ชื่อโรงเรียน

เว็บไซต์

เบอร์ติดต่อ

โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 1) www.dindang1.com 022461592
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ดินแดง 2) www.ddtwoschool.com 022465769
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (อาทร สังขะวัฒนะ) www.createprofessional.com 024263653
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บ่อนไก่) www.bonkaischool.ac.th 022500418
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (บางรัก) www.vtcbangrak.thmy.com 022366929
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (คลองเตย) www.khlongtoei.thmy.com 022400009
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม้วน บำรุงศิลป์) www.mounbumrungsil.com 025141840
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ) www.luangpor.net 024293573
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ฯ) www.kanjanasinghas.com 024101012
โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (หนองจอก) www.nongchoktraining.com 025432903

 สงวนลิขสิทธิ์ 2548 สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
Counter :69064  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554