เขตประเวศประชุมคณะกรรมการชุมชน (17 ก.พ. 2558)
 
 
21 ก.พ. นี้ประเวศชวนชาวหมู่บ้านผาสุกทิ้งของเหลือใช้ (16 ก.พ. 2558)
 
 
เขตประเวศตรวจประเมินสุขาภิบาลอาหารโรงเรียนในสังกัด (13 ก.พ. 2558)
 
 
เขตประเวศรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ (13 ก.พ. 2558)
 
 
ประเวศเตือนระวังอัคคีภัยช่วงตรุษจีน (12 ก.พ. 58)
 
 
เขตประเวศเชิญชวนร่วมงานประจำปีวัดทุ่งเศรษฐี (11 ก.พ. 58)
 
 
วาเลนไทน์ปีนี้เขตประเวศเปิดให้บริการจดทะเบียนสมรส (9 ก.พ. 58)
 
 
เขตประเวศกำหนดตรวจเยี่ยมชุมชน (9 ก.พ.58)
 
 
เขตประเวศกำหนดตรวจเยี่ยมชุมชน (2 ก.พ.58)
 
 
ประเวศกำหนดตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด (2 ก.พ. 2558)
 
 
เขตประเวศแจ้งเจ้าของที่ดินขอรับเงินมัดจำรังวัดคืนที่สำนักงานที่ดิน กทม.สาขาประเวศ (23 ม.ค.2558)
 
 
เขตประเวศแจ้งเลื่อนกำหนดการวันจัดงาน “สนามอาชีพเขตประเวศ ครั้งที่ 4” (23 ม.ค.2558)
 
 
เขตประเวศกำหนดตรวจเยี่ยมชุมชน (23 ม.ค. 2558)
 
 
ประเวศกำหนดตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด (22 ม.ค. 2558)
 
 
เขตประเวศกำหนดตรวจเยี่ยมชุมชน (21 ม.ค. 2558)
 
 
เขตประเวศกำหนดตรวจเยี่ยมชุมชน (20 ม.ค. 2558)
 
 
ประเวศชวนทิ้งของเหลือใช้ (20 มกราคม 2558)
 
 
เขตประเวศชวนร่วมงาน “สนามอาชีพเขตประเวศ ครั้งที่ 4” (14 มกราคม 2558)
 
 
ประเวศกำหนดตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด(14 มกราคม 2558)
 
 
เขตประเวศกำหนดตรวจเยี่ยมชุมชน (14 มกราคม 2558)
 
 
ประเวศจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน (13 มกราคม 2558)
 
 
เขตประเวศกำหนดตรวจเยี่ยมชุมชน (12 มกราคม 2558)
 
 
จันทร์หรรษา พาช๊อปชวนชิมที่เขตประเวศ (9 มกราคม 2558)
 
 
ประเวศชวนทิ้งของเหลือใช้ (9 มกราคม 2558)
 
 
ประเวศกำหนดตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด (8 มกราคม 2558)
 
 
เขตประเวศชวนอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (8 มกราคม 2558)
 
 
เขตประเวศเชิญตรวจสอบรายชื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 2559 (6 มกราคม 2557)
 
 
เขตประเวศรับสมัครและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (17 ธ.ค. 2557)
 
 
ประเวศชวนร่วมกิจกรรม“นิคมอุตสาหกรรม ส่งความสุข ให้ชุมชน” (16 ธ.ค. 2557)
 
 
ประเวศจัดประชุมสถานประกอบการเตรียมความพร้อมในช่วงฤดูแล้ง (15 ธ.ค. 2557)
 
 
เขตประเวศร่วมใจบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร (11 ธ.ค. 2557)
 
 
ประเวศกำหนดแผนลุยตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ (9 ธ.ค. 2557)
 
 
ประเวศเชิญชวนประชาชนยื่นแบบและชำระค่าภาษี 3 ประเภท (4 ธ.ค. 2557)
 
 
ประเวศชวนทิ้งของเหลือใช้ (4 ธ.ค. 2557)
 
 
เขตประเวศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ( 3 ธ.ค. 2557)
 
 
เขตประเวศเตือนชายไทยลงบัญชีทหารกองเกินและรับหมายเรียก (2 ธ.ค. 2557)
 
