ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) (10 มี.ค.57)
 
 
.นายจุมพล สำเภาพล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นายขจิต ชัชวานิชย์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว (ก.พ.57)
 
 
ผู้บริหารเขต ข้าราชการ และลูกจ้างสังกัดสำนักงานเขตลาดพร้าว บำเพ็ญกุศล (ก.พ.57
 
 
สำนักงานเขตลาดพร้าว เปิดรับลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า สว. นอกเขตจังหวัด ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 28 กพ 2557 เวลา 08.00 - 16.oo น.
 
 
สำนักงานเขตลาดพร้าว ได้ดำเนินการตามนโยบายของ ผว.กทม. ด้านความปลอดภัย ปชส. ณ 17 ก.พ.57
 
 
ผลการจัดเก็บรายได้เดือน มกราคม 2557
 
 
สนข.ลาดพร้าว ดำเนินการตามมาตรการป้องกันผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตคอร์รัปชั่น ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค.57
 
 
สถานที่หน่วยเลือกตั้งและที่ลงคะแนนภายในเขตลาดพร้าว ประกาศ ณ วันที่ 2 ม.ค.57
 
 
ประกวดภาพยนตร์สั้นเพื่อส่งเสริมประเพณีไทย ประกาศ ณ วันที่ 26 ธ.ค.56
 
 
ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว นำข้าราชการกราบพระศพสมเด็จพระญาณสังวร รายงาน ณ วันที่ 25 ธ.ค.57
 
 
สำนักงานเขตลาดพร้าว ร่วมกันเปิดโครงการถนนเมืองสวรรค์
 
 
การจัดเวทีสาะรณะเพื่อเผยแพร่ข้อมูลโครงการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุกในการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 
 
ลาดพร้าวรับจดทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได
 
 
ตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ และรณรงค์เรื่องป้องกันเอดส์
 
 
Best Service พัฒนาวัดและโรงเรียน
 
 
นายขจิต ชัชวานิชย์ ผู้อำนวยการเขตลาดพร้าว กทม. นำคณะผู้บริหารเขตฯ ถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตลาดพร้าว Tel:0 2530 6641 - 5 Email:ladpraobangkok@gmail.com   
 
Counter :86093  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554