สอบถามเรื่องการทําใบรับรองว่ามารดามีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวค่ะ

ไม่แนใจว่าเรียกว่าใบปค.14 หรือเปล่านะคะ ไม่ทราบว่าถ้าจะให้ทางสํานักงานเขตออกใบนี้ให้ เพื่อรับรองว่ามารดาเป็นผู้มีอํานาจปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียว คือแต่งงานโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสแล้วภายหลังเลิกกันและไม่ต้องการติดต่อกับอดีตสามีอีกค่ะ บุตรอยู่ในความดูแลของแม่คนเดียวมาตลอดและใช้นามสกุลแม่ ไม่ได้ให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตร มีเพียงใบสูติบัตรเท่านั้นที่มีชื่อบิดาค่ะ พอดีต้องการเอกสารเพื่อนําไปยื่นในการติดต่อเรื่องต่างๆของลูก ไม่ทราบว่าต้องทําอย่างไรบ้างคะ ต้องเตรียมเอกสารหรือหลักฐานอะไรบ้าง และต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายไหนคะ ขอบคุณค่ะ

 
โดย : ..... [171.97.66.132] วันที่ 13 มิ.ย. 2556 23:31:45 น.
 แสดงความคิดเห็นที่ 1
 

โดย : ฝ่ายปกครอง [203.155.220.236] วันที่ 19 มิ.ย. 2556 15:43:46 น.
 แสดงความคิดเห็นที่ 2
 
ได้รับเรื่องร้องเรียนของท่านและจักประสานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ ชี้แจงหรือดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอขอบคุณ
โดย : ฝ่ายปกครอง [203.155.220.236] วันที่ 14 มิ.ย. 2556 14:10:15 น.
 

  
 ร่วมแสดงความคิดเห็น
  
ชื่อ / Name :  *
อีเมล์ / E-mail :
ข้อความ / Detail :  *
รูป / Image :
  
 
  
 
 
สำนักงานเขตดุสิต Tel:๐ ๒๒๔๓ ๕๓๑๑-๕ Email:dusitbangkok@gmail.com   
 
Counter :247546  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554