จ้างขุดลอกลำรางสาธารณะข้างซอยโรงน้ำแข็ง จากถนนนาคนิวาส ถึงคลองสองตอน
 
 
ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดพร้าว
 
 
ฝ่ายปกครองสอบราคาซ์้อโต๊ะประชุม (26 ก.พ.58)
 
 
ฝ่ายปกครองสอบราคาซ์้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม (26 ก.พ.56)
 
 
ฝ่ายรักษา สอบราคาซื้อต้นไม้ จำนวน 11 รายการ (23 ก.พ.58)
 
 
ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
 
 
ปรับปรุงโรงเรียนเทพวิทยา
 
 
ปรับปรุงโรงเรียนลอยสายอนุสรณ์
 
 
ปรับปรุงโรงเรียนคลองทรงกระเทียม
 
 
ฝ่ายการศึกษาสอบราคาจัดซื้อวัสดุปัองกันอุบัติภัย (9 ก.พ. 58)
 
 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) จ้างเหมางานปรับปรุงซอยโชคชัย 4 ซอย 54 แยก 6 และซอยแยกย่อย (หมู่บ้าน ต.รวมโชค) จากที่ปรับปรุงแล้ว ถึงสุดระยะที่กำหนด
 
 
รายการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนกรุงเทพมหานคร (ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนชุมชนหมู่บ้านเนียมกล่ำสามัคคี)
 
 
ฝ่ายโยธาประมูลซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ขับเคลื่อน 4 ล้อ (15 ม.ค.57)
 
 
ปกครองซื้อเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด (13 ม.ค.58)
 
 
ฝ่ายรักษาฯ สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง (6 ม.ค.58)
 
 
ฝ่ายปกครองจัดซื้อรถขนาด 12 ที่นั่ง (25 ธ.ค.57)
 
 
ฝ่ายโยธาจ้างเหมาปรับปรุง ซ.ประเสริมนูกจ 5 (25 ธ.ค.57)
 
 
ฝ่ายโยธา จ้างเหมาปรับปรุง ซ เสนานิคม 1 (25 ธ.ค.57)
 
 
ฝ่ายการศึกษา สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ร.ร. ในสังกัด กทม (18 ธ.ค.57)
 
 
ปรับปรุงสำนักงานเขตลาดพร้าว (ศูนย์ฝึกอาชีพลาดพร้าว) (11 ธันวาคม 2557)
 
 
ปรับปรุงสำนักงานเขตลาดพร้าว (ห้องประชุมชั้น 9) (11 ธันวาคม 2557)
 
 
ปรับปรุงโรงเรียนเพชรถนอม (9 ธันวาคม 2557)
 
 
ฝ่ายโยธา สอบราคาซ่อมแซมซอยเสนานิคม 1 ซอย 112 (21 พ.ย.57)
 
 
ฝ่ายโยธา สอบราคาจ้างปรับปรุงโรงเรียนเพชรถนอม (21 พ.ย.57)
 
 
จ้างซ่อมแซมซอยเสนานิคม 1 ซอย 112 จากซอย 108/5 ถึงสุดซอย
 
 
ปรับปรุงโรงเรียนเพชรถนอม
 
 
ฝ่ายรักษาฯ สอบราคาซ์้อรถจักรยานยนต์ 6 คัน (17 พ.ย.57)
 
 
ฝ่ายปกครองสอบราคาซื้อวัสดุโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ (3 พ.ย.57)
 
 
ผ่านพัฒนาชุมชนฯ สอบราคาจ้างเหมารถยนต์ 40 ที่นั้ง (29 ต.ค.57)
 
 
ฝ่ายรักษาฯ สอบราคาซื้อวัสดุในการรักษาความสะอาด 7 รายการ (30 ต.ค.57)
 
 
ฝ่ายการศึกษาสอบราคาจ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 40 ที่นั่ง 2 คัน (21 ต.ค. 57)
 
 
ฝ่ายรักษาฯ จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศ 40 ที่นั่ง (7 ต.ค.57)
 
 
ฝ่ายการศึกษาสอบราคาซื้อสื่อเสริมทักษณะ 5 กลุ่มสาระ (17 ก.ย.57)
 
 
ฝ่ายการศึกษาสอบราคาซื้อหนังสือสำหรับห้องสมุด AEC (17 ก.ย.57)
 
 
ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ สอบราคาซื้อจุลินทรีย์กำจัดลูกน้ำ (12 ก.ย.57)
 
 
ฝ่ายการศึกษา สองราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ร.ร. (9 ก.ย.57)
 
 
ฝ่ายทะเบียน สอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ 3 เครื่อง (9 ก.ย.57)
 
 
สอบราคาซื้อเครื่องออกกำลังกายแบบสถานี (29 ส.ค.57)
 
 
ผ่ายสิ่งแวดล้อม สอบราคาซื้อสารเคมี จำนวนน 3 รายการ (25 ส.ค.57)
 
