เขตประเวศจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (20 พ.ย.2557)
 
 
เขตประเวศแจ้งเตือนผู้สูงอายุและผู้พิการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ (11 พ.ย. 2557
 
 
เขตประเวศรับสมัครและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (11 พ.ย. 2557)
 
 
เขตประเวศตรวจสอบความแข็งแรงของโป๊ะ/ท่าน้ำในพื้นที่ (3 พ.ย. 2557)
 
 
เขตประเวศติดตั้งตู้เขียวเพิ่มเติม ( 4 พ.ย. 2557)
 
 
เขตประเวศรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามเล่นพลุ โคมลอย ดอกไม้ไฟ (3พ.ย. 2557)
 
 
เขตประเวศรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามเล่นพลุ โคมลอย ดอกไม้ไฟ
 
 
เขตประเวศรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามเล่นพลุ โคมลอย ดอกไม้ไฟ
 
 
เขตประเวศเตือนลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (3 พ.ย. 2557)
 
 
การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (15 ตุลาคม 2557)
 
 
เขตประเวศรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ (10 ตุลาคม 2557)
 
 
เขตประเวศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริการสาธารณะ (11 กันยายน 2557)
 
 
1–30 พ.ย. 2557 นี้ เขตประเวศเชิญชวนลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่และเบี้ยความพิการรายใหม่ (10 กันยายน 2557)
 
 
เขตประเวศออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (4 ก.ย. 2557)
 
 
วันศุกร์ที่ 5 ก.ย.นี้เขตประเวศชวนนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(3 ก.ย. 2557)
 
 
เขตประเวศเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต (1 กันยายน 2557)
 
 
เขตประเวศซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย (26 สิงหาคม 2557)
 
 
เขตประเวศจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาวินจักรยานยนต์สาธารณะ (25 สิงหาคม 2557)
 
 
เขตประเวศจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาวินจักรยานยนต์สาธารณะ (15 ส.ค. 2557)
 
 
เขตประเวศจัดโครงการบริหารงานมัสยิด (1 ส.ค. 2557)
 
 
เขตประเวศชวนร่วมงาน “คืนความสุขให้กับชุมชน” (23 ก.ค. 2557)
 
 
ประเวศจัดกิจกรรมเขตเคลื่อนที่ (23 ก.ค.2557)
 
 
เขตประเวศชวนฝึกอาชีพในกิจกรรมคลังปัญญาสัญจร (22 ก.ค. 2557)
 
 
เขตประเวศจัดอบรมครูผู้ดูแลโรงอาหารในโรงเรียน (22 ก.ค. 2557)
 
 
เขตประเวศนัดพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน (15 ก.ค. 2557)
 
 
เขตประเวศจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน (4 กรกฎาคม 2557)
 
 
เขตประเวศชวนร่วมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ (3 ก.ค. 2557)
 
 
เขตประเวศชวนร่วมกิจกรรมเขตเคลื่อนที่ “เปิดโลกกิจกรรม : เยาวชนคนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” (2 ก.ค.2557)
 
 
ประเวศจัดกิจกรรมเขตเคลื่อนที่ (20 มิ.ย.2557)
 
 
เขตประเวศประชุมจัดทำแผนชุมชนระดับเขต (20 มิ.ย.2557)
 
 
วันเสาร์ที่ 21 มิ.ย. นี้อย่าพลาดร่วมงาน "คสช. คืนความสุขให้คนในชาติ" ที่ซีคอนสแควร์ ถ.ศรีนครินทร์ (17 มิ.ย.2557)
 
 
เขตประเวศรับสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (16 มิ.ย.2557)
 
 
เขตประเวศชวนร่วมงาน งาน "คืนความสุขให้กับคนในชาติ" (12 มิ.ย.2557)
 
 
ประเวศจัดมหกรรมกีฬาสีสามัคคี สามัคคีชุมชนเขตประเวศ ครั้งที่ 6 (9 มิ.ย. 2557)
 
 
เขตประเวศรับสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (5 มิถุนายน 2557)
 
 
เขตประเวศเสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการมัสยิด (
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เขตฯ (21 พ.ค.2557)
 
 
เขตประเวศเปิดอบรมโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
 
 
เขตประเวศเปิดอบรมโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
 
 
เขตประเวศเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน (20 พ.ค. 2557)
 
 
เขตประเวศขอเชิญวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้าน ICT ของประเทศ(20 พ.ค.2557)
 
 
เขตประเวศชวนร่วมงาน “สนามอาชีพเขตประเวศ ครั้งที่ 3” (15 พ.ค.57)
 
 
เขตประเวศชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน (14 พ.ค.57)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (12 พ.ค.57)
 
 
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เขตฯ (11 พ.ค.57)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เขตฯ (6 พ.ค.57)
 
 
แก้ไขปัญหา (2 พ.ค.2557)
 
 
กิจกรรมศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร" (1 พ.ค.2557)
 
 
ารประชุมกรรมการชุมชน ประจำเดือน เมษายน 2557 (24 เม.ย.2557)
 
 
พิธีเลี้ยงต้อนรับครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 21 (23 เม.ย. 2557)
 
 
ต้อนรับคณะเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 21 (23 เม.ย. 2557)
 
