริมการเรียน โรงเรียนประชานิเวศน์(Update ๑ มิย ๕๔)
 
   
ประกาศสรรหาการประกันภัยอุบัติเหตุ โรงเรียนวัดเสมียนนารี (Update 26 พ.ค. 2554)
 
   
 
 
 
จตุจักร Tel:0 2513 3444 Email:chatuchak-district@hotmail.com
Counter :79870  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554