 
ประเวศชวนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 (1 ธ.ค. 2557)
 
 
เขตประเวศจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (20 พ.ย.2557)
 
 
เขตประเวศแจ้งเตือนผู้สูงอายุและผู้พิการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพและเบี้ยความพิการ (11 พ.ย. 2557
 
 
เขตประเวศรับสมัครและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (11 พ.ย. 2557)
 
 
เขตประเวศตรวจสอบความแข็งแรงของโป๊ะ/ท่าน้ำในพื้นที่ (3 พ.ย. 2557)
 
 
เขตประเวศติดตั้งตู้เขียวเพิ่มเติม ( 4 พ.ย. 2557)
 
 
เขตประเวศรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามเล่นพลุ โคมลอย ดอกไม้ไฟ (3พ.ย. 2557)
 
 
เขตประเวศรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามเล่นพลุ โคมลอย ดอกไม้ไฟ
 
 
เขตประเวศรณรงค์ประชาสัมพันธ์ห้ามเล่นพลุ โคมลอย ดอกไม้ไฟ
 
 
เขตประเวศเตือนลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ (3 พ.ย. 2557)
 
 
การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (15 ตุลาคม 2557)
 
 
เขตประเวศรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาต่างประเทศ (10 ตุลาคม 2557)
 
 
เขตประเวศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบริการสาธารณะ (11 กันยายน 2557)
 
 
1–30 พ.ย. 2557 นี้ เขตประเวศเชิญชวนลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่และเบี้ยความพิการรายใหม่ (10 กันยายน 2557)
 
 
เขตประเวศออกหน่วยเคลื่อนที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (4 ก.ย. 2557)
 
 
วันศุกร์ที่ 5 ก.ย.นี้เขตประเวศชวนนำสุนัขและแมวมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า(3 ก.ย. 2557)
 
 
เขตประเวศเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต (1 กันยายน 2557)
 
 
เขตประเวศซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาเหตุอัคคีภัย (26 สิงหาคม 2557)
 
 
เขตประเวศจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาวินจักรยานยนต์สาธารณะ (25 สิงหาคม 2557)
 
 
เขตประเวศจัดประชุมคณะอนุกรรมการฯ พิจารณาวินจักรยานยนต์สาธารณะ (15 ส.ค. 2557)
 
 
เขตประเวศจัดโครงการบริหารงานมัสยิด (1 ส.ค. 2557)
 
 
เขตประเวศชวนร่วมงาน “คืนความสุขให้กับชุมชน” (23 ก.ค. 2557)
 
 
ประเวศจัดกิจกรรมเขตเคลื่อนที่ (23 ก.ค.2557)
 
 
เขตประเวศชวนฝึกอาชีพในกิจกรรมคลังปัญญาสัญจร (22 ก.ค. 2557)
 
 
เขตประเวศจัดอบรมครูผู้ดูแลโรงอาหารในโรงเรียน (22 ก.ค. 2557)
 
 
เขตประเวศนัดพบปะเยี่ยมเยียนชุมชน (15 ก.ค. 2557)
 
 
เขตประเวศจัดประชุมคณะกรรมการชุมชน (4 กรกฎาคม 2557)
 
 
เขตประเวศชวนร่วมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ (3 ก.ค. 2557)
 
 
เขตประเวศชวนร่วมกิจกรรมเขตเคลื่อนที่ “เปิดโลกกิจกรรม : เยาวชนคนรุ่นใหม่ ห่างไกลยาเสพติด” (2 ก.ค.2557)
 
 
ประเวศจัดกิจกรรมเขตเคลื่อนที่ (20 มิ.ย.2557)
 
 
เขตประเวศประชุมจัดทำแผนชุมชนระดับเขต (20 มิ.ย.2557)
 
 
วันเสาร์ที่ 21 มิ.ย. นี้อย่าพลาดร่วมงาน "คสช. คืนความสุขให้คนในชาติ" ที่ซีคอนสแควร์ ถ.ศรีนครินทร์ (17 มิ.ย.2557)
 
 
เขตประเวศรับสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (16 มิ.ย.2557)
 
