คำแนะนำในการขออนุญาตก่อสร้าง

 • เปิดอ่านเอกสาร PDF

 • ขั้นตอนการพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF

 • ขั้นตอนการพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/ต่อเติม/รื้อถอนอาคาร กรณีเอกสารครบและถูกต้อง
 • เปิดอ่านเอกสาร PDF
 •  
     
   
   
   

   

   
  ห้วยขวาง Tel:0-2277-9100-3, 0-2277-1981 Email:huaikhwang.district@gmail.com
  Counter :56252  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554