เตรียมความพร้อมการพัฒนาบึงบัว (๒๙ ม.ค. ๕๘)
 
อ่านต่อ >>
     
โครงการคนไทยหัวใจเดียวกันกรุงเทพมหานคร (๒๙ ม.ค. ๕๘)
 
อ่านต่อ >>
     
การประชุมคณะกรรมการชุมชน (๒๙ ม.ค. ๕๘)
 
อ่านต่อ >>
     
การเผาทำลายบัตรเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. (๒๙ ม.ค. ๕๘)
 
อ่านต่อ >>
     
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา (๒๙ ม.ค. ๕๘)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาท่อน้ำประปาแตก (๒๙ ม.ค. ๕๘)
 
อ่านต่อ >>
     
มอบของขวัญแด่ “คนดีทวีวัฒนา” (๒๙ ม.ค. ๕๘)
 
อ่านต่อ >>
     
สร้างแนวกันไฟ (๒๒ ม.ค. ๕๘)
 
อ่านต่อ >>
     
เยี่ยมผู้สูงอายุและผู้ป่วยในพื้นที่ (๒๒ ม.ค. ๕๘)
 
อ่านต่อ >>
     
สร้างแนวกันไฟ (๒๒ ม.ค. ๕๘)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจสอบและเตรียมรับมือปัญหาน้ำเค็มและภัยแล้ง ๒๕๕๘ (๒๒ ม.ค. ๕๘)
 
อ่านต่อ >>
     
งานวันเด็กแห่งชาติ ๒๕๕๘ โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม (๒๒ ม.ค. ๕๘)
 
อ่านต่อ >>
     
สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (๒๒ ม.ค. ๕๘)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๒๐ ม.ค. ๕๘)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ (๕ ม.ค. ๕๘)
 
อ่านต่อ >>
     
เปิดกิจกรรม มอบความสุขทั่วไทย สัญจรปีใหม่ฯ ๒๕๕๘ (๓๐ ธ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
รับมอบเครื่องดื่มสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับฯ เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๘ (๓๐ ธ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจเยี่ยมการจัดเก็บผักตบชวาในคลองบางน้อย (๓๐ ธ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจพื้นที่ก่อสร้างลานกีฬา (๒๖ ธ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารและข้าราชการเขตทวีวัฒนา ร่วมลงนามถวายพระพรฯ (๒๔ ธ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
โครงการธนาคารขยะ (๒๔ ธ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
รายงานผลการจัดกิจกรรมวันเก็บขยะชิ้นใหญ่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ (๒๔ ธ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
เปิดโครงการ "หญิงชายใจกล้า เผชิญหน้า เผชิญหนี้" (๒๓ ธ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
เปิดโครงการคืนคลองให้น้ำไหล คืนความใสให้แม่น้ำทั่วประเทศ (๒๓ ธ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจจุดกวดขันพิเศษ ๕ จุด ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา (๒๓ ธ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิการช่วยเหลือก๊าซ LPG ราคาเดิม (19 ธ.ค.57)
 