 
เขตประเวศชวนร่วมงาน งาน "คืนความสุขให้กับคนในชาติ" (12 มิ.ย.2557)
 
 
ประเวศจัดมหกรรมกีฬาสีสามัคคี สามัคคีชุมชนเขตประเวศ ครั้งที่ 6 (9 มิ.ย. 2557)
 
 
เขตประเวศรับสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (5 มิถุนายน 2557)
 
 
เขตประเวศเสริมความเข้มแข็งการบริหารจัดการมัสยิด (
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เขตฯ (21 พ.ค.2557)
 
 
เขตประเวศเปิดอบรมโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
 
 
เขตประเวศเปิดอบรมโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย
 
 
เขตประเวศเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครผู้ดูแลเด็กก่อนวัยเรียน (20 พ.ค. 2557)
 
 
เขตประเวศขอเชิญวนทุกท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกำหนดนโยบายด้าน ICT ของประเทศ(20 พ.ค.2557)
 
 
เขตประเวศชวนร่วมงาน “สนามอาชีพเขตประเวศ ครั้งที่ 3” (15 พ.ค.57)
 
 
เขตประเวศชวนร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาดสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชน (14 พ.ค.57)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (12 พ.ค.57)
 
 
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่เขตฯ (11 พ.ค.57)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เขตฯ (6 พ.ค.57)
 
 
แก้ไขปัญหา (2 พ.ค.2557)
 
 
กิจกรรมศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร" (1 พ.ค.2557)
 
 
ารประชุมกรรมการชุมชน ประจำเดือน เมษายน 2557 (24 เม.ย.2557)
 
 
พิธีเลี้ยงต้อนรับครอบครัวอุปถัมภ์และเยาวชนโครงการ "สานใจไทย สู่ใจใต้" รุ่นที่ 21 (23 เม.ย. 2557)
 
 
ต้อนรับคณะเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 21 (23 เม.ย. 2557)
 
 
ประชุมเพื่อรับทราบนโยบาย ผลการดำเนินงาน และปัญหาและอุปสรรคด้านการสาธารณสุข (17 เม.ย. 2557)
 
 
ตรวจแนะนำด้านสุขลักษณะ และการป้องกันอัคคีภัย (17 เม.ย.2557)
 
 
พิธีสรงน้ำพระพุทธนิรันตราย (10 เม.ย.2557)
 
 
งานวันมุทิตาจิต รดน้ำขอพรสืบสานสงกรานต์ประเพณีไทย (10 เม.ย.2557)
 
 
กิจกรรม “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์” (10 เม.ย.2557)
 
 
งานร้อง เล่น เต้น กิน สุขสำราญสงกรานต์บ้านเรา (10 เม.ย. 2557)
 
 
การอบรมจริยธรรมและศาสนาแก่เยาวชนในช่วงปิดภาคเรียน (10 เม.ย. 2557)
 
 
ประเวศชวนร่วมปิดไฟ 1 ชั่วโมงลดโลกร้อน
 
 
รวจเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้กองขยะ (18 มี.ค.57)
 
 
แจกหน้ากากอนามัย (18 มี.ค.57)
 
 
ทำแนวกันไฟบริเวณข้างโรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า ถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์ (18 มี.ค.57)
 
 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมานิง จ.ปัตตานี (14 มี.ค.57)
 
 
ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย (13 มี.ค.57)
 
 
ตรวจสอบและตรวจเยี่ยมการทำแนวป้องกันไฟ (13 มี.ค.57)
 
 
งานบรรพชาสามเณรตามโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน (13 มี.ค.57)
 
 
เขตประเวศแจ้งสถานที่เลือกตั้งกลาง (5 มี.ค.2557)
 
 
เขตประเวศเตือนประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ว. และแจ้งเพิ่ม-ถอนชื่อ (5 มี.ค.2557)
 
 
เขตประเวศเชิญชวนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง (5 ก.พ.2557)
 
 
เขตประเวศแจ้งลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งส.ว. ล่วงหน้า (17 ก.พ.57)
 
 
ตรวจสอบการก่อสร้างป้ายโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สน.ประเวศ (13 ก.พ. 57)
 
