สำนักงานเขตสำนักงานเขตหนองจอก
16 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ 0 2543 1143 , 0 2543 2373
โทรสาร 0 2543 2346
E-Mail : ncdo@hotmail.com
รายละเอียด อื่นๆ :

เบอร์โทรศัพท์ส่วนราชการ  สำนักงานเขตหนองจอก

ฝ่ายปกครอง                              : 0 2543 1143

ฝ่ายทะเบียน                              : 0 2543 1472

ฝ่ายโยธา                                   : 0 2543 1473

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  : 0 2543 1477

ฝ่ายรายได้                                 : 0 2543 1476

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  : 0 2543 1478

ฝ่ายการศึกษา                             : 0 2543 1475

ฝ่ายการคลัง                               : 0 2543 1474

ฝ่ายเทศกิจ                                 : 0 2543 1180

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ   : 0 2543 1099

สัสดีเขต                                     : 0 2543 1572


Facebook
                           :    ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหนองจอก

                            :     ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตหนองจอก

                            :     ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองจอก

                            :     ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหนองจอก

                            :     ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตหนองจอก

                            :     ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตหนองจอก

                            :     ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหนองจอก

                            :     ฝ่าการคลัง สำนักงานเขตหนองจอก

                            :     ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตหนองจอก

                            :     ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหนองจอก

                    

 

พบเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริตประพฤติมิชอบ แจ้งผู้อำนวยการเขตหนองจอก
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2543 1144


 

การเดินทางมายังสำนักงานเขตหนองจอก

*รถตู้ สาย ต.17 มีนบุรี – คู้ขวา – หนองจอก

*รถตู้ สาย ต.18 มีนบุรี – คู้ซ้าย – หนองจอก

*รถตู้ สาย ต.21 ตลาดมีนบุรี – หนองจอก

*รถตู้เดอะมอลล์บางกะปิ-สุขาภิบาล2-หนองจอก (จอดหน้าตลาดแฮปปี้แลนด์)

*รถตู้เดอะมอลล์บางกะปิ-สุขาภิบาล3-หนองจอก (จอดหน้าเดอะมอลล์บางกะปิ)

*รถเมล์ สาย 131 มีนบุรี – หนองจอก

*รถเมล์ สาย 526 สวนสยาม – หนองจอก

*รถสองแถวเล็ก (สีฟ้า)  มีนบุรี – หลวงแพ่ง 
 
 

 

 
สำนักงานเขตหนองจอก Tel:0 2543 1143 , 0 2543 2373 Email:ncdo@hotmail.com
Counter :26179  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554