สำนักงานเขตสำนักงานเขตหนองจอก
16 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงกระทุ่มราย เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530
โทรศัพท์ 0 2543 1143 , 0 2543 2373
โทรสาร 0 2543 2346
E-Mail : ncdo@hotmail.com
รายละเอียด อื่นๆ :

เบอร์โทรศัพท์ฝ่าย  สำนักงานเขตหนองจอก

ฝ่ายปกครอง                              : 0 2543 1143

ฝ่ายทะเบียน                              : 0 2543 1472

ฝ่ายโยธา                                   : 0 2543 1473

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล  : 0 2543 1472

ฝ่ายรายได้                                 : 0 2543 1476

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ  : 0 2543 1478

ฝ่ายการศึกษา                             : 0 2543 1475

ฝ่ายการคลัง                               : 0 2543 1474

ฝ่ายเทศกิจ                                 : 0 2543 1180

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการ   : 0 2543 1099

สัสดีเขต                                     : 0 2543 1572


Face book
                           :    ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตหนองจอก

                            :     ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตหนองจอก

                            :     ฝ่ายโยธา สำนักงานเขตหนองจอก

                            :     ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขตหนองจอก

                            :     ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตหนองจอก

                            :     ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ สำนักงานเขตหนองจอก

                            :     ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตหนองจอก

                            :     ฝ่าการคลัง สำนักงานเขตหนองจอก

                            :     ฝ่ายเทศกิจ สำนักงานเขตหนองจอก

                            :     ฝ่ายพัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตหนองจอก

                    

 

พบเห็นเจ้าหน้าที่ทุจริตประพฤติมิชอบ แจ้งผู้อำนวยการเขตหนองจอก
หมายเลขโทรศัพท์ 0 2543 1144สงวนลิขสิทธิ์ 2548 สำนักงานเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
Counter :23690  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554