1.ด่วนที่สุด ที่ กท 5307/1707 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2554
เรื่อง โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ รุ่นที่ 3
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF
 • 2. ที่ กท 5307/1706 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2554
  เรื่อง สำรวจข้อมูลครูผู้สอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ในโรเงรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF
 • 3. ที่ กท 5307/1708 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2554
  เรื่อง ขอความร่วมมือคัดเลือกครอบครัวอุปกรณ์เข้าร่วมโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 16
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF
 • สงวนลิขสิทธิ์ 2548 สำนักงานเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
  Counter :710489  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554