ผู้อำนวยการเขตดอนเมืองรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่เขตใส่ชุดไทยในวันศุกร์(ลงประกาศวันที่ 15 กันยายน 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมืองเข้าร่วมกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ กลุ่มกรุงเทพเหนือ(ลงประกาศวันที่ 15 กันยายน 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมืองจัดประชุมประธานกรรมการชุมชน(ลงประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 2557)
 
 
ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการให้บริหารที่ดีที่สุด เขตดอนเมือง ครั้งที่ 4(ลงประกาศวันที่ 6 สิงหาคม 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมืองเปิดทางน้ำไหล ลำรางลาดเป็ดบริเวณโรงเรียนพหลโยธิน(ลงประกาศวันที่ 5 สิงหาคม 2557)
 
 
นายสัญญา จันทรัตน์ เลขานุการผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมเพื่อติดตามและรับฟังปัญหาต่างๆในการดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าฯ(ลงประกาศวันที่ 5 สิงหาคม 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมืองจัดประชุุมข้าราชการประจำเดือนสิงหาคม (ลงประกาศวันที่ 4 สิงหาคม 2557)
 
 
ข้าราชการและลูกจ้างเขตดอนเมือง เข้าแถวเคารพธงชาติโดยพร้อมเพรียงกัน(ลงประกาศวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)
 
 
นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตดอนเมืองและคณะผู้บริการเขต(ลงประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมืองร่วมงานเปิดศูนย์วิทยุย่อย อปพร. ณ หมู่บ้านพิพรพงษ์ โดยมีนายสัญญา จันทรัตน์ เป็นประธานในพิธี(ลงประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2557)
 
 
การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ลงประกาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2557)
 
 
สำนักงานดอนเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารร่วมตรวจวินรถจักยานยนต์รับจ้างที่จัดตั้งใหม่(ลงประกาศวันที่ 17 กรกฎาคม 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมืองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครระวังภัยและยาเสพติด(ลงประกาศวันที่ 17 กรกฎาคม 2557)
 
 
ผู้อำนวยการเขตดอนเมืองและคณะผู้บริหารเขตดอนเมืองออกตรวจพื้นที่เขตดอนเมือง(ลงประกาศวันที่ 27 มิถุนายน 2557)
 
 
กิจกรรม คืนความสุข สร้างความปรองดองสมานฉันท์สู่ชาวดอนเมือง(ลงประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2557)
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการที่ดีที่สุดเขตดอนเมือง ครั้งที่ 3 (ลงประกาศวันที่ 13 มิถุนายน 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมือง รับการตรวจติดตามเพื่อจัดอันดับฯ(ลงประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2557)
 
 
การรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ สำนักงานเขตดอนเมือง(ลงประกาศวันที่ 9 มิถุนายน 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมืองจัดงานมหกรรมสินค้าถูกผูกรอยยิ้มคนดอนเมือง วันที่ 5 - 7 มิถุนายน พ.ศ.2557(ลงประกาศวันที่ 4 มิถุนายน 2557)
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบริการที่ดีที่สุด สำนักงานเขตดอนเมือง ครั้งที่ 2(ลงประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2557)
 
 
การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ลงประกาศวันที่ 16 พฤษภาคม 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมืองจัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง(ลงประกาศวันที่ 2 พฤษภาคม 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมือง ซักซ้อมการอพยพหนีไฟในอาคารตามแผนป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในอาคารประจำปี 2557(ลงประกาศวันที่ 2 พฤษภาคม 2557)
 
 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การกำจัดและแปรรูปไขมันของกรุงเทพมหานคร(ลงประกาศวันที่ 22 เมษายน 2557)
 
 
การให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลและดูดไขมันนอกเวลาราชการและมาตรการป้องกันรถสูบสิ่งปฏิกูลที่ไม่ได้รับอนุญาต(ลงประกาศวันที่ 21 เมษายน 2557)
 
 
ประชาสัมพันธ์ โครงการบริการที่ดีที่สุด(Best service) เขตดอนเมือง (ลงประกาศวันที่ 21 เมษายน 2557)
 
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้หญ้า(ลงประกาศวันที่ 4 เมษายน 2557)
 
 
การป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2557 (ลงประกาศวันที่ 4 เมษายน 2557)
 
 
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2557 (ลงประกาศวันที่ 1 เมษายน 2557)
 