 
ประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย ผลการดำเนินงาน และปัญหาและอุปสรรคด้านการสาธารณสุข (17 เม.ย. 2557)
 
 
ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะ และการป้องกันอัคคีภัย (17 เม.ย.2557)
 
 
พิธีสรงน้ำพระพุทธนิรันตราย (10 เม.ย.2557)
 
 
งานวันมุทิตาจิต รดน้ำขอพรสืบสานสงกรานต์ประเพณีไทย (10 เม.ย.2557)
 
 
กิจกรรม “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์” (10 เม.ย.2557)
 
 
งานร้อง เล่น เต้น กิน สุขสำราญสงกรานต์บ้านเรา (10 เม.ย. 2557)
 
 
การอบรมจริยธรรมและศาสนาแก่เยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน (10 เม.ย. 2557)
 
 
ประเวศชวนร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมงลดโลกร้อน
 
 
รวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้กองขยะ (18 มี.ค.57)
 
 
แจกหน้ากากอนามัย (18 มี.ค.57)
 
 
ทำแนวกันไฟบริเวณข้างโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ (18 มี.ค.57)
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง จ.ปัตตานี (14 มี.ค.57)
 
 
ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย (13 มี.ค.57)
 
 
ตรวจสอบและตรวจเยี่ยมการทำแนวป้องกันไฟ (13 มี.ค.57)
 
 
งานบรรพชาสามเณรตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (13 มี.ค.57)
 
 
เขตประเวศแจ้งสถานที่เลือกตั้งกลาง (5 มี.ค.2557)
 
 
เขตประเวศเตือนประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ว. และแจ้งเพิ่ม-ถอนชื่อ (5 มี.ค.2557)
 
 
เขตประเวศเชิญชวนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง (5 ก.พ.2557)
 
 
เขตประเวศแจ้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งส.ว. ล่วงหน้า (17 ก.พ.57)
 
 
ตรวจสอบการก่อสร้างป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ประเวศ (13 ก.พ. 57)
 
 
หน่วยเบสท์ออกซ่อมแซมถนนชำรุดเป็นหลุมลึกโดยใช้วัสดุแอสฟัลท์ (12 ก.พ.57)
 
 
โครงการสัมมนาศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตประเวศ (8 ก.พ.57)
 
 
ตรวจสอบการก่อสร้างป้ายโฆษณาขนาดใหญ่โดยไม่ได้รับอนุญาต (8 ก.พ.57)
 
 
อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้งานและการดูแลรักษาบ่อดักไขมัน (7 ก.พ.57)
 
 
รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง (2 ก.พ.57)
 
 
เขตประเวศแจ้งเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งเพิ่มเติม (29 ม.ค.2557)
 
 
เขตประเวศแจ้งเปลี่ยนที่เลือกตั้ง (20 ม.ค.2557)
 
 
เขตประเวศเตือนผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดตรวจสอบรายชื่อ (16 ม.ค.2557)
 
 
เขตประเวศเตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบเอกสารแสดงตน (13 ม.ค.2557)
 
 
เขตประเวศให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนวันอาทิตย์ (10 ม.ค.2557)
 
 
เขตประเวศเชิญประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. และแจ้งเพิ่ม-ถอนชื่อ (10 ม.ค. 2557)
 
 
เขตประเวศรับสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (10 ม.ค.2557)
 
 
เขตประเวศแจ้งสถานที่เลือกตั้งกลาง (10 ม.ค.2557)
 
 
เขตประเวศเชิญชวนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง (6 ม.ค.2557)
 
 
ตรวจสอบรายชื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 58
 
 
เขตประเวศแจ้งประชาชนยื่นแบบและชำระค่าภาษีประจำปี 2556 (2 ม.ค.2557)
 
 
ตรวจเยี่ยมการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 (1 ธ.ค.56)
 
 
เขตประเวศประชุมกรณีการเช่าที่ดินของกรุงเทพมหานคร ของชุมชนร่วมใจพัฒนา (1 ธ.ค.56)
 
 
กิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ ถวายองค์ราชัน 86 พรรษา (1 ธ.ค. 56)
 
 
1 ธ.ค.56 นี้เขตประเวศชวนรวมพลังร่วมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาถนนอ่อนนุชเป็นถนนเมืองสวรรค์ฯ (28 พ.ย. 56)
 
 
3 ธ.ค.56 นี้เขตประเวศจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่าง (26 พ.ย.56)
 
 
1 ธ.ค. นี้เขตประเวศขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล (25 พ.ย.56)
 
 
เขตประเวศเตือนแล้งนี้ระวังภัยจากเหตุไฟไหม้ (23 พ.ย.56)
 
 
เขตประเวศเชิญชวนร่วมกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ ถวายองค์ราชัน 86 พรรษาฯ (22 พ.ย.2556)
 
 
เขตประเวศรับสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (22 พ.ย.2556)
 
 
เขตประเวศแจ้งเตือนประชาชนระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว (18 พ.ย. 2556)
 
 
เขตประเวศแจ้งเตือนผู้สูงอายุและผู้พิการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ (18 พ.ย. 2556)
 
 
วันจันทร์ที่ 18 พ.ย.นี้เขตประเวศเชิญชวนตรวจสุขภาพที่วัดทุ่งเศรษฐี (18 พ.ย.2556)
 