อ่านต่อ >>
     
พิธีเปิดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานที่ราชการ (๑๗ ธ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
พัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมศาลาธรรม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรุงเทพมหานคร (๑๗ ธ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
พิธีเปิดการอบรม อปพร. รุ่นที่ ๙ (๑๕ ธ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ ๒๕๕๘ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค (๑๕ ธ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ปลูกต้นไม้และพัฒนาวัดโกมุทพุทธรังสี เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร (๑๕ ธ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจหาสารเสพติดในสถานประกอบการ (๑๕ ธ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ๕ ธันวามหาราช (๑๕ ธ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (๑๕ ธ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนา ร่วมพัฒนาคลองแยกคลองบางไผ่เพื่อเฉลิมพระเกียรติ (๑๕ ธ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
การแข่งขันจักรยานแรลลี่การกุศล (๑๕ ธ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนาร่วมออกกำลังกายกับเจ้าหน้าที่เทศกิจ (๒๘ พ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจจุดเสี่ยง สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (๒๗ พ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
โครงการรณรงค์การทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ (ปุ๋ยหมัก) (๒๗ พ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
การประชุม "คณะกรรมการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ" (๒๗ พ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
พิธีทำบุญครบรอบ ๓๓ ปี โรงเรียนตั้งพิรุฬห์ธรรม (๑๒ พ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจพื้นที่น้ำท่วม หมู่ ๑ แขวงศาลาธรรมสพน์ (๑๑ พ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
การประชุมกลุ่มย่อยฯ รับฟังความคิดเห็นโครงการเชื่อมต่อโครงข่ายถนน (๑๑ พ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
รับมอบศาลองค์พระพิฆเนศ จากชมรมเดิน-วิ่ง (พุทธมณฑลสาย ๒) (๑๑ พ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
มอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอัคคีภัย (๑๑ พ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจจุดเสี่ยงภัย สวนป่าเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา (๑๑ พ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจท่าน้ำพร้อมรับลอยกระทง (๖ พ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
พิธีเปิดกิจกรรมงานวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ (๖ พ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
งดให้บริการงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน (๖ พ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ลงทะเบียนผู้สูงอายุและคนพิการ (๔ พ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจสอบความเสียหายอันเนื่องจากเหตุวาตภัย (๔ พ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
วันรักต้นไม้ ประจำปี ๒๕๕๗ (๔ พ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
รายงานผลการจัดกิจกรรมวันเก็บขยะชิ้นใหญ่ (๓ พ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ขอเชิญร่วมทอดกฐินสามัคคี ณ วัดสุทธิจิตตาราม (วัดพุทธบารมีเดิม) (๓๑ ต.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจพื้นที่ ซอยบรมราชชนนี ๖๒/๒ (๓๑ ต.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ฝ่ายการศึกษาจัดการสอบสัมภาษณ์ครูสอนภาษาต่างประเทศ (๓๑ ต.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
การปรับปรุงภูมิทัศน์ทางเท้า ถ.พุทธมณฑลสาย ๒ (๓๑ ต.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจสอบการก่อสร้าง (๓๑ ต.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ซ่อมแซมสะพานทางเดิน (๓๑ ต.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
จัดระเบียบตู้โทรศัพท์สาธารณะ (๓๑ ต.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
เชิญร่วมงานกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๕๗ (๒๗ ต.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
การประชุมการดำเนินการตัวชี้วัดฯ ประจำปี ๒๕๕๘ (๒๗ ต.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
การประชุมคณะกรรมการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง (๒๗ ต.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศหลักเกณฑ์การประกวดนางนพมาศ งานวันลอยกระทง ๒๕๕๗ (๒๔ ต.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
การประกวดกระทง งานลอยกระทงเขตทวีวัฒนา ๒๕๕๗ (๒๔ ต.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาพื้นที่จุดเสี่ยง (๒๑ ต.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
พิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (๒๑ ต.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจพื้นที่กรณีร้องเรียนการก่อสร้างอาคาร (๒๑ ต.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
สร้างแหล่งเรียนรู้ (๑๕ ต.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ซ่อมทางเท้า (๑๕ ต.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง (๑๕ ต.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
พิธีรับมอบประกาศตั้ง “วัดสุทธิจิตตาราม” (๑๕ ต.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ประกาศผู้สูงอายุที่ย้ายภูมิลำเนาออกนอกพื้นที่เขตทวีวัฒนา และระงับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพฯ ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (๑๕ ต.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ฝ่ายการศึกษา ประกาศรับสมัครครูสอนภาษาจีนและภาษาอังกฤษในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตทวีวัฒนา (๘ ต.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ประกาศกำหนดการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (๖ ต.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศสำนักงานเขตทวีวัฒนา เรื่อง ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์ ถนนพุทธมณฑลสาย ๒ (๒ ต.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศสำนักงานเขตทวีวัฒนา เรื่อง รับสมัครฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรหลัก รุ่นที่ ๙ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ (๑ ต.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศรับสมัครคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านสินพัฒนาธานี (๓๐ ก.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
พัฒนาคลองเนินทราย (๓๐ ก.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
รับประกาศเกียรติคุณรับรองมาตรฐานความสะอาดและสิ่งแวดล้อม (๓๐ ก.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจประเมินกิจกรรมโครงการถนนเมืองสวรรค์ฯ (๒๓ ก.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ช่วยเหลือผู้ประสบเหตุเพลิงไหม้ (๒๑ ก.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
แสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (๘ ก.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
งานส่งเสริมการเกษตรแบบประณีต (๕ ก.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจหาสารเสพติดในสถานประกอบการและพื้นที่ปัจจัยเสี่ยง (๕ ก.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
มอบหนังสือรับรองการใช้รถจักรยานยนต์สาธารณะ (๑ ก.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
เพิ่มพื้นที่สีเขียว (๑ ก.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ศูนย์สวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมของประชาชนเมือง (SWCC) (๑ ก.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล (๑ ก.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
เตรียมความพร้อมช่วยเหลือประชาชนกรณีฝนตกหนัก (๑ ก.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเขตทวีวัฒนา (๑ ก.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศเตือนให้ไปลงบัญชีทหารกองเกินตามกำหนด (๑ ก.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
อบรมอาสาเฝ้าระวังภัยฯ เขตทวีวัฒนา (๒๘ ส.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา (๒๘ ส.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด เขตทวีวัฒนา (๒๖ ส.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
การตรวจประเมินเพื่อรับรองด้านความสะอาดและสิ่งแวดล้อม (Clean and Green) ในอาคารสาธารณะ (๒๒ ส.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
การตรวจประเมินผลการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานของสำนักงานเขตทวีวัฒนา (๒๒ ส.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (๑๘ ส.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
งานเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี (๑๓ ส.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
พัฒนาบึงบัว (๑๓ ส.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
จัดเก็บวัชพืช (๑๓ ส.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
มอบโล่แม่ดีเด่น (๑๓ ส.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตทวีวัฒนาเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี (๕ ส.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตทวีวัฒนา ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๒๕ ก.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
เลขานุการผู้ว่าราชการ กทม. ตรวจเยี่ยมศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว (๒๕ ก.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
บัญชีรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือให้ใช้ก๊าซ LPG ราคาเดิม (๒๒ ก.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
เปิดทางน้ำไหล (22 ก.ค.57)
 
