เขตบางกอกใหญ่อบรมโครงการปลอดเชื้อจากสัตว์และแมลงนำโรคป้องกันเหตุรำคาญ (17/04/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประชุมกรรมการชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ (17/04/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่แจ้งรณรงค์ขอความร่วมมือลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ (11/04/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่แจ้งหน่วยเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (11/04/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดกิจกรรมวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ (03/04/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ขอให้ผู้ปกครองแจ้งเด็กเข้าเรียนภาคบังคับปีการศึกษา 2558 (27/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ไก่ (27/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่แจ้งจำนวนหน่วยและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ว. (25/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ขอความร่วมมือ ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (25/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ตรวจเลือกทหารวันที่ 2 เม.ย. 57 (25/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
คณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์33 จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ฆ่ายุงลาย (20/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่แจ้งกรณีที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. (20/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน (20/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประชาสัมพันธ์แจ้งคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ว. (19/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ณ ห้องประชุม ร.ร.วัดท่าพระ (19/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่รับสมัครฝึกอบรม อปพร. ช่วยเหลือสังคม (19/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่รณรงค์การป้องกันกำจัดยุงลายในพื้นที่ (18/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.ว. (17/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตกล่าวเปิดกิจกรรมสร้างจิดสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย (12/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่แจ้งให้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ว. (10/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่รับลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ว. (05/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (03/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่เชิญชวนร่วมพิธีถวายบังคมรัชกาลที่ 2 ในวันที่ 24 ก.พ. 57 (18/02/2557) ภาพกิจกรรม (12/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตนำคณะเจ้าหน้าที่ โรงเรียนในสังกัด ร่วมบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียนในวันมาฆบูชา (18/02/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขต ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ในการศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการศึกษา (18/02/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่รณรงค์การป้องกันกำจัดยุงลายในพื้นที่ (04/02/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจสอบรายละเอียดผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่กำหนดวันนัดเวลาทิ้ง - นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ก่อนวันตรุษจีน (25/01/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่เตื่อนป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน (25/01/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่แจ้งย้ายที่ลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. (20/01/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. (16/01/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่แจ้งให้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. (14/01/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประกาศสถานที่ติดประกาศ แผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. (13/01/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่รณรงค์การป้องกันกำจัดยุงลายในพื้นที่ (10/01/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่แจ้งตรวจสอบรายชื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบประมาณ 2558 (10/01/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่แจ้งเตือนชำระภาษี 3 ประเภท ประจำปี 2557 (08/01/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (07/01/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่รับลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส. (06/01/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนวันเสาร์-อาทิตย์ เตรียมเลือกตั้ง ส.ส. (06/01/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประดับต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนเพชรเกษม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 (28/12/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่เชิญร่วมงานพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (23/12/2556) ภาพกิจกรรม (28/12/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์และบำเพ็ญกุศลวันสถาปนา กทม. ครบ 41 ปี (06/12/2556) ภาพกิจกรรม (17/12/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่ ร่วมกับภาครัฐและเอกชน ประชาชน ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2556 (04/12/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
ข้าราชการ ลูกจ้างสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน (04/12/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหาร นำข้าราชการและลูกจ้าง กราบพระศพสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหสังฆปริณายก (02/12/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
ผอ.เขตฯ พร้อมคณะผู้บริหาร นำข้าราชการลูกจ้าง หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม ถนนเมืองสวรรค์ ถวายองค์ราชัน 86 พรรษา (02/12/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมการจำหน่่ายสินค้าราคากูกลดค่าครองชีพของประชาชน (29/11/2556) ภาพกิจกรรม (03/12/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ (27/11/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
ผอ.เขตฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ออกตรวจพื้นที่ตามโครงการถนนเมืองสวรรค์ถวายองค์ราชัน 86 พรรษา (26/11/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
ผช.ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ให้การต้อนรับเด็กนักเรียนในการทำบัตรครั้งแรก 7 ปี (26/11/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันโรคเอดส์ (26/11/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา (25/11/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่ ออกตรวจพื้นที่ถนนเพชรเกษม ตามโครงการถนนเมืองสวรรค์ถวายองค์ราชัน 86 พรรษาฯ (19/11/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประชุมหลายหน่วยงานร่วมกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ฯ (18/11/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่รณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก (18/11/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้ช่วยผู้่อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ และหัวหน้าฝ่ายรักษาฯ นำข้าราชการลูกจ้างเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ Clean up the world (14/11/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดกิจกรรมถนนเมืองสวรรค์ถวายองค์ราชัน 86 พรรษาเฉลิมพระเกียรติ (08/11/2556) ภาพกิจกรรม (09/11/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
เชิญร่วมงานพิธีลงนามสัญญาเช่าที่ดินสร้างสวนสาธารณะแห่งใหม่เขตบางกอกใหญ่ (28/10/2556) ภาพกิจกรรม (30/10/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ พร้อมคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จเป็นประธานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดโมลีโลกยารามฯ ในวันที่ 1 พ.ย. 2556 (25/10/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่รับจดทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ 1-30 พ.ย. 56 (16/10/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
ดร.ผุสดี ตามไท รองผู้ว่า กทม. เป็นประธานเปิดงานโครงการฝึกอาชีพการตัดผมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (15/10/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะเขตบางกอกใหญ่ บริการจัดเก็บขยะบริเวณ ซ.จรัญฯ 2 และ ชุมชนลานมะขามบ้านหม้อ (15/10/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่ ตรวจเตรียมการจัดงานฝึกอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ณ ศูนย์ออกกำลังกาย ซ.พาณิชยการธนบุรี 32 เมื่อวันที่ 14 ต.ค. 56 (15/10/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครช่วยปฏิบัติงานในโครงการต่างๆ ของฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ (09/10/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
นางสาวพรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ และคณะฯ ออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยงน้ำท่วมเนื่องจากระดับน้ำหนุนสูงบริเวณชุมชนวัดเครือวัลย์ ท่าเรือข้ามฟากและวัดอรุณราชวรารามฯ (07/10/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอก ช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษและการสอนภาษาจีนในโรงเรียสังกัดกรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (30/09/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ตั้งกองอำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ (24/09/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ประชุมคณะกรรมการชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ (24/09/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่เชิญร่วมรำลึกอตีตล่องเรือท่องเที่ยวไหว้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (20/09/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประชุมกรรมการชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ (17/09/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบโล่ประกาศเกียรติคุณชุมชนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (05/09/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
OTOP เขตบางกอกใหญ่ได้รับการคัดสรรสุดยอดสินค้า
 
อ่านต่อ >>
     
ราชการใสสะอาดของกรุงเทพมหานคร
 
อ่านต่อ >>
     
สงวนลิขสิทธิ์ 2548 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
Counter :111838  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554