 
พุธที่ 27 พ.ย. นี้เขตประเวศเชิญชวนใช้บริการรถสวัสดิการเคลื่อนที่ (15 พ.ย. 2556)
 
 
เขตประเวศปรับภูมิทัศน์ถนนอ่อนนุชเป็นถนนเมืองสวรรค์ฯ
 
 
เขตประเวศเตือนผู้ปล่อยโคมลอยในพื้นที่ใช้ความระมัดระวัง (11 พ.ย.2556)
 
 
เขตประเวศชวนลอยกระทงแบบพอเพียงและปลอดภัย (11 พ.ย.2556)
 
 
15 พ.ย. นี้เขตประเวศชวนใช้บริการรถคลายเครียดเคลื่อนที่ (8 พ.ย.2556)
 
 
เขตประเวศชวนรวมพลังร่วมสร้างกรุงเทพถนนเมืองสวรรค์ น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (6 พ.ย. 2556)
 
 
เขตประเวศแจ้งผลการคัดเลือกประธานสภาเขตและรองประธานสภาเขตคนใหม่ (1 พ.ย.2556)
 
 
เขตประเวศชวนร่วมกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ ถวายองค์ราชันฯ (28 ต.ค.56)
 
 
เขตประเวศรับสมัครครูสอนภาษาต่างประเทศ (21 ต.ค.2556)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เขตฯ (9 ต.ค.2556)
 
 
1–30 พ.ย.2556 เขตประเวศเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ (2 ต.ค.56)
 
 
เขตประเวศเปิดรับจดทะเบียนเบี้ยพิการรายใหม่ 1–30 พ.ย.2556 นี้ (2 ต.ค. 56)
 
 
เขตประเวศแจ้งเตือนทหารกองเกินแสดงตนและรับหมายเรียก (2 ต.ค. 56)
 
 
เขตประเวศรับสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (17 ก.ย. 2556)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เขตฯ (17 ก.ย. 2556)
 
 
เขตประเวศจัดอบรมป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ (11 ก.ย.2556)
 
 
เขตประเวศขอเลื่อนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (10 ก.ย. 2556)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เขตฯ (10 ก.ย.2556)
 
 
เขตประเวศสร้างเครือข่ายจักรยานยนต์รับจ้าง (4 ก.ย.2556)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เขตฯ (3 ก.ย.2556)
 
 
ตรวจสภาพพื้นที่หลังพายุฝน (12 ก.ย.56)
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค (8 ก.ย.56)
 
 
ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (7 ก.ย. 56)
 
 
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ชุมชนสุเหร่าบึงหนองบอน ซอยอ่อนนุช 70 (7 ก.ย.56)
 
 
ตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ และตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในสถานบันเทิง (6 ก.ย.56)
 
 
โครงการรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเขตประเวศ (4 ก.ย.56)
 
 
ที่ร่วมงานปาฐถกาพิเศษ ในหัวข้อ "หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน" (3 ก.ย. 56)
 
 
รซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองสิงห์โต ด้วยไม้ชั่วคราว (3 ก.ย.56)
 
 
ซ่อมแซมผิวจราจร (3 ก.ย. 56)
 
 
เปิดทางระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (3 กย 56)
 
 
หน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า (2 ก.ย. 56)
 
 
หน่วยเบสท์ เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ (1 กย 56)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม (28 ส.ค.2556)
 
 
เขตประเวศชวนฉีดวัคซีนสุนัขและแมวฟรี (27 ส.ค.2556)
 
 
เขตประเวศรณรงค์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (27 ส.ค.2556)
 
 
เขตประเวศจัดโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (21 ส.ค. 2556)
 
 
เขตประเวศรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซ LPG (13 ส.ค.2556)
 
 
เขตประเวศชวนกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ (12 ส.ค.2556)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย (7 ส.ค.2556)
 
 
เขตประเวศรณรงค์เปิดทางน้ำไหล (7 ส.ค. 56)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น (6 ส.ค. 56)
 
 
เขตประเวศจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (5 ส.ค.56)
 
 
เขตประเวศจัดอบรมให้ความรู้เรื่องไอซ์ (5 ส.ค.2556)
 
 
1 ส.ค. 56 นี้เขตประเวศเปิดจุดบริการด่วนมหานครที่พาราไดซ์ พาร์ค (26 ก.ค.2556)
 
 
เขตประเวศรับสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (20 ก.ค.2556)
 
 
27 ก.ค. นี้เขตประเวศจัดงานเลี้ยงอาหารละศีลอด
 
 
24 ก.ค. นี้เขตประเวศชวนใช้บริการรถสวัสดิการเคลื่อนที่ (19 ก.ค.2556)
 
 
ประเวศเชิญชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา (17 ก.ค.2556)
 
 
เขตประเวศชวนร่วมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ (16 ก.ค. 2556)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เขตฯ
 
 
ถวายพระพรฯ (15 ก.ค. 56)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เขตฯ (3 มิ.ย.56)
 
 
เตรียมพร้อม (1 พ.ค. 56)
 
 
สมโภชน์ (1 พค 56)
 
 
เชิญชวนร่วมทำบุญ (20 พ.ค. 2556)
 
 
เชิญชวนร่วมกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2556 (17 พ.ค.2556)
 