อ่านต่อ >>
     
เปิดจดทะเบียนต่างด้าว ๑ เดือน (๑๖ ก.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
พิธีแห่พระบรมสารีริกธาตุ (๑๐ ก.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
กิจกรรมพัฒนาวัดเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (๑๐ ก.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา (๑๐ ก.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ประชุมคณะกรรมการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหามหาราชินี (๑๐ ก.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตทวีวัฒนาแจ้งจำนวนผู้มาขอรับจัดตั้งวินรถจักรยานยนต์รับจ้างรายใหม่ (๗ ก.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
การจัดกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ ถวายองค์ราชัน ๘๖ พรรษาฯ (๓๐ มิ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
การฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด (๓๐ มิ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
อบรมการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ (๓๐ มิ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
โครงการ “ซ่อมของ รักษาคน ชาวชุมชนร่วมปรองดองสมานฉันท์” (๓๐ มิ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
กิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ ถวายองค์ราชัน ๘๖ พรรษาฯ (๒๖ มิ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ขอเชิญร่วมเข้าแข่งขันประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง (23 มิ.ย.57)
 
อ่านต่อ >>
     
ขอเชิญส่งแม่เข้าประกวดเป็นแม่ดีเด่น ประจำปี 2557 (23 มิ.ย.57)
 