 
หน่วยเบสท์ออกซ่อมแซมถนนชำรุดเป็นหลุมลึกโดยใช้วัสดุแอสฟัลท์ (12 ก.พ.57)
 
 
โครงการสัมมนาศึกษาดูงานการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตประเวศ (8 ก.พ.57)
 
 
ตรวจสอบการก่อสร้างป้ายโฆษณาขนาดใหญ่โดยไม่ได้รับอนุญาต (8 ก.พ.57)
 
 
อบรมให้ความรู้เรื่องการใช้งานและการดูแลรักษาบ่อดักไขมัน (7 ก.พ.57)
 
 
รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง (2 ก.พ.57)
 
 
เขตประเวศแจ้งเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งเพิ่มเติม (29 ม.ค.2557)
 
 
เขตประเวศแจ้งเปลี่ยนที่เลือกตั้ง (20 ม.ค.2557)
 
 
เขตประเวศเตือนผู้ที่ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกเขตจังหวัดตรวจสอบรายชื่อ (16 ม.ค.2557)
 
 
เขตประเวศเตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งตรวจสอบเอกสารแสดงตน (13 ม.ค.2557)
 
 
เขตประเวศให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนวันอาทิตย์ (10 ม.ค.2557)
 
 
เขตประเวศเชิญประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. และแจ้งเพิ่ม-ถอนชื่อ (10 ม.ค. 2557)
 
 
เขตประเวศรับสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (10 ม.ค.2557)
 
 
เขตประเวศแจ้งสถานที่เลือกตั้งกลาง (10 ม.ค.2557)
 
 
เขตประเวศเชิญชวนลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้ง (6 ม.ค.2557)
 
 
ตรวจสอบรายชื่อรับเบี้ยผู้สูงอายุและผู้พิการ ปี 58
 
 
เขตประเวศแจ้งประชาชนยื่นแบบและชำระค่าภาษีประจำปี 2556 (2 ม.ค.2557)
 
 
ตรวจเยี่ยมการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 (1 ธ.ค.56)
 
 
เขตประเวศประชุมกรณีการเช่าที่ดินของกรุงเทพมหานคร ของชุมชนร่วมใจพัฒนา (1 ธ.ค.56)
 
 
กิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ ถวายองค์ราชัน 86 พรรษา (1 ธ.ค. 56)
 
 
1 ธ.ค.56 นี้เขตประเวศชวนรวมพลังร่วมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาถนนอ่อนนุชเป็นถนนเมืองสวรรค์ฯ (28 พ.ย. 56)
 
 
3 ธ.ค.56 นี้เขตประเวศจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณพ่อตัวอย่าง (26 พ.ย.56)
 
 
1 ธ.ค. นี้เขตประเวศขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล (25 พ.ย.56)
 
 
เขตประเวศเตือนแล้งนี้ระวังภัยจากเหตุไฟไหม้ (23 พ.ย.56)
 
 
เขตประเวศเชิญชวนร่วมกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ ถวายองค์ราชัน 86 พรรษาฯ (22 พ.ย.2556)
 
 
เขตประเวศรับสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (22 พ.ย.2556)
 
 
เขตประเวศแจ้งเตือนประชาชนระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูหนาว (18 พ.ย. 2556)
 
 
เขตประเวศแจ้งเตือนผู้สูงอายุและผู้พิการลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพ (18 พ.ย. 2556)
 
 
วันจันทร์ที่ 18 พ.ย.นี้เขตประเวศเชิญชวนตรวจสุขภาพที่วัดทุ่งเศรษฐี (18 พ.ย.2556)
 
 
พุธที่ 27 พ.ย. นี้เขตประเวศเชิญชวนใช้บริการรถสวัสดิการเคลื่อนที่ (15 พ.ย. 2556)
 
 
เขตประเวศปรับภูมิทัศน์ถนนอ่อนนุชเป็นถนนเมืองสวรรค์ฯ
 
 
เขตประเวศเตือนผู้ปล่อยโคมลอยในพื้นที่ใช้ความระมัดระวัง (11 พ.ย.2556)
 
 
เขตประเวศชวนลอยกระทงแบบพอเพียงและปลอดภัย (11 พ.ย.2556)
 