 
เขตประเวศนำข้าราชการลูกจ้างเข้าวัดฟังธรรม (20 พ.ค.2556)
 
 
เขตประเวศเชิญชวนร่วมพิธีอัญเชิญและสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ (17 พ.ค.2556)
 
 
เขตประเวศรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนปากคลองสองห้อง (17 พ.ค.2556
 
 
เขตประเวศเตือนระวังภัยจากพายุหมุนเขตร้อน (16พ.ค.2556)
 
 
เขตประเวศเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี (16 พ.ค. 2556)
 
 
เขตประเวศรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนสามัคคีธรรม(16 พ.ค.2556)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว (15 พ.ค.2556)
 
 
เขตประเวศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบ้านหนังสือ (15 พ.ค. 56)
 
 
เขตประเวศชวนร่วมงาน “สนามอาชีพเขตประเวศ ครั้งที่ 2” (14 พ.ค.2556)
 
 
เขตประเวศอบรมลูกเสือ – ยุวกาชาด (14 พ.ค.2556)
 
 
เขตประเวศจัดประชุมสัมมนาครู (10 พ.ค.2556)
 
 
ประเวศรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับ (1 พ.ค.2556)
 
 
เขตประเวศชวนอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (17 เม.ย.2556)
 
 
เขตประเวศสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร
 
 
เปิดพิธีสรงน้ำพระพุทธนิรันตรายเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย (11 เม.ย. 2556)
 
 
การประกวด “หนูน้อยสงกรานต์”
 
 
พิธีเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่น เขตประเวศ ประจำปี 2556 (11 เม.ย.2556)
 
 
กราบมุทิตาจิตแด่เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี (11 เม.ย.2556)
 
 
ต้อนรับเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 19 (9 เม.ย.2556)
 
 
๑๑ เม.ย. นี้ เขตประเวศชวนชมการประกวดหนูน้อยสงกรานต์ (5 เม.ย.2556)
 
 
กิจกรรม “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์” (5 เม.ย.2556)
 
 
แสดงความยินดีกับคณะกรรมการชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ (5 เม.ย. 2556)
 
 
5 เม.ย. นี้เขตประเวศชวนใช้บริการรถสวัสดิการเคลื่อนที่ (3 เม.ย.2556)
 
 
โครงการสร้างเสริมระบบ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการและลูกจ้าง (2 เม.ย. 2556)
 
 
เขตประเวศจัดแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2556)
 
 
เขตประเวศจัดอบรมจริยธรรมและศาสนาอิสลามแก่เยาวชนมุสลิม (1 เม.ย.2556)
 
 
สัปดาห์ฆ่ายุงลายเขตประเวศ (1 เม.ย. 2555)
 
 
พัฒนาจัดเก็บผักตบชวาในคลองกระทุ่มแจ้ (1 เม.ย.56)
 
 
เขตประเวศนำข้าราชการลูกจ้างเข้าวัดฟังธรรม (21 มีนาคม 2556)
 
 
เขตประเวศแจ้งกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (21 มีนาคม 2556)
 
 
เขตประเวศจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร (21 มีนาคม 2556)
 
 
เขตประเวศประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยระดับเขต (21 มีนาคม 2556)
 
 
เขตประเวศจัดประชุมธนาคารสมอง (19 มีนาคม 2556)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์ฆ่ายุงลาย” ครั้งที่ 2 (19 มีนาคม 2556)
 
 
เขตประเวศเชิญชวนลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์แว่นตา (18 มีนาคม 2556)
 
 
เขตประเวศออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (15 มีนาคม 2556)
 
 
18 มี.ค.นี้เขตประเวศเปิดให้บริการถึงหกโมงเย็น เนื่องในวันท้องถิ่นไทย (15 มี.ค.2556)
 
 
เขตประเวศจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ (14 มี.ค.56)
 
 
กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2013) พร้อมกับเมืองหลวงทั่วโลก
 
 
ตรวจสอบที่เลือกตั้งและรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร 3 มีนาคม 2556
 
 
เสาร์ที่ 2 ก.พ. นี้เขตประเวศปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. (30 ม.ค. 56)
 
 
เขตประเวศเตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมหลักฐานการใช้สิทธิให้พร้อม (14 ม.ค. 2556)
 
 
เขตประเวศแจ้งเตือนประชาชนระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง (10 ม.ค.2556)
 
 
เขตประเวศนำข้าราชการลูกจ้างเข้าวัดฟังธรรม (10 ม.ค.2556)
 
 
เขตประเวศแจ้งประชาชนยื่นแบบและชำระค่าภาษีประจำปี 2556 (5 มกราคม 2556)
 
 
เขตประเวศเตือนส่งเด็กเข้าเรียนภาคบังคับ ปี 2556 (5 ม.ค.2556)
 
 
เขตประเวศแจ้งทหารกองเกินแสดงตนและรับหมายเรียก 4 ม.ค. 2556
 
 
เขตประเวศเชิญตรวจสอบรายชื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 57
 
 
ประเวศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นอาสาสมัครลานกีฬา
 
 
ตรวจ การจัดกระเช้าของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556
 
 
การแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ข้าราชการ ลูกจ้างเขตประเวศ (15 ธ.ค. 2555)
 