อ่านต่อ >>
     
การตรวจประเมินความสะอาดและสิ่งแวดล้อมของอาคารสำนักงานเขตตามหลักการ Clean and Green (๑๗ มิ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
การประชุมกรรมการชุมชน (๑๗ มิ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
อบรม อปพร. รุ่นที่ ๘ หลักสูตรหลัก (๑๗ มิ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ (๑๗ มิ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
โครงการคืนความสุขสู่ประชาชน เขตทวีวัฒนา (๑๗ มิ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ดีเด่น ระดับสำนักงานเขตทวีวัฒนา (๙ มิ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
แข่งขันกีฬาฟุตซอลคัพ ๒๕๕๗ (๖ มิ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
เวทีประชาคมชุมชน (๖ มิ.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาฆบูชา (๑๗ พ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
สำรวจเส้นทางจักรยาน (๑๗ พ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
การเกษตรแบบประณีต (๑๗ พ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
อบรม อปพร.เขตทวีวัฒนา (๑๗ พ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตทวีวัฒนาจัดกิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) (๖ พ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (๖ พ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้มีคุณภาพของกรุงเทพมหานคร (๖ พ.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
สัมมนาศึกษาดูงานตามโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน (๓๐ เม.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
สัมมนาศึกษาดูงาน To Be Number One เขตทวีวัฒนา (๓๐ เม.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตทวีวัฒนาแก้ไขปัญหาร้องเรียน (ถนนชำรุด) (๓๐ เม.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
โครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การกำจัดและแปรรูปไขมัน (๒๙ เม.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
เลือกตั้ง อ.ก.ก.กทม. (๒๕ เม.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศสำนักงานเขตทวีวัฒนา เรื่อง ขอความร่วมมือในการทิ้งมูลฝอยบริเวณริมถนนสายหลัก-สายรอง ตามเวลาที่กำหนด (๒๒ เม.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศสำนักงานเขตทวีวัฒนา เรื่อง การกำหนดเวลาทิ้งมูลฝอยแต่ละประเภท (๒๒ เม.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ซักซ้อมป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย (๒๑ เม.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
เส้นทางปิดถนนเล่นน้ำ สงกรานต์ 2557 ห้ามรถเข้า-เปิดเพลงเต้น (12 เม.ย. 57)
 
อ่านต่อ >>
     
ศูนย์บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนออกเดินทางเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี ๒๕๕๗ (๑๒ เม.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
กิจกรรมวันสงกรานต์ประจำปี ๒๕๕๗ (๑๒ เม.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ประวัติวันจักรี (๖ เม.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ประเพณีสงกรานต์ ๒๕๕๗ (๖ เม.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ในหลวงพระราชทานพระบรมราโชวาท วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ (๒ เม.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (๒ เม.ย. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
วันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกวุฒิสภา (๒๕ มี.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
การอบรมผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งสมาชิกวุฒิ เขตทวีวัฒนา (๒๕ มี.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
การอบรมผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้งกลาง เขตทวีวัฒนา (๒๕ มี.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
กำจัดผักตบชวา (๒๕ มี.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
มอบทุนประกอบอาชีพ (๒๕ มี.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
วันคล้ายวันสถาปนาเขตทวีวัฒนา ครบรอบ ๑๖ ปี (๗ มี.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
มหานครแห่งการอ่าน ( Bangkok Read for Life ) (๕ มี.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
แนวกันไฟ (๕ มี.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ทุ่งดอกทานตะวันเขตทวีวัฒนา (๕ มี.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย (๕ มี.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (๕ มี.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
วันคล้ายวันสถาปนาเขตทวีวัฒนา ครบรอบ ๑๖ ปี (๕ มี.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
อาหารปลอดภัย ( Best Service ) 25 ก.พ. 57
 
