สำนักงานเขตสำนักงานเขตวังทองหลาง
อาคารบี สิริอุส พลาซ่า 2553 ซอยลาดพร้าว 85-87 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2538-5350,0-2530-1740
โทรสาร 0-2538-2570
E-Mail : WangThonglangDistrict@gmail.com
รายละเอียด อื่นๆ :

เวลาเปิด-ปิดให้บริการประชาชน

จันทร์ - ศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น. (ไม่พักเที่ยง )

เสาร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.(พักเที่ยง 12.00-13.00น.)
เปิดบริการงานทะเบียนราษฎร และงานบัตรประจำตัวประชาชน

วันอาทิตย์

เวลา 08.00 - 16.00 น.(พักเที่ยง 12.00-13.00น.)
เปิดบริการเฉพาะรับแจ้งการตาย


หมายเหตุ วันหยุดนักขัตฤกษ์หรือวันหยุดชดเชย เปิดบริการเฉพาะรับการแจ้งตาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตวังทองหลาง
โทร. 0 2538 5350 ต่อ 6962

Find us on facebook

หมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานเขตวังทองหลาง

เลขที่ตั้ง 2553 ถนนลาดพร้าว (สิริอุสพลาซ่า อาคารบี) แขวงคลองเจ้าคุณสิงห์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

หมายเลขโทรศัพท์กลาง 0 2538 5350 ,0 2530 1740 ,0 2538 7145 ,0 2530 1866 ,0 2538 8177 ,0 2530 1137
ที่ ชื่อหน่วยงาน ชื่อผู้ดำรงตำแหน่ง หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร เลขภายใน
1 ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง
หน้าห้องผู้อำนวยการเขตฯ
นางสาวฐานิตา แพร่วานิชย์ 6950
6951
2 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง
หน้าห้อง ผช.ผอ.เขตฯ
นายกมลศักย์ ด่านพิทักษ์ 6953
6998
3 ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง
หน้าห้อง ผช.ผอ.เขตฯ
นางสาววรรณดี สนชัย 6952
6997
4 หัวหน้าฝ่ายปกครอง นางอลิสา เงินเส็ง 02 539 8187 02 538 2570 6959
6955-8
5 หัวหน้าฝ่ายทะเบียน นางละไม อัศวเลิศศักดิ์ 02 539 0227 6960
6961-3
6 หัวหน้าฝ่ายโยธา นายปวุฒิ บุญยาภรณ์ 02 5385350
ต่อ 6965
6964
6965-7
7 หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ นางสาวณัฐากาญจน์ ธีรพงศ์สกล 02 5385350
ต่อ 6970
6968
6969-71
8 หัวหน้าฝ่ายรายได้ นางพัชรนันท์ เชยแสง 02 5385350
ต่อ 6973
6972
6973-4
9 หัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดฯ นางศิริประภา บัติพุฒ 02 5385350
ต่อ 6976
6975
6976-8
10 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา นางกัลยาณี โภชนสมบูรณ์ 02 5385350
ต่อ 6980
6979
6980-1
11 หัวหน้าฝ่ายการคลัง นางสาวสุจิตรา สมบัติ  02 539 5356 02 5385350
ต่อ 6984
6982
6983-5
12 หัวหน้าฝ่ายเทศกิจ นายธานี ธนะไชย 02 5385350
ต่อ 6988
6986
6987-8
13 หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ นางจิราภรณ์ วรเทพนิตินันท์ 02 539 1559 02 5385350
ต่อ 6992
6989
6990-2
14 สัสดีเขต พันโทสมสัก หาดสุด 6954
15 ศูนย์รับร้องทุกข์ - 02 538 2570 6955
16 ห้องเวรอัคคีภัย 6995  

สงวนลิขสิทธิ์ 2548 สำนักงานเขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
Counter :50511  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554