 
ผอ.เขตประเวศ รับเข็มเครื่องหมายรูปกระเป๋าคันชีพ (13 ธ.ค. 2555)
 
 
วัดทุ่งเศรษฐีได้รับคัดเลือกเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2555 (13 ธ.ค. 2555)
 
 
ประเวศจัดแข่งขันกีฬาข้าราชการและลูกจ้างเชื่อมสามัคคี (12 ธ.ค. 2555)
 
 
เขตประเวศปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสุขภาพและลานกีฬาใต้ทางด่วนฯ(11 ธ.ค. 2555)
 
 
เขตประเวศเตือนแล้งนี้ระวังภัยจากเหตุไฟไหม้ (7 ธ.ค. 2555)
 
 
เขตประเวศเปิดโครงการแจ้งกลับรับทะเบียนบ้านทันใจ (1 ธันวาคม 2555)
 
 
เขตประเวศจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (1 ธ.ค.2555)
 
 
เขตประเวศชวนลอยกระทงแบบพอเพียงและปลอดภัย (22 พ.ย.55)
 
 
เขตประเวศเตือนเล่นโคมลอยที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 
26 – 27 พ.ย. นี้เขตประเวศปิดให้บริการงานทะเบียนและงานบัตรประจำตัวประชาชน
 
 
พัฒนาความสะอาดพื้นที่และจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้บริเวณหมู่บ้านคันทรี่วิลล่า
 
 
เปิดกิจกรรมสัปดาห์ ฆ่ายุงลาย
 
 
รับมอบรางวัลผลงานเขตดีเด่น ประเภทวัดสะอาดร่มรื่น
 
 
ประชุมชี้แจงการจัดระเบียบจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ
 
 
ต้อนรับเยาวชนจากจังหวัดชายแดนภาคใต้
 
 
เปิดโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เขตประเวศ
 
 
พิธีเปิดบ้านหนังสือมัสยิดเราะห์มาตุ้ลอิสลาม ซ.ศรีนครินทร์ 55
 
 
เขตประเวศแจ้งเตือนผู้สูงอายุและผู้พิการรายใหม่ลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ
 
 
เขตประเวศพัฒนาทาสีสะพาน วัดและมัสยิด
 
 
ประเวศเตรียมพร้อมลอยกระทงอย่างปลอดภัย
 
 
ปรับภูมิทัศน์และพัฒนาความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่
 
 
ประเวศเล็งพัฒนาเส้นทางเดินเรือดึงชุมชนมีส่วนร่วมเสริมท่องเที่ยว
 
 
เขตประเวศนำข้าราชการลูกจ้างเข้าวัดฟังธรรม
 
 
เขตประเวศจัดงานวันสถาปนาสำนักงานเขตครบรอบ 23 ปี
 
 
เขตประเวศเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีเปิดและใช้บริการบ้านหนังสือ
 
 
เขตประเวศแจ้งจุดติดตั้งตู้เขียวระวังภัย
 
 
เขตประเวศแจ้งผลการคัดเลือกประธานสภาและรองประธานสภาเขตคนใหม่
 
 
เขตประเวศเชิญร่วมฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน
 
 
เขตประเวศรับสมัครบุคลากรทางการศึกษา
 
 
เขตประเวศแจ้งเตือนทหารกองเกินแสดงตนและรับหมายเรียก
 
 
ประเวศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
 
1–30 พ.ย.2555 เขตประเวศเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่
 
 
1–30 พ.ย.2555 เขตประเวศเปิดรับจดทะเบียนเบี้ยพิการรายใหม่
 
 
เขตประเวศแจ้งเตือนทหารกองเกินแสดงตนและรับหมายเรียก
 
 
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
 
 
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
 
 
ปลัดกรุงเทพมหานคร(นายเจริญรัตน์ ชูติกาญจน์) ตรวจเยี่ยกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก
 
 
โครงการส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรมครั้งที่ 9
 
 
เขตประเวศแจ้งการปรับการจราจรบริเวณสี่แยกประเวศ
 
 
ประเวศจัดกิจกรรมส่งเสริมระบบคุณธรรมจริยธรรมครั้งที่ 9
 
 
เขตประเวศรับรางวัลงานยุวกวีเฉลิมพระเกียรติ
 
 
เขตประเวศออกประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเชิงรุก
 
 
ประเวศจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
 
 
ร่วมตรวจสอบพฤติกรรมและแจ้งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบ
 
 
ประชุมข้าราชการสำนักงานเขตประเวศ ประจำเดือนสิงหาคม 2555
 
 
มอบประกาศนียบัตรผู้เข้ารับการอบรมความรู้ทางธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป เรื่องกลยุทธ์และการวางแผนการตลาดในการดำเนินธุรกิจกับการเตรียมพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมกับสำนักงานเขตประเวศจัดอบรมความรู้ทางธุรกิจสำหรับบุคคลทั่วไป
 
 
การจัดเวทีประชาคมเพื่อค้นหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชน
 
 
ฯ เยี่ยมให้กำลังใจการจัดเวทีประชาคม
 
 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“การป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา”
 
 
ประเวศจัดหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี
 
 
เขตประเวศจัดอบรมป้องกันภัยในสถานศึกษา
 
 
เขตประเวศจัดเวทีประชาคมค้นหาผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษา
 
 
วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคมนี้เขตประเวศเชิญชวนร่วมเดิน – วิ่ง ฉลองสองพระองค์ฯ Olympic Day 2012 ฟรีตลอดงาน
 
 
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตประเวศได้รับคัดเลือกเป็นผู้ประกอบคุณประโยชน์ต่อ กปน.
 