 
ปรับปรุงโรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
 
 
ร.ร.วัดลาดพร้าว สอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนฯ 101 รายการ (8 ส.ค.57)
 
 
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร 9 ชั้น (5 ส.ค.57)
 
 
ซ่อมแซมซอยเสนานิคม 1 ซอย 25 จากถนนเสนานิคม 1 ถึงสุดระยะที่กำหนด
 
 
ปรับปรุงซอยนาคนิวาส 21 แยก 2-3 (ช่วงปลาย) จากที่ปรับปรุงแล้ว ถึงสุดซอย
 
 
สอบราคาซื้อวัสดุโครงการเสริมสร้างเผ้าระวังและควบคุมโรคฯ (24 ก.ค.57)
 
 
สอบราคาซ์้อชุดวัสดุอุปกรณ์ครุภัณฑ์โครงการสร้างองค์ความรู้สู่อาเซียน (24 ก.ค.57)
 
 
ร.ร.ลอยสายอนุสรณ์ สอบราคาซ์้อหนังสือห้องสมุด (23 ก.ค.57)
 
 
สอบราคาซื้อหนังสือสำหรับส่งเสริมการอ่านการเรียนรู้ของบ้านหนังสือ 70 รายการ
 
 
ร.ร.วัดลาดปลาเค้าสอบราคาซื้อวัสดุ 128 รายการ (16 ก.ค.57)
 
 
ร.ร.วัดลาดปลาเค้าสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา 59 รายการ (16 ก.ค.57)
 
 
ฝ่ายรักษาฯ สอบราคาซื้อวัสดุรักษาความสะอาด 15 รายการ (16 ก.ค.57)
 
 
ร.ร.คลองทรงกระเทียม สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกพละ (10 ก.พ.57)
 
 
ร.ร.วัดลาดพร้าว สอบราคาจัดซื้อวัสดุการศึกษาและวัสดุอุปกรณ์ (10 ก.ค.57)
 
 
ร.ร.วัดลาดปลาเค้า สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดลูกเลือฯ 945 ชุด (8 ก.ค.57)
 
 
ร.ร.วัดลาดปลาเค้า สอบราคาจ้างเหมานำ นร.ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์ (7 ก.ค.57)
 
 
ฝ่ายพัฒฯ สอบราคาซ์้อแผ่นยางสำหรับปูพื้น (7 ก.ค.57)
 
 
ร.ร.คลองทรงกระเทียม สอบราคาซื้อหนังสือเรียน (4 ก.ค.57)
 
 
ร.ร.เพชรถนอม สอบราคาจ้างเหมานำ นร.ไปทัศนศึกษา (4 ก.ค.57)
 
 
ร.ร.เพชรถนอม สอบราคาซื้อวัสดุ 89 รายการ (2 ก.ค.57)
 
 
สอบราคาซื้อชุดปฏิบัติการและอุปกรณ์เฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (27 มิ.ย.57)
 
 
ร.ร.ลอยสายอนุสรณ์ สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ 840 ชุด (23 มิ.ย.57)
 
 
สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ จำนวน 840 ชุด (โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์) 20 มิ.ย. 2557
 
 
ร.ร.เพชรถนอม สอบราคาซื้อวัสดุการศึกษา 114 รายการ (19 มิ.ย.57)
 
 
ร.ร.ลอยสายอนุสรณ์ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน อนุบาล - ม.3 (18 มิ.ย.57)
 
 
สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดใน ร.ร. สังกัด กทม. (18 มิ.ย.57)
 
 
ขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 1,391 รายการ (16 มิ.ย.57)
 
 
สอบราคาจ้างเหมานำนักเรียนชั้นอนุบาลและชั้นประถมศึกษาปีที่1-6 โรงเรียนเทพวิทยา จำนวน 626 คน ไปทัศนศึกษา ณ สวนสัตว์เปิดซาฟารีเวิลด์ เขตคลองสามวา
 
 
ร.ร.เทพวิทยา สอบราคาซื้อหนังสือเรียน (29 พ.ค.57)
 
 
ร.ร.วัดลาดปลาเค้า สอบราคาซื้อหนังสือเรียน
 
 
ร.ร.เพชรถนอม สอบราคาซื้อหนังสือเรียน (23 พ.ค. 57)
 
 
ร.ร.คลองทรงกระเทียม สอบราคาจ้างนำ นร.ไปทัษนศึกษา (23 พ.ค. 57)
 
 
สอบราคาซื้อ หนังสือ แบบฝึกหัดและหนังสือเสริมสร้าง ระดับชั้นอนุบาลระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (15 พ.ค. 57)
 
 
สอบราคาจ้างซ่อมแซมซอยโชคชัย 4 ซอย 76 (12 พ.ค.57)
 