อ่านต่อ >>
     
สัมมนาภาคีเครือข่ายและผู้นำชุมชน (๑๘ ก.พ. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ว. (๑๘ ก.พ. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ร่วมรณรงค์ให้งดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เนื่องในวันมาฆบูชา (๑๘ ก.พ. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
เวียนเทียนวันมาฆบูชา (๑๗ ก.พ. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
พัฒนาทำความสะอาดวัดโกมุทพุทธรังสี เนื่องในวันมาฆบูชาประจำปี ๒๕๕๗ (๑๗ ก.พ. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
จุดบริการด่วนมหานคร (Bangkok Express Service ) (๑๗ ก.พ. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
หนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ ( ส.ส.28 )
 
อ่านต่อ >>
     
ทวีวัฒนา 5 ส.Bing Cleaning Day ( 21 ม.ค.57 )
 
อ่านต่อ >>
     
ถนนเมืองสวรรค์ ถวายองค์ราชัน ๘๖ พรรษา (๒๑ ม.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
พัฒนาคลอง (๒๑ ม.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตทวีวัฒนามอบทุนการศึกษาและเงินสงเคราะห์ (๒๑ ม.ค. ๕๗)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศสำนักงานเขตทวีวัฒนา เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพฯ ปี2558 (20 ม.ค.57)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การยื่นแบบและการชำระเงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๕๗ ( 2 ม.ค.57)
 
อ่านต่อ >>
     
กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี (๒๗ ธ.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เมาไม่ขับ กลับบ้านปลอดภัย (๒๗ ธ.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องขายทอดตลาดพัสดุ ( 24 ธ.ค.56)
 
อ่านต่อ >>
     
การลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในเขต-นอกเขตจังหวัด
 
อ่านต่อ >>
     
การจัดประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย (๒๓ ธ.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศสำนักงานเขตทวีวัฒนา เรื่อง แจ้งเตือนเหตุอัคคีภัยในฤดูหนาว (20 ธ.ค.56)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตทวีวัฒนา จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวามหาราช (๑๑ ธ.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตทวีวัฒนา จัดงานทำบุญตักบาตรถวายในหลวง (๑๑ ธ.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ขอเชิญถวายพระพร ถวายสัตย์ปัฎิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน (2 ธ.ค.56)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตทวีวัฒนาร่วมกราบพระศพสมเด็จพระญาณสังวรฯ (๒๗ พ.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
สรุปผลการดำเนินการโครงการจัดระเบียบการใช้พื้นที่สาธารณะเขตทวีวัฒนา ครั้งที่ ๒ (๒๕ พ.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
สรุปผลการดำเนินการโครงการจัดระเบียบการใช้พื้นที่สาธารณะเขตทวีวัฒนา ครั้งที่ ๑ (๒๕ พ.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศสำนักงานเขตทวีวัฒนา เรื่อง นัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ (๒๕ พ.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตทวีวัฒนา จัดงานสัปดาห์ฆ่ายุงลาย (๒๑ พ.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
กิจกรรม “ถนนเมืองสวรรค์ ถวายองค์ราชัน ๘๖ พรรษา กลุ่มกรุงธนเหนือ” (๑๘ พ.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
การประชุมชี้แจงแนวทางการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑๕ พ.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
คณะครูและนักเรียน โรงเรียนเพลินพัฒนา ศึกษาดูงาน (๑๕ พ.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตทวีวัฒนาเปิดกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ ถวายองค์ราชัน ๘๖ พรรษา (๑๑ พ.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตทวีวัฒนาตรวจพื้นที่ตามโครงการถนนเมืองสวรรค์ ถวายองค์ราชัน ๘๖ พรรษา (๑๑ พ.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตทวีวัฒนาขอยกเลิกการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง (๒ พ.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตทวีวัฒนาเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีบงประมาณ ๒๕๕๘ (๒ พ.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
การเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (๒ พ.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตทวีวัฒนาร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ (๒ พ.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ผว.กทม.เยี่ยมเยียนชุมชนนอกแนวป้องกันน้ำท่วม พื้นที่เขตทวีวัฒนา (๑๕ ต.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนาตรวจแนวป้องกันน้ำท่วม (๑๑ ต.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
การตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ของสำนักงานเขตทวีวัฒนา (๙ ต.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
งานปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระกุศล สมเด็จพระสังฆราชฯ (๙ ต.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
สืบสานประเพณีวันสารทไทย ร.ร.คลองต้นไทร (๙ ต.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจแนวเขื่อนริมคลองมหาสวัสดิ์ (๒๗ ก.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเขตทวีวัฒนา (๒๗ ก.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
การช่วยเหลือเยียวยาฯ จากเหตุการณ์การชุมนุมทางการเมือง (๒๗ ก.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องประกาศสอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดฯ (27ก.ย.56)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศฯ เรื่อง รับสมัครอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน
 