 
การฝึกอบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
 
 
พิธีทำบุญทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศถวายแด่อดีตเจ้าอาวาสและผู้มีอุปการะคุณของวัดตะกล่ำ
 
 
ต้อนรับคณะอาจารย์และนิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
 
สัมมนาการบริหารงานมัสยิดเขตประเวศ
 
 
พิธีถวายพระพร ชัยมงคลในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
 
 
พิธีบำเพ็ญกุศลน้อมอุทิศถวายแด่พระครูอมรธรรมนิวิฏฐ์ (ถิน อมโร) อดีตเจ้าอาวาสวัดกระทุ่มเสือปลา
 
 
เชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น
 
 
เขตประเวศจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
 
 
เขตประเวศชวนทิ้งของเหลือใช้
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่นเขตประเวศ
 
 
เขตประเวศจัดฝึกอบรมการพัฒนาผลิตภัณฑ์
 
 
ทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อหาทุนก่อสร้างโรงพยาบาลผู้สูงอายุ
 
 
ขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์ ๘๐ พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
 
 
ขยายระยะเวลารับคำร้องช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 
 
ขอเชิญร่วมถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕
 
 
กรุงเทพมหานครแจกแบบก่อสร้างบ้านฟรีทางอินเตอร์เน็ตตามโครงการบ้านยิ่ม เพื่อประชาชน
 
 
สารจากผู้อำนวยการเขตประเวศ เนื่องในโอกาสเดือนรอมฎอน ฯ
 
 
เขตประเวศจัดสัมมนาการบริหารงานมัสยิด
 
 
เขตประเวศชวนทิ้งของเหลือใช้
 
 
ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตประเวศจัดเก็บภาษีได้สูงกว่าประมาณการแล้ว
 
 
13 – 15 ก.ค. นี้เชิญ ชม ชิม ช๊อป ในงาน “สนามอาชีพเขตประเวศ”
 
 
เขตประเวศจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ อปพร.
 
 
เขตประเวศแจ้งผู้ที่ยื่นคำร้องกรณีบ้านเรือนเสียหายตรวจสอบรายชื่อ
 
 
เขตประเวศจัดอบรมให้ความรู้หลัก Clean and Green
 
 
รายชื่อผู้ได้รับอนุมัติรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 
 
เขตประเวศจัดพิธีมอบเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน
 
 
เขตประเวศจัดประชุมเลือกประธานสันนิบาตมูลนิธิเขตประเวศ
 
 
เขตประเวศเชิญชวนร่วมชมการแข่งขันฟุตซอลประเวศลีก
 
 
เขตประเวศเตือนประชาชนระมัดระวังไฟไหม้หญ้า
 
 
เขตประเวศออกประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเชิงรุก
 
 
ประเวศจัดประชุมเลือกคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เขตฯ
 
 
ประเวศจัดประชุมสัมมนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
 
 
อบรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
 
 
เขตประเวศนำข้าราชการลูกจ้างเข้าวัดฟังธรรม
 
 
พัฒนาชุมชนสุเหร่าคลองเคล็ด
 
 
เขตประเวศจัดบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนของเยาวชนในพื้นที่เขตประเวศ
 
 
พัฒนาซอยร่มเย็น
 
 
กิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุตัวอย่างเขตประเวศ
 
 
ตรวจเยี่ยมการขุดลอกล้างท่อระบายน้ำ
 
 
ตรวจสอบแนวสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองแม่จันทร์
 
 
ตรวจพื้นที่ถนนพัฒนาการ
 
 
เขตประเวศนำข้าราชการลูกจ้างเข้าวัดฟังธรรมที่วัดกระทุ่มเสือปลา
 
 
เขตประเวศจัดอบรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
 
 
ประเวศจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมสำหรับเยาวชนภาคฤดูร้อน
 
 
เขตประเวศพัฒนาซอยร่มเย็น
 
 
เขตประเวศออกตรวจพื้นที่
 
 
เขตประเวศนำข้าราชการลูกจ้างเข้าวัดฟังธรรม
 
 
แสดงความยินดีกับชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตประเวศ
 
 
เขตประเวศเชิญร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์เนื่องในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดกระทุ่มเสือปลา
 
 
เขตประเวศเชิญชวนร่วมกิจกรรมปิดไฟ 1 ชั่วโมงเพื่อลดโลกร้อน
 
 
เขตประเวศแจ้งผู้ประสบภัยอุทกภัยในพื้นที่รับหนังสือรับรองและรับเงินที่ธนาคารออมสินทุกสาขา
 