 
สอบราคาซื้อวัสดแผ่นยางสังเคราะห์สำหรับปูพื้น (8 พ.ค.57)
 
 
สอบราคาซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนเทพวิทยา(6 พ.ค.2557)
 
 
สอบราคาจ้างเหมาตัดเย็บชุดพละ ชุดลูกเสือและชุดยุวกาชาด(30 เม.ย.2557)
 
 
การประกันภัยอุบัติเหตุ นร. ร.ร.เทพวิทยา (25 เม.ย..57)
 
 
การประกันภัยอุบัติเหตุ ร.ร.วัดลาดปลาเค้า 23 เม.ย.57
 
 
สอบราคาซื้อ วัสดุบำรุงสระว่ายน้ำ (ร.ร.เพชรถนอม)วันที่23เม.ย.2557
 
 
การประกันภัยอุบัติเหตุ ร.ร.คลองทรงกระเทียม (21 เม.ย..57)
 
 
การประกันภัยอุบัติเหตุ ร.ร.คลองทรงกระเทียม (21 เม.ย..57)
 
 
สอบราคาจ้างตัดเย็บชุดนอนอนุบาล ร.ร.เพชรถนอม (18 เม.ย.57)
 
 
สอบราคาจ้างทำความสะอาด ร.ร. สังกัดเขตลาดพร้าว (18 เม.ย.57)
 
 
การประกันภัยอุบัติเหตุ ร.ร.ลอยสายอนุสรณ์ (18 เม.ย.57)
 
 
การสอบราคาจ้างเหมาจัดงานโครงการชมชิมช้อป
 
 
ซื้อวัสดุในการรักษาความสะอาด 11 รายการ (29 มี.ค.57)
 
 
สอบราคาสารานุกรมรอบรู้ประชาคม AEC สำหรับห้องสมุดโรงเรียน กทมฯ(27 มี.ค.2557)
 
 
การประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียนฯลฯ(26 มี.ค.2557)
 
 
สอบราคาจ้างตัดเย็บชุดพละ ร.ร.วัดลาดพร้าว(26 มี.ค.2557)
 
 
การประกันภัยอุบัติเหตุ ร.ร.วัดลาดพร้าว (26 มี.ค.57)
 
 
ประมูลจ้างปรับปรุง ร.ร. วัดลาดพร้าวและ ร.ร.วัดลาดปลาเค้า (10 มี.ค.57)
 
 
ประมูลจ้างปรับปรุง ร.ร. คลองทรงกระเทียม (7 มี.ค.57)
 
 
สอบราคาจ้างเหมารถปรับอากาศ 40 ที่นั้ง ประกาศ ณ 5 ม๊.ค.57
 
 
สอบราคาซื้อเครื่องสนามเด็กเลิ่น ประกาศ ณ 28 กพ 57
 
 
สอบราคาจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งแบบสถานี จำนวน 1 ชุด
 
 
สอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
 
 
สอบราคาซื้อวัสดุแผ่นยางสังเคราะห์สำหรับปูพื้น ชนิดแผ่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาด 50x50 ซม. หนา 50 มม.
 
 
สอบราคาซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน จำนวน 23 รายการ
 
 
สอบราคาจัดซื้อต้นไม้และวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกต้นไม้ ประกาศ ณ วันที่ 19 ก.พ.57
 
 
สอบราคาซื้อวัสดุป้องกันอุบัติภัย ประกาศ ณ วันที่ 17 ก.พ.57
 
 
จ้างเหมาปรับปรุงซอยโชชัย 4 และซอยลาดพร้าววังหิน ประกาศ ณ วันที่ 19 ม.ค. 57
 
 
ประมูลจ้างปรับปรุงซอยลาดพร้าววังหิน 30 เชื่อมซอยโชคชัย 4 ซอย 39 จากถนนลาดพร้าววังหิน ถึงถนนโชคชัย 4 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 17 ม.ค. 57
 
 
ประมูลจ้างปรับปรุงซอยโชคชัย 4 ซอย 49 แยก 3 จากซอยโชคชัย 4 ซอย 49 ถึงสุดระยะที่กำหนด ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศ ณ วันที่ 17 ม.ค. 57
 
 
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ประกาศ ณ วันที่ 7 ม.ค. 57
 
 
สอบราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)
 
 
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การออกกำลังกาย
 
 
สอบราคาซื้อวัสดุในการรักษาความสะอาด 11 รายการ
 
 
สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานเขตลาดพร้าว
 
 
สอบราคาจ้างปรับปรุงที่จอดรถฝ่ายรักษาความสะอาด (หนองนางมา)
 
 
สอบราคาตัดเย็บเครื่องแบบลูกจ้าง จำนวน 956 ชุด (2 ธ.ค.56)
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตลาดพร้าว Tel:0 2530 6641 - 5 Email:ladpraobangkok@gmail.com   
 
Counter :128057  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554