อ่านต่อ >>
     
งานแสดงมุทิตาจิตเนื่องในวันเกษียณอายุราชการ (๒๕ ก.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ผลการเลือกประธานสภาเขตทวีวัฒนา (๒๕ ก.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ สำนักงานเขตทวีวัฒนา ประกาศ เรื่อง นัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ (19 ก.ย.56)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศ เรื่อง ผลการสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (13 ก.ย.56)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนา มอบเงินทุนประกอบอาชีพและการรักษาพยาบาล (๕ ก.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เกร็ดความรู้ ความหมายของเลข ๑๓ หลัก ในบัตรประจำตัวประชาชน (๕ ก.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เกร็ดความรู้ ประชาคมอาเซียน (๕ ก.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนา รายงานการจัดเก็บภาษี ตั้งแต่ ต.ค. ๕๕ - ส.ค. ๕๖ (๕ ก.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศสำนักงานเขตทวีวัฒนา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (3 ส.ค.56)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนา รวมพิธีปล่อยขบวนกำลังพลเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัครตำรวจบ้านชุมชนสินพัฒนาธานี (๓๐ ส.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนา รับการตรวจประเมินผลมาตรฐานการให้บริการด้านการบริการประชาชนฝ่ายปกครองและทะเบียน (๓๐ ส.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนา จัดการประชุมศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (๒๙ ส.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เทศมหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (๒๖ ส.ค.๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนา ปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กรุงเทพมหานคร (๒๖ ส.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนา จัดโครงการป้องกัยและแก้ไขปัญหายาเสพติดเขต (23 ส.ค.56)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนา รับสมัครสอบและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว (๒๒ ส.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตทวีวัฒนา จัดงานเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี (๑๕ ส.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนา ประกาศลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ (๑๕ ส.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนา จัดโครงการรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (๙ ส.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
โครงการบรรเทาผลกระทบจากการปรับราคาขายปลีกก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ภาคครัวเรือน (๙ ส.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
พิธีตักบาตรหนังสือเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี (๖ ส.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนาตรวจเข้มจัดระเบียบสังคม (๖ ส.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
โครงการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและวัฒนธรรม (๖ ส.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกข้าราชการ กทม.และบุคลากร กทม.(๖ ส.ค.๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนา ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (๖ ส.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนา มอบเสื้่อสามารถ "คนดีทวีวัฒนา" (๓๑ ก.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
กำหนดการกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี (๓๑ ก.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนา จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ๑๒ สิงหามหาราชินี (๒๔ ก.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนา ทำพิธีทางศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา (๒๐ ก.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนา ป้องกันการแพร่ระบาดของไอซ์ (๒๐ ก.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนา ตรวจสภาพน้ำเสียคลองบางพรหม (๑๘ ก.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ประมวลภาพการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน หลักสูตรทบทวน (๑๘ ก.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตทวีวัฒนา จัดอบรม อปพร. เขตทวีวัฒนา (หลักสูตรทบทวน) (๑๔ ก.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตทวีวัฒนา เปิดให้บริการ WiFi ฟรี (๑๔ ก.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
รับสมัครประกวดร้องเพลง งานเฉลิมพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนา ตรวจเยี่ยมผู้ประสบอัคคีภัย (๓ มิ.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนา อบรมโครงการ "เยาวชนรวมใจต้านภัยเอดส์" (๓ มิ.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจไฟฟ้าส่องสว่าง (๓๑ พ.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เชิญเที่ยวงานเทศกาล "ชม ชิม ช้อป อาหารดี เขตทวีวัฒนา" (๓๑ พ.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนา เปิดช่องทางให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๓๑ พ.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว (๒๓ พ.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนาขอเชิญผู้สนใจร่วมฝึกทักษะวิชาชีพ (Update 26 เม.ย.56)
 