 
15 พ.ย. นี้เขตประเวศชวนใช้บริการรถคลายเครียดเคลื่อนที่ (8 พ.ย.2556)
 
 
เขตประเวศชวนรวมพลังร่วมสร้างกรุงเทพถนนเมืองสวรรค์ น้อมเกล้าฯ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (6 พ.ย. 2556)
 
 
เขตประเวศแจ้งผลการคัดเลือกประธานสภาเขตและรองประธานสภาเขตคนใหม่ (1 พ.ย.2556)
 
 
เขตประเวศชวนร่วมกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ ถวายองค์ราชันฯ (28 ต.ค.56)
 
 
เขตประเวศรับสมัครครูสอนภาษาต่างประเทศ (21 ต.ค.2556)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เขตฯ (9 ต.ค.2556)
 
 
1–30 พ.ย.2556 เขตประเวศเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ (2 ต.ค.56)
 
 
เขตประเวศเปิดรับจดทะเบียนเบี้ยพิการรายใหม่ 1–30 พ.ย.2556 นี้ (2 ต.ค. 56)
 
 
เขตประเวศแจ้งเตือนทหารกองเกินแสดงตนและรับหมายเรียก (2 ต.ค. 56)
 
 
เขตประเวศรับสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (17 ก.ย. 2556)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เขตฯ (17 ก.ย. 2556)
 
 
เขตประเวศจัดอบรมป้องกันยาเสพติดในสถานประกอบการ (11 ก.ย.2556)
 
 
เขตประเวศขอเลื่อนการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (10 ก.ย. 2556)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เขตฯ (10 ก.ย.2556)
 
 
เขตประเวศสร้างเครือข่ายจักรยานยนต์รับจ้าง (4 ก.ย.2556)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เขตฯ (3 ก.ย.2556)
 
 
ตรวจสภาพพื้นที่หลังพายุฝน (12 ก.ย.56)
 
 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกและการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรค (8 ก.ย.56)
 
 
ร่วมกิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (7 ก.ย. 56)
 
 
กิจกรรมพัฒนาพื้นที่ตามนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ณ ชุมชนสุเหร่าบึงหนองบอน ซอยอ่อนนุช 70 (7 ก.ย.56)
 
 
ตรวจสถานบันเทิงในพื้นที่ และตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดในสถานบันเทิง (6 ก.ย.56)
 
 
โครงการรวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเขตประเวศ (4 ก.ย.56)
 
 
ที่ร่วมงานปาฐถกาพิเศษ ในหัวข้อ "หลักเศรษฐกิจพอเพียงกับชุมชน" (3 ก.ย. 56)
 
 
รซ่อมแซมสะพานทางเดิน ค.ส.ล. ริมคลองสิงห์โต ด้วยไม้ชั่วคราว (3 ก.ย.56)
 
 
ซ่อมแซมผิวจราจร (3 ก.ย. 56)
 
 
เปิดทางระบายน้ำแก้ไขปัญหาน้ำท่วม (3 กย 56)
 
 
หน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้กับสุนัขและแมวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า (2 ก.ย. 56)
 
 
หน่วยเบสท์ เปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำ (1 กย 56)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม (28 ส.ค.2556)
 
 
เขตประเวศชวนฉีดวัคซีนสุนัขและแมวฟรี (27 ส.ค.2556)
 
 
เขตประเวศรณรงค์รวมพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (27 ส.ค.2556)
 
 
เขตประเวศจัดโครงการสิ่งแวดล้อมศึกษาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน (21 ส.ค. 2556)
 
 
เขตประเวศรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาก๊าซ LPG (13 ส.ค.2556)
 
 
เขตประเวศชวนกลับบ้านปลอดภัยไปกับเทศกิจ (12 ส.ค.2556)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมเผยแผ่พระพุทธศาสนาและอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมไทย (7 ส.ค.2556)
 
 
เขตประเวศรณรงค์เปิดทางน้ำไหล (7 ส.ค. 56)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติแม่ดีเด่น (6 ส.ค. 56)
 
 
เขตประเวศจัดงานเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (5 ส.ค.56)
 
 
เขตประเวศจัดอบรมให้ความรู้เรื่องไอซ์ (5 ส.ค.2556)
 
