ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2559(ลงประกาศวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558)
 
 
ประกาศสำนักงานเขตดอนเมือง เรื่องรณรงค์ประชาสัมพันธ์การกำจัดและแปรรูปไขมันของกรุงเทพมหานคร(ลงประกาศวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558)
 
 
ประกาศ สำนักงานเขตดอนเมือง เรื่องการให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลและดูดไขมันนอกเวลาราชการ(ลงประกาศวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558)
 
 
ประชุมกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ณ สำนักงานเขตดอนเมือง(ลงประกาศวันที่ 13 มกราคม 2558)
 
 
ทดสอบสภาพร่างกายเจ้าหน้าที่เทศกิจครั้งที่ 1 ปี 2558 (ลงประกาศวันที่ 12 มกราคม 2558)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมืองอำนวยความสะดวกจราจรหน้าโรงเรียนประชาอุทิศ(ลงประกาศวันที่ 23 ธันวาคม 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมือง เข้าร่วมถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (ลงประกาศวันที่ 16 ธันวาคม 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมืองจัดอบรม อปพร เขตดอนเมือง รุ่นที่ 25 ระหว่างวันที่ 15-19 ธันวาคม 2557(ลงประกาศวันที่ 15 ธันวาคม 2557)
 
 
การแจ้งเตือนให้บุคคลสัญชาติไทยที่มีอายุครบ 7 ปีบริบูรณ์ ยื่นขอทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก(ลงประกาศวันที่ 4 ธันวาคม 2557)
 
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตและผู้บริหารเขตออกตรวจพื้นที่เขต โรงเรียนบำรุงรวิวรรณ(ลงประกาศวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมือง จัดโครงการรณรงค์ประชาชนงดทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลอง(ประกาศวันที่ 6 พฤศจิกายน 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมือง ออกประชาสัมพันธ์การเล่นพลุ ดอกไม้ไฟในงานประเพณีลอย(ลงประกาศวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557)
 
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตและคณะผู้บริหารออกตรวจพื้นที่เขตดอนเมือง(ลงประกาศวันที่ 4 พฤศจิกายน 2557)
 
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตและคณะผู้บริหารออกตรวจพื้นที่ หมู่บ้านริมสวนฟ้าใส และหมู่บ้านพิณฑุมาธานี (ลงประกาศวันที่ 20 ตุลาคม 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมืองแจกน้ำยาชีวภาพ แก่ประชาชน (ลงประกาศวันที่ 17 ตุลาคม 2557)
 
 
ประกาศสำนักงานเขตดอนเมืองการขอรับเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการปีงบประมาณ 2559 (ลงประกาศวันที่ 10 ตุลาคม 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมืองร่วมลงนามถวายพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ลงประกาศวันที่ 9 ตุลาคม 2557)
 
 
ผู้อำนวยการเขตดอนเมืองออกตรวจพื้นที่เขตดอนเมือง (ลงประกาศวันที่ 1 ตุลาคม 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมืองขอความร่วมมือพบเห็นพฤติกรรมรับสินบนรีบแจ้งสำนักงานเขตดอนเมือง (ลงประกาศวันที่ 29 กันยายน 2557)
 
 
ผู้อำนวยการเขตดอนเมืองรณรงค์ให้เจ้าหน้าที่เขตใส่ชุดไทยในวันศุกร์(ลงประกาศวันที่ 15 กันยายน 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมืองเข้าร่วมกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ กลุ่มกรุงเทพเหนือ(ลงประกาศวันที่ 15 กันยายน 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมืองจัดประชุมประธานกรรมการชุมชน(ลงประกาศวันที่ 18 สิงหาคม 2557)
 
 
ประชาสัมพันธ์ความคืบหน้าโครงการให้บริหารที่ดีที่สุด เขตดอนเมือง ครั้งที่ 4(ลงประกาศวันที่ 6 สิงหาคม 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมืองเปิดทางน้ำไหล ลำรางลาดเป็ดบริเวณโรงเรียนพหลโยธิน(ลงประกาศวันที่ 5 สิงหาคม 2557)
 
