1. ด่วนที่สุด ที่ กท 5307/1697 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2554
เรื่อง ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครูสอนพระพุทธศาสนา ครั้งที่ 15 , โครงการปฏิบัติธรรมสัญจร ครั้งที่ 4
  • เปิดอ่านเอกสาร PDF
  • สงวนลิขสิทธิ์ 2548 สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
    Counter :711896  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554