 
1 ส.ค. 56 นี้เขตประเวศเปิดจุดบริการด่วนมหานครที่พาราไดซ์ พาร์ค (26 ก.ค.2556)
 
 
เขตประเวศรับสมัครสอบและคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (20 ก.ค.2556)
 
 
27 ก.ค. นี้เขตประเวศจัดงานเลี้ยงอาหารละศีลอด
 
 
24 ก.ค. นี้เขตประเวศชวนใช้บริการรถสวัสดิการเคลื่อนที่ (19 ก.ค.2556)
 
 
ประเวศเชิญชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา (17 ก.ค.2556)
 
 
เขตประเวศชวนร่วมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาฯ (16 ก.ค. 2556)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เขตฯ
 
 
ถวายพระพรฯ (15 ก.ค. 56)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมพัฒนาพื้นที่เขตฯ (3 มิ.ย.56)
 
 
เตรียมพร้อม (1 พ.ค. 56)
 
 
สมโภชน์ (1 พค 56)
 
 
เชิญชวนร่วมทำบุญ (20 พ.ค. 2556)
 
 
เชิญชวนร่วมกิจกรรมถวายเป็นพุทธบูชาและถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2556 (17 พ.ค.2556)
 
 
เขตประเวศนำข้าราชการลูกจ้างเข้าวัดฟังธรรม (20 พ.ค.2556)
 
 
เขตประเวศเชิญชวนร่วมพิธีอัญเชิญและสมโภชพระบรมสารีริกธาตุ (17 พ.ค.2556)
 
 
เขตประเวศรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนปากคลองสองห้อง (17 พ.ค.2556
 
 
เขตประเวศเตือนระวังภัยจากพายุหมุนเขตร้อน (16พ.ค.2556)
 
 
เขตประเวศเชิญชวนประดับธงตราสัญลักษณ์งานฉลองพระชันษา 100 ปี (16 พ.ค. 2556)
 
 
เขตประเวศรับสมัครเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนสามัคคีธรรม(16 พ.ค.2556)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัว (15 พ.ค.2556)
 
 
เขตประเวศรับสมัครและคัดเลือกอาสาสมัครบ้านหนังสือ (15 พ.ค. 56)
 
 
เขตประเวศชวนร่วมงาน “สนามอาชีพเขตประเวศ ครั้งที่ 2” (14 พ.ค.2556)
 
 
เขตประเวศอบรมลูกเสือ – ยุวกาชาด (14 พ.ค.2556)
 
 
เขตประเวศจัดประชุมสัมมนาครู (10 พ.ค.2556)
 
 
ประเวศรับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอาหรับ (1 พ.ค.2556)
 
 
เขตประเวศชวนอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ (17 เม.ย.2556)
 
 
เขตประเวศสืบสานประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพร
 
 
เปิดพิธีสรงน้ำพระพุทธนิรันตรายเพื่อความเป็นสิริมงคลในวันขึ้นปีใหม่ไทย (11 เม.ย. 2556)
 
 
การประกวด “หนูน้อยสงกรานต์”
 
 
พิธีเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุดีเด่น เขตประเวศ ประจำปี 2556 (11 เม.ย.2556)
 
 
กราบมุทิตาจิตแด่เจ้าอาวาสวัดทุ่งเศรษฐี (11 เม.ย.2556)
 
 
ต้อนรับเยาวชนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่นที่ 19 (9 เม.ย.2556)
 
 
๑๑ เม.ย. นี้ เขตประเวศชวนชมการประกวดหนูน้อยสงกรานต์ (5 เม.ย.2556)
 
 
กิจกรรม “ล้างส้วมพร้อมกัน...รับวันสงกรานต์” (5 เม.ย.2556)
 
 
แสดงความยินดีกับคณะกรรมการชุมชนริมคลองประเวศฝั่งเหนือ (5 เม.ย. 2556)
 
 
5 เม.ย. นี้เขตประเวศชวนใช้บริการรถสวัสดิการเคลื่อนที่ (3 เม.ย.2556)
 
 
โครงการสร้างเสริมระบบ คุณธรรม จริยธรรมสำหรับข้าราชการและลูกจ้าง (2 เม.ย. 2556)
 