 
นายสัญญา จันทรัตน์ เลขานุการผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมเพื่อติดตามและรับฟังปัญหาต่างๆในการดำเนินการตามนโยบายผู้ว่าฯ(ลงประกาศวันที่ 5 สิงหาคม 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมืองจัดประชุุมข้าราชการประจำเดือนสิงหาคม (ลงประกาศวันที่ 4 สิงหาคม 2557)
 
 
ข้าราชการและลูกจ้างเขตดอนเมือง เข้าแถวเคารพธงชาติโดยพร้อมเพรียงกัน(ลงประกาศวันที่ 22 กรกฎาคม 2557)
 
 
นางผุสดี ตามไท รองผู้ว่าฯออกตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพร้อมด้วยผู้อำนวยการเขตดอนเมืองและคณะผู้บริการเขต(ลงประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมืองร่วมงานเปิดศูนย์วิทยุย่อย อปพร. ณ หมู่บ้านพิพรพงษ์ โดยมีนายสัญญา จันทรัตน์ เป็นประธานในพิธี(ลงประกาศวันที่ 21 กรกฎาคม 2557)
 
 
การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ลงประกาศวันที่ 18 กรกฎาคม 2557)
 
 
สำนักงานดอนเมือง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารร่วมตรวจวินรถจักยานยนต์รับจ้างที่จัดตั้งใหม่(ลงประกาศวันที่ 17 กรกฎาคม 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมืองจัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครระวังภัยและยาเสพติด(ลงประกาศวันที่ 17 กรกฎาคม 2557)
 
 
ผู้อำนวยการเขตดอนเมืองและคณะผู้บริหารเขตดอนเมืองออกตรวจพื้นที่เขตดอนเมือง(ลงประกาศวันที่ 27 มิถุนายน 2557)
 
 
กิจกรรม คืนความสุข สร้างความปรองดองสมานฉันท์สู่ชาวดอนเมือง(ลงประกาศวันที่ 19 มิถุนายน 2557)
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการบริการที่ดีที่สุดเขตดอนเมือง ครั้งที่ 3 (ลงประกาศวันที่ 13 มิถุนายน 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมือง รับการตรวจติดตามเพื่อจัดอันดับฯ(ลงประกาศวันที่ 10 มิถุนายน 2557)
 
 
การรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ สำนักงานเขตดอนเมือง(ลงประกาศวันที่ 9 มิถุนายน 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมืองจัดงานมหกรรมสินค้าถูกผูกรอยยิ้มคนดอนเมือง วันที่ 5 - 7 มิถุนายน พ.ศ.2557(ลงประกาศวันที่ 4 มิถุนายน 2557)
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการบริการที่ดีที่สุด สำนักงานเขตดอนเมือง ครั้งที่ 2(ลงประกาศวันที่ 26 พฤษภาคม 2557)
 
 
การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(ลงประกาศวันที่ 16 พฤษภาคม 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมืองจัดอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (หลักสูตรหลัก) รุ่นที่ 24 ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2557 ณ สำนักงานเขตดอนเมือง(ลงประกาศวันที่ 2 พฤษภาคม 2557)
 
 
สำนักงานเขตดอนเมือง ซักซ้อมการอพยพหนีไฟในอาคารตามแผนป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟในอาคารประจำปี 2557(ลงประกาศวันที่ 2 พฤษภาคม 2557)
 
 
รณรงค์ประชาสัมพันธ์การกำจัดและแปรรูปไขมันของกรุงเทพมหานคร(ลงประกาศวันที่ 22 เมษายน 2557)
 
 
การให้บริการสูบสิ่งปฏิกูลและดูดไขมันนอกเวลาราชการและมาตรการป้องกันรถสูบสิ่งปฏิกูลที่ไม่ได้รับอนุญาต(ลงประกาศวันที่ 21 เมษายน 2557)
 
 
ประชาสัมพันธ์ โครงการบริการที่ดีที่สุด(Best service) เขตดอนเมือง (ลงประกาศวันที่ 21 เมษายน 2557)
 
 
การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟไหม้หญ้า(ลงประกาศวันที่ 4 เมษายน 2557)
 
 
การป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ปี 2557 (ลงประกาศวันที่ 4 เมษายน 2557)
 
 
การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2557 (ลงประกาศวันที่ 1 เมษายน 2557)
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตดอนเมือง Tel:0-2565-9424 - 33 Email: donmuang_district@hotmail.com   
 
Counter :898740  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554