สำนักงานเขตยานนาวา
209/1 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 28 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0 2294 2393 , 0 2294 4422
โทรสาร 0 2295 3540
E-Mail : yannawa10120@gmail.com
รายละเอียด อื่นๆ :
ร้องเรียน ร้องทุกข์ ผ่านเว็บ
 
ร้องเรียน ร้องทุกข์ สอบถามข้อมูล โทร. 1555 บริการตลอด 24 ชั่วโมง เว็บไซต์

หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานภายในสำนักงานเขตยานนาวา

สำนักงานเขตยานนาวา
โทรศัพท์กลาง 0 2294 2393
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
ผู้อำนวยการเขต 0 2294 4433 ,โทรสาร. 0 2295 3540
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 0 2294 2390
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต 0 2294 2391
ฝ่ายปกครอง 0 2294 4422 ,โทรสาร. 0 2295 3540
ฝ่ายทะเบียน 0 2294 2394 ,โทรสาร. 0 2294 2394
ฝ่ายโยธา 0 2294 2396 ,โทรสาร. 0 2284 1535
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 0 2294 2397 ,โทรสาร. 0 2294 2397
ฝ่ายรายได้ 0 2294 2398 ,โทรสาร. 0 2295 2253
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 0 2294 2392 ,โทรสาร. 0 2294 8778
ฝ่ายการศึกษา 0 2294 5362 ,โทรสาร. 0 2294 5362
ฝ่ายการคลัง 0 2294 2395 ,โทรสาร. 0 2295 1427
ฝ่ายเทศกิจ 0 2294 5363 ,โทรสาร. 0 2294 5363
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 0 2294 0929 ,โทรสาร 0 2295 0929 
 
ยานนาวา Tel:0 2294 2393 , 0 2294 4422 Email:yannawa10120@gmail.com   
 
Counter :33476  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554