อ่านต่อ >>
     
ทวีวัฒนาจัดตั้งศูนย์บริการตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนเดินทาง (๑๑ เม.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
“กรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก 2556” Update ๑๑ เม.ย. ๕๖
 
อ่านต่อ >>
     
กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ทวีวัฒนา (๑๑ เม.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
การซักซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย (๑๐ เม.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว กองการกีฬา เปิดรับสมัครเรียนฟุตบอลโดยสถาบันสอนฟุตบอลกรุงเทพมหานคร
 
อ่านต่อ >>
     
การลดดอกเบี้ยของสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ( ๕ เม.ย.๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
การซักซ้อมแผนอพยพหนีไฟ และการช่วยเหลือตนเองเบื้องต้นเมื่อประสบเหตุ (๓ เม.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครลูกเสือชาวบ้าน เขตทวีวัฒนา (๒ เม.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ๑ เมษายน ๒๕๕๖ (๑ เม.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศสำนักงานเขตทวีวัฒนา เรื่อง นัดเวลาทิ้ง เวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ (๑ เม.ย. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (๒๙ มี.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
แผนปฏฺิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ๒๕๕๖ (๒๙ มี.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ประชุมกรรมการชุมชนในพื้นที่เขตทวีวัฒนา ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ (๒๙ มี.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
งานมหกรรมการศึกษาทวีวัฒนาก้าวหน้า ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (๒๖ มี.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
อบรมโครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร (๒๒ มี.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
กำหนดการออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (๒๑ มี.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ข่าวสารด้านยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ (๒๑ มี.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมอง (๒๑ มี.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
แผนตรวจเยี่ยมชุมชน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (๒๑ มี.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
แผนป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ ของสำนักงานเขตทวีวัฒนา (๑๙ มี.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ข้อมูลสิทธิประโยชน์ของประชาชนที่จะได้รับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ (๑๙ มี.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ทำบุญครบรอบวันสถาปนาเขตทวีวัฒนา ๑๕ ปี (๑๘ มี.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตทวีวัฒนามอบประกาศเกียรติคุณ "คนดีทวีวัฒนา"
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนาเปิดงาน "ถนนสายสวรรค์ อุทยานคนเดิน" (๑๘ มี.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตทวีวัฒนาขยายเวลาให้บริการประชาชนในวันท้องถิ่นไทย (๑๘ มี.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนาช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย (๑๖ มี.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
โครงการพัฒนาจิตให้ใสสะอาดด้วยคุณธรรมและจริยธรรม (๑๖ มี.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตทวีวัฒนา ขอเชิญเที่ยวงาน "ถนนสายสวรรค์ อุทยานคนเดิน" (๑๖ มี.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ทวีวัฒนา Big Cleaning Day (๗ มี.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
กทม. ชวนประชาชนปิดไฟ ๑ ชม. ลดโลกร้อน ๒๓ มี.ค.นี้ (๗ มี.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ทวีวัฒนาเป็นแชมป์การใช้สิทธิเลิอกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (๕ มี.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
"เพื่อประชาธิปไตย คน กทม. พร้อมใจไปเลือกตั้ง" (๒๘ ก.พ. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตทวีวัฒนา ร่วมถวายพระพรฯ (๒๘ ก.พ. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
การให้ความช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส (๒๖ ก.พ. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตทวีวัฒนาจัดอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งฯ (๒๐ ก.พ. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ปลัดกรุงเทพมหานครและคณะ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติราชการสำนักงานเขต (๒๐ ก.พ. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (๑๖ ก.พ. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตทวีวัฒนาประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. (๑๖ ก.พ. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
รณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ทางน้ำ (๑๐ ก.พ. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครปฏิบัติงาน (๘ ก.พ. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
รณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (๗ ก.พ. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
การรับจดทะเบียนเบี้ยความพิการ (๓๑ ม.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
การรับจดทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (๓๑ ม.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
การขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี (๓๑ ม.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในช่วงเทศกาล ตรุษจีน (Update 30 ม.ค.56)
 
