สำนักงานเขตสำนักงานเขตลาดพร้าว
208 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กทม 10230 แผนที่ กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 0 2530 6641 - 5
โทรสาร 0 2539 7780
E-Mail : ladpraobangkok@gmail.com
รายละเอียด อื่นๆ :

คลิกเพื่อแสดงแผนที่


Facebook สำนักงานเขตลาดพร้าว

สำนักงานเขตลาดพร้าว
หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์
ผู้อำนวยการเขต 0-2539-7777 , 0-2539-7780
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต (ฝ่าย 1)  0-2539-7778
ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต (ฝ่าย 2) 0-2539-7779
ฝ่ายปกครอง 0-2539-7780
ฝ่ายทะเบียน 0-2538-6702
ฝ่ายโยธา 0-2538-7119 , 0-2539-8245
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล 0-2539-7773
ฝ่ายรายได้ 0-2539-7772, 0-2538-3240
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ 0-2539-8246
ฝ่ายการศึกษา 0-2539-8247
ฝ่ายการคลัง 0-2539-7174 , 0-2539-7775
ฝ่ายเทศกิจ 0-2539-7774
ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม 0-2539-7776, 0-2538-6399
 
 
สำนักงานเขตลาดพร้าว Tel:0 2530 6641 - 5 Email:ladpraobangkok@gmail.com   
 
Counter :77427  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554