 
ผู้อำนวยการเขตดอนเมืองออกตรวจพื้นที่สำนักงานเขตดอนเมือง(ลงประกาศวันที่ 25 มีนาคม 2557)
 
 
เขตดอนเมืองจัดกิจกรรมถนนปลอดฝุ่นสร้างเขตน่าอยู่(ลงประกาศวันที่ 7 มีนาคม 2557)
 
 
นางนินนาท ชลิตานนท์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่เขตดอนเมือง(ลงประกาศวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2557)
 
 
เขตดอนเมืองขอเชิญผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้ง สก. เขตเลือกตั้งที่ 2 แทนตำแหน่งที่ว่าง(ลงประกาศวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2557)
 
 
เขตดอนเมืองเตรียมการเลือกตั้ง ส.ส. ในวันอาทิตย์ที่ 2 ก.พ. 2557(ลงประกาศวันที่ 14 มกราคม 2557)
 
 
ผู้อำนวยการเขตและคณะผู้บริหารเขตออกตรวจเยี่ยมวัดในพื้นที่เขตดอนเมือง (ลงประกาศวันที่ 8 มกราคม 2557)
 
 
ผู้อำนวยการเขตและคณะผู้บริหารออกตรวจพื้นที่เขตดอนเมือง (ลงประกาศวันที่ 25 ธันวาคม 2556)
 
 
เขตดอนเมืองทำความสะอาดวัด และศาสนสถานในพื้นที่เขต(ลงประกาศ ณวันที่ 17 ธันวาคม 2556)
 
 
ผู้อำนวยการเขตดอนเมืองและข้าราชการทุกท่านร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ(ลงประกาศวันที่6ธันวาคม พ.ศ.2556)
 
 
ผู้อำนวยการเขตและหัวหน้าฝ่ายออกตรวจพื้นที่(ลงประกาศวันที่4ธันวาคม พ.ศ.2556)
 
 
เยี่ยมหมู่บ้านทัดชาวิลล่า(ลงประกาศวันที่18พฤศจิกายน พ.ศ.2556)
 
 
กิจกรรมเมืองสวรรค์(ลงประกาศวันที่15พฤศจิกายน พ.ศ.2556)
 
 
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องการจัดเวทีสาธารณะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการ(ลงวันที่13พฤศจิกายน พ.ศ.2556)
 
 
ผู้อำนวยการเขตและคณะผู้บริหารเขตดอนเมืองออกตรวจพื้นที่(ลงประกาศวันที่5พฤศจิกายน พ.ศ.2556)
 
 
ผอ.เขตดอนเมืองร่วมทอดกฐิน ณ วัดเวฬุวนาราม(วัดไผ่เขียว)(ลงประกาศวันที่ 25 ตุลาคม 2557)
 
 
ผว.กทม.ตรวจเยี่ยมพื้นที่เขตดอนเมืองให้กำลังใจประชาชน ในภาวะน้ำท่วมขังจากฝนตกต่อเนื่อง (ลงประกาศวันที่ 18 ตุลาคม 2556)
 
 
ไม่สามารถติดต่อรับแคชเชียร์เช็คช่วยเหลือผู้ประสบภัยเนื่องจากพ้นกำหนดติดต่อรับในวันที่ 16 กันยายน 2556 (ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2556)
 
 
ประกาศเรื่องการขอปิดการจราจรเพื่อขุดรื้อและวางระบบการระบายน้ำบริเวณสี่แยกศิริสุข (ลงประกาศวันที่ 16 ตุลาคม 2556)
 
 
ผู้บริหารเขตดอนเมืองตรวจพื้นที่แก้ไขปัญหาให้กับประชาชน(ลงประกาศวันที่ 15 ตุลาคม 2556)
 
 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ในพื้นที่เขตดอนเมือง โดยมีผู้อำนวยการเขตดอนเมืองและคณะผู้บริหารเขตติดตามการตรวจ(ลงประกาศวันที่ 10 ตุลาคม 2556)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมืองขอความร่วมมือพบเห็นพฤติกรรมรับสินบนรีบแจ้งสำนักงานเขตดอนเมือง
 
 
ผู้อำนวยการเขตดอนเมืองและหัวหน้าฝ่ายออกตรวจพื้นที่เขตดอนเมือง
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตดอนเมือง Tel:0-2565-9424 - 33 Email: donmuang_district@hotmail.com   
 
Counter :882445  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554