โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนซอยในพื้นที่เขตลาดพร้าวประจำปี 2558
 
 
มาตรการป้องกันและบรรเทาภยันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการให้อาคารในการจัดงานรื่นเริงช่วงเทศกาลคริสต์มาส ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 
 
ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง กรณีรถบัสสำนักงบประมาณประสพอุบัติเหตุ (21 พ.ย.57)
 
 
แก้ไขผลการคัดเลือกข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญและบุคลากรกรุงเทพมหานคร (ลูกจ้างประจำ) ดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2557 ระดับสำนักงานเขตลาดพร้าว (9 ก.ค.57)
 
 
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสีงคม สำนักงานเขตลาดพร้าว กำหนดจัดโครงการแข่งขันกีฬาพื้นบ้าน (30 มิ.ย.57)
 
 
รางเชื่อมเรือ มิติใหม่ของการเดินทางใน กทม. (16 มิ.ย.57)
 
 
ประกาศรายชื่อ ขรก และ ลูกจ้างดีเด่น สำนักงานเขตลาดพร้าว (12 มิ.ย.57)
 
 
การจัดเวทีสาธารณะเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน(20 พ.ค. 57)
 
 
รายงานผลงานประจำเดือนเมษายน2557 (14 เม.ย.57)
 
 
ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) (10 มี.ค.57)
 
 
.นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายขจิต ชัชวานิชย์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว (ก.พ.57)
 
 
ผู้บริหารเขต ข้าราชการ และลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว บำเพ็ญกุศล (ก.พ.57
 
 
สำนักงานเขตลาดพร้าว เปิดรับลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า สว. นอกเขตจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 28 กพ 2557 เวลา 08.00 - 16.oo น.
 
 
สำนักงานเขตลาดพร้าว ได้ดำเนินการตามนโยบายของ ผว.กทม. ด้านความปลอดภัย ปชส. ณ 17 ก.พ.57
 
 
ผลการจัดเก็บรายได้เดือน มกราคม 2557
 
 
สนข.ลาดพร้าว ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค.57
 
 
สถานที่หน่วยเลือกตั้งและที่ลงคะแนนภายในเขตลาดพร้าว ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค.57
 
 
ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย ประกาศ ณ วันที่ 26 ธ.ค.56
 
 
ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นำข้าราชการกราบพระศพสมเด็จพระญาณสังวร รายงาน ณ วันที่ 25 ธ.ค.57
 
 
สำนักงานเขตลาดพร้าว ร่วมกันเปิดโครงการถนนเมืองสวรรค์
 
 
การจัดเวทีสาะรณะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 
 
ลาดพร้าวรับจดทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได
 
 
ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ และรณรงค์เรื่องป้องกันเอดส์
 
 
Best Service พัฒนาวัดและโรงเรียน
 
 
นายขจิต ชัชวานิชย์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. นำคณะผู้บริหารเขตฯ ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตลาดพร้าว Tel:0 2530 6641 - 5 Email:ladpraobangkok@gmail.com   
 
Counter :127748  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554