 
ประเวศแจ้งกำหนดตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ
 
 
นักเรียนเขตประเวศรับรางวัลตามโครงการเงินทองของมีค่าฯ
 
 
เขตประเวศชวนทิ้งของเหลือใช้
 
 
เขตประเวศออกตรวจพื้นที่
 
 
เขตประเวศประชุมคณะกรรมการชุมชน
 
 
เขตประเวศนำข้าราชการลูกจ้างเข้าวัดฟังธรรม
 
 
นักเรียนเขตประเวศร่วมกิจกรรมมหัศจรรย์วันมาฆบูชา
 
 
นักเรียนเขตประเวศชนะเลิศประกวดสวดมนต์หมู่
 
 
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เขตประเวศ
 
 
ตรวจเยี่ยมการขุดลอกท่อระบายน้ำ
 
 
ตรวจเข้ม
 
 
ฟังธรรม
 
 
เขตประเวศประชุมป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกฯ
 
 
เขตประเวศออกประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเชิงรุก
 
 
เขตประเวศพัฒนาศาสนสถาน
 
 
4 มี.ค. นี้เขตประเวศเชิญเกษตรกรเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรฯ
 
 
23–26 ก.พ.นี้ เขตประเวศเชิญร่วมงานประจำปีวัดทุ่งเศรษฐี
 
 
เขตประเวศชวนทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนคลองปักหลัก
 
 
เขตประเวศนำข้าราชการลูกจ้างเข้าวัดฟังธรรม
 
 
ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเขตประเวศได้รับรางวัลชมรมฯ ดีเด่น
 
 
นักเรียนเขตประเวศเก่งได้เป็นตัวแทนกรุงเทพมหานครร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 33
 
 
เขตประเวศขุดลอกลำรางสาธารณะหมู่บ้านมิตรภาพ ซอยอ่อนนุช 46
 
 
เขตประเวศชวนสมัครเป็นลูกจ้างชั่วคราวโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2555
 
 
นักเรียน ร.ร.มัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์ร่วมกิจกรรม Music For All
 
 
เขตประเวศชวนทิ้งของเหลือใช้
 
 
โครงการ “วันแห่งความรักที่สำนักงานเขตประเวศ”
 
 
กิจกรรมพัฒนาความสะอาดหมู้บ้านผาสุก
 
 
กิจกรรมพัฒนาความสะอาดหมู้บ้านผาสุก
 
 
เขตประเวศรับลงทะเบียนขอรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วมทุกกรณีถึง 29 ก.พ. 2555
 
 
เขตประเวศขยายเวลารับคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วม 5,000 บาท ถึง 29 ก.พ. 2555
 
 
เขตประเวศเชิญตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพ ปี 2556
 
 
ประเวศพัฒนาหมู่บ้านมิตรภาพ
 
 
ประเวศชวนทิ้งของเหลือใช้
 
 
เขตประเวศกำหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น
 
 
ตรวจพื้นที่บริเวณถนนอ่อนนุช
 
 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร
 
 
การแข่งขันกีฬา“มหกรรมกีฬาสี สามัคคีชุมชนเขตประเวศ”ครั้งที่ 4
 
 
ประเวศพัฒนาหมู่บ้านมิตรภาพ
 
 
ประเวศปรับปรุงภูมิทัศน์วัดกระทุ่มเสือปลา
 
 
ประเวศพัฒนาความสะอาดถนนอ่อนนุช
 
 
ประเวศชวนทิ้งของเหลือใช้
 
 
ประเวศพัฒนาหมู่บ้านผาสุก
 
 
เขตประเวศออกประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเชิงรุก
 
 
มอบรางวัล
 
 
เขตประเวศเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคบูชาพระพุทธพรรณีศรีธรรมไภสัช และพระกริ่ง กทม.
 
 
เขตประเวศแจ้งเตือนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก
 
 
เขตประเวศจัดประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอย
 
 
งานฉลองสมณศักดิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่บุคลากร
 
 
เขตประเวศชวนคู่รักร่วมโครงการ“วันแห่งความรักที่สำนักงานเขตประเวศ”
 
 
เขตประเวศเตือนประชาชนยื่นแบบและชำระค่าภาษีภายในกำหนด
 
 
เขตประเวศแจ้งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 
 
นักเรียนเขตประเวศชนะการประกวดสวดมนต์หมู่
 
 
เขตประเวศชวนชมและเชียร์“มหกรรมกีฬาสี สามัคคีชุมชนเขตประเวศ”ครั้งที่ 4
 
 
เปิดงานกิจกรรมวันเด็ก ปี 2555 ที่วัดกระทุ่ม
 
 
เปิดงานกิจกรรมวันเด็ก ปี 2555 ที่ ร.ร.สุเหร่าทับช้าง
 
 
ประธานเปิดงานกิจกรรมวันเด็ก ปี 2555 ที่ชุมชนเราะห์ม่าตุ้ลอิสลาม
 
 
เปิดงานกิจกรรมวันเด็ก ปี 2555 ที่ชุมชนเกาะเลิ้งสัมพันธ์
 
 
เปิดงานกิจกรรมวันเด็ก ปี 2555 ที่ชุมชนเปรมฤทัย 20
 
 
ตรวจเข้มด้านมาตรการความปลอดภัย
 
 
กิจกรรม Big Cleaning Day
 
 
เขตประเวศชวนชมและเชียร์“มหกรรมกีฬาสี สามัคคีชุมชนเขตประเวศ”ครั้งที่ 4
 
 
เขตประเวศชวนร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
 
 
เขตประเวศชวนร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้
 
 
เขตประเวศเชิญร่วมงานฉลองสมณศักดิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี
 