อ่านต่อ >>
     
แจ้งผลการพิจารณาคำร้อง (๒๗ ม.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือฯ เพิ่มเติม (แคชเชียร์เช็ค) (๒๗ ม.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
โครงการประชาสัมพันธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตผ่านสื่อ (๒๗ ม.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ (๒๔ ม.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
 
อ่านต่อ >>
     
การป้องกันและระงับอัคคีภัย ในช่วงเทศกาล (Update 21 ม.ค.56)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ของสำนักงายเขตทวีวัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (Update 18 ม.ค.56)
 
อ่านต่อ >>
     
ทวีวัฒนาเตรียมความพร้อมรับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.(Update 16 ม.ค.56)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจพื้นที่ (Update 15 ม.ค.56)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศรายชื่อผู้รับแคชเชียร์เช็ค กรณีไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ (๑๕ ม.ค. ๕๕)
 
อ่านต่อ >>
     
แจ้งผลการพิจารณาคำร้อง (๑๕ ม.ค. ๕๕)
 
อ่านต่อ >>
     
รับสมัครเยาวชนเข้ารับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาเยาวชน (Update ๑๑ ม.ค.๒๕๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเงินช่วยเหลือฯ น้ำท่วม (๓ ม.ค. ๕๖)
 
อ่านต่อ >>
     
ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ เรื่องเริ่มจ่ายเงินน้ำท่วมวันนี้( 27 ธ.ค.55) Update 3 มกราคม 2556
 
อ่านต่อ >>
     
ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ (๒๕ ธ.ค. ๕๕)
 
อ่านต่อ >>
     
เงินน้ำท่วมถึงมือชาวบ้านสัปดาห์แรกปี 56 (Update 19 ธันวาคม 2555)
 
อ่านต่อ >>
     
ยังไม่ไฟเขียวจ่ายเงินน้ำท่วม (๒๙ พ.ย. ๕๕)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตทวีวัฒนาจัดกิจกรรมวันลอยกระทง (๒๖ พ.ย. ๕๕)
 
อ่านต่อ >>
     
ประการกรุงเทพมหานคร เรื่อง มาตรการป้องกันอันตรายจากดอกไม้เพลิงและการเล่นโคมลอย (๒๑ ต.ค. ๕๕)
 
อ่านต่อ >>
     
เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และคนพิการ (๓ พ.ค. ๕๕)
 
อ่านต่อ >>
     
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ตรวจสอบสถานประกอบกิจการสะสมก๊าซ (๓๑ ต.ค. ๕๕)
 
อ่านต่อ >>
     
สาระน่ารู้กับทวีวัฒนา (๓๐ ต.ค. ๕๕)
 
อ่านต่อ >>
     
ข่าว "กทม.เร่งจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วม" (๓๐ ต.ค. ๕๕)
 
อ่านต่อ >>
     
เรื่อง เงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย
 
อ่านต่อ >>
     
ฟีฟ่า ฟุตซอล เวิลด์คัพ ไทยแลนด์ ๒๐๑๒ (๑๖ ต.ค. ๕๕)
 
อ่านต่อ >>
     
สงวนลิขสิทธิ์ 2548 ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
Counter :522024  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554