 
เขตประเวศจัดแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุ ครั้งที่ 1 (1 เม.ย.2556)
 
 
เขตประเวศจัดอบรมจริยธรรมและศาสนาอิสลามแก่เยาวชนมุสลิม (1 เม.ย.2556)
 
 
สัปดาห์ฆ่ายุงลายเขตประเวศ (1 เม.ย. 2555)
 
 
พัฒนาจัดเก็บผักตบชวาในคลองกระทุ่มแจ้ (1 เม.ย.56)
 
 
เขตประเวศนำข้าราชการลูกจ้างเข้าวัดฟังธรรม (21 มีนาคม 2556)
 
 
เขตประเวศแจ้งกำหนดการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ (21 มีนาคม 2556)
 
 
เขตประเวศจัดอบรมหลักสูตรการสุขาภิบาลอาหาร (21 มีนาคม 2556)
 
 
เขตประเวศประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่-แผงลอยระดับเขต (21 มีนาคม 2556)
 
 
เขตประเวศจัดประชุมธนาคารสมอง (19 มีนาคม 2556)
 
 
เขตประเวศจัดกิจกรรมรณรงค์ “สัปดาห์ฆ่ายุงลาย” ครั้งที่ 2 (19 มีนาคม 2556)
 
 
เขตประเวศเชิญชวนลงทะเบียนขอรับการสงเคราะห์แว่นตา (18 มีนาคม 2556)
 
 
เขตประเวศออกหน่วยเคลื่อนที่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (15 มีนาคม 2556)
 
 
18 มี.ค.นี้เขตประเวศเปิดให้บริการถึงหกโมงเย็น เนื่องในวันท้องถิ่นไทย (15 มี.ค.2556)
 
 
เขตประเวศจัดโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ (14 มี.ค.56)
 
 
กรุงเทพมหานครจัดกิจกรรม ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (60+ Earth Hour 2013) พร้อมกับเมืองหลวงทั่วโลก
 
 
ตรวจสอบที่เลือกตั้งและรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคร 3 มีนาคม 2556
 
 
เสาร์ที่ 2 ก.พ. นี้เขตประเวศปล่อยขบวนรณรงค์ประชาสัมพันธ์เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. (30 ม.ค. 56)
 
 
เขตประเวศเตือนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเตรียมหลักฐานการใช้สิทธิให้พร้อม (14 ม.ค. 2556)
 
 
เขตประเวศแจ้งเตือนประชาชนระวังอัคคีภัยในช่วงฤดูแล้ง (10 ม.ค.2556)
 
 
เขตประเวศนำข้าราชการลูกจ้างเข้าวัดฟังธรรม (10 ม.ค.2556)
 
 
เขตประเวศแจ้งประชาชนยื่นแบบและชำระค่าภาษีประจำปี 2556 (5 มกราคม 2556)
 
 
เขตประเวศเตือนส่งเด็กเข้าเรียนภาคบังคับ ปี 2556 (5 ม.ค.2556)
 
 
เขตประเวศแจ้งทหารกองเกินแสดงตนและรับหมายเรียก 4 ม.ค. 2556
 
 
เขตประเวศเตือนแล้งนี้ระวังภัยจากเหตุไฟไหม้ (7 ธ.ค. 2555)
 
 
เขตประเวศเปิดโครงการแจ้งกลับรับทะเบียนบ้านทันใจ (1 ธันวาคม 2555)
 
 
เขตประเวศจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาฯ (1 ธ.ค.2555)
 
 
เขตประเวศชวนลอยกระทงแบบพอเพียงและปลอดภัย (22 พ.ย.55)
 
 
เขตประเวศเตือนเล่นโคมลอยที่ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 
 
26 – 27 พ.ย. นี้เขตประเวศปิดให้บริการงานทะเบียนและงานบัตรประจำตัวประชาชน
 
 
พัฒนาความสะอาดพื้นที่และจัดเก็บสิ่งของเหลือใช้บริเวณหมู่บ้านคันทรี่วิลล่า
 
 
เปิดกิจกรรมสัปดาห์ ฆ่ายุงลาย
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตประเวศ Tel:0-2328-7149 Email:prawetdist@yahoo.com   
 
Counter :230965  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554