 
เขตประเวศชวนร่วมใจช่วยผู้ประสบภัยภาคใต้
 
 
เขตประเวศชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ
 
 
เขตประเวศชวนอบรมวิชาชีพเสริมรายได้
 
 
เขตประเวศจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน
 
 
ประเวศชวนทิ้งของเหลือใช้
 
 
ประเวศเตือนส่งเด็กเข้าเรียนภาคบังคับ ปี 2555
 
 
เขตประเวศออกประชาสัมพันธ์การชำระภาษีเชิงรุก
 
 
เขตประเวศแจ้งเตือนประชาชนระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว
 
 
พิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 
 
กิจกรรมเชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่าง เขตประเวศ ประจำปี 2554
 
 
เขตประเวศแจ้งเตือนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตยื่นคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือ
 
 
เขตประเวศออกตรวจสอบกระเช้าปีใหม่สถานประกอบการในพื้นที่
 
 
เขตประเวศแจ้งเตือนประชาชนระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว
 
 
เขตประเวศแจ้งทหารกองเกินแสดงตนและรับหมายเรียก
 
 
เขตประเวศจัดจุดรวบรวมมูลฝอยและจุดรับกระสอบทราย
 
 
เขตประเวศเชิญชวนประชาชนร่วมงาน “พาราไดซ์พาร์ค สดุดี เทิดไท้ องค์ราชัน”
 
 
เขตประเวศเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลที่ซีคอนสแควร์
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติพ่อตัวอย่างเขตประเวศ
 
 
มอบถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่ซอยอ่อนนุช ๘๒
 
 
เขตประเวศจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
 
 
ฟื้นฟูสภาพน้ำที่ท่วมขัง
 
 
ฟื้นฟูสภาพน้ำที่ท่วมขัง
 
 
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบ ถุงยังชีพ
 
 
ผอ.เขตประเวศ พร้อมคณะผู้บริหารเขต ออกตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่
 
 
ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบ ถุงยังชีพ
 
 
ผอ.เขตประเวศ พร้อมผู้บริหารเขตลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ
 
 
ผอ.เขตประเวศ พร้อมผู้บริหารเขตลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพ
 
 
ผอ.เขตประเวศ พร้อมผู้บริหารเขตออกเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ
 
 
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบริเวณหมู่บ้านเสรีอ่อนนุช ซอยอ่อนนุช 70/1
 
 
เขตประเวศเปิดรับคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
 
 
เขตประเวศเชิญชวนประดับธงเฉลิมพระเกียรติ
 
 
เขตประเวศขอความร่วมมือช่วยกันรักษาคันกั้นน้ำชั่วคราว
 
 
รายงานสถานการณ์ระดับน้ำท่วมในพื้นที่เขตประเวศ ประจำวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 
 
โหลดไฟล์แบบคำร้อง และข้อกำหนดในการขอรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
 
 
รายงานสถานการณ์ระดับน้ำท่วมในพื้นที่เขตประเวศ ประจำวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 
 
รายงานสถานการณ์ระดับน้ำท่วมในพื้นที่เขตประเวศ ประจำวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 
 
รายงานสถานการณ์ระดับน้ำท่วมในพื้นที่เขตประเวศ ประจำวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 
 
ผอ.เขตประเวศ ออกฟื้นฟูสภาพน้ำที่ท่วมขังที่ซอยพัฒนาการ 65
 
 
ผอ.เขตประเวศ ออกฟื้นฟูสภาพน้ำที่ท่วมขัง
 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร เข้ากราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดกระทุ่มเสือปลา
 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมชุมชนทับช้างล่างฝั่งธน
 
 
รองปลัดกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมชุมชนปากคลองสองห้อง
 
 
รายงานสถานการณ์ระดับน้ำท่วมในพื้นที่เขตประเวศ ประจำวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 
 
รายงานสถานการณ์ระดับน้ำท่วมในพื้นที่เขตประเวศ ประจำวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 
 
รองปลัด กทม. ตรวจสภาพน้ำท่วมขังและเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยบริเวณซอยพัฒนาการ 65 – 69
 
 
ประเวศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว
 
 
รองปลัด กทม. ตรวจระดับน้ำคลองประเวศบุรีรมย์
 
 
รองปลัด กทม. ตรวจความพร้อมของศูนย์พักพิงชั่วคราว
 
 
ช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยบริเวณซอยพัฒนาการ 65
 
 
รายงานสถานการณ์ระดับน้ำท่วมในพื้นที่เขตประเวศ ประจำวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 
 
รายงานสถานการณ์ระดับน้ำท่วมในพื้นที่เขตประเวศ ประจำวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
 
 
แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ผิวจราจรบริเวณถนนอ่อนนุช
 
 
ตรวจระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ และตรวจเยี่ยมประชาชนที่พักอาศัยอยู่ริมคลอง
 
 
ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยโรงพยาบาลสิรินธร
 
 
ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราว ร.ร.วัดกระทุ่มเสือปลา
 
 
<
ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราว ร.ร.สุเหร่าทางควาย
 
 
ตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงชั่วคราว ร.ร.สุวิทย์เสรีอนุสรณ์