น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ร่วมประชุมหลาย หน่วยงาน เตรียมการจัดงานพิธีถวายบังคม พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศนภาลัย (13/02/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ หัวหน้าฝ่ายรักษาฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาฯ ร่วมให้ความรู้ตาม โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมใน สถานศึกษา ณ โรงเรียนประถมทวีธาภิเษก (10/02/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
นายณัฐวัชร จันทโรธรณ์ ผช.ผอ.เขตบางกอกใหญ่ นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ ร่วมออกตรวจพื้นที่ซอยจรัญฯ 3 และเยี่ยม ประชาชนในชุมชนปลายซอยศักดิ์เจริญ (10/02/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่เขต ร่วมถวายมุทิตา สักการะทำบุญอายุวัฒนมงคล พระครูมงคลกิจจานุกูล เจ้าอาวาสวัดท่าพระ (09/02/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่เตือนป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน (09/02/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดกิจกรรมพบประชาชนปรองดองสมานฉันท์ชุมชนในพื้นที่ (09/02/2558) ภาพกิจกรรม (เมื่อ 13/02/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ร่วมกับกรมสารวัตรทหารเรือ สถานีตำรวจนครบาลบางกอกใหญ่ และสถานีดับเพลิงธนบุรี จัดกิจกรรมเปิดทางน้ำไหล ณ ชุมชนตรอกกระจก (08/02/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ร่วมกับกรมสารวัตรทหารเรือ ทหารจากพันร.29 ส.น.บางกอกใหญ่ และสถานีดับเพลิงธนบุรี ลงตรวจเยี่ยมชุมชน แนะนำวิธีการบำรุงรักษาถังดับเพลิง (08/02/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัคร (05/02/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ตั้งศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันสาธารณภัยช่วงตรุษจีน (05/02/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เรื่อง การป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน (04/02/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่เขต กรมสารวัตรทหารเรือ กองพันทหารราบที่ 29 กรมทหารราบที่ 29 สน.บางกอกใหญ่ สถานีดับเพลิงธนบุรี ผูนำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมพัฒนา ปรับปรุงสภาพแวดล้อม (03/02/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
นายกิตติ บุศยพลากร รองประธานสภากรุงเทพมหานคร คนที่ 2 และในฐานะสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ซึ่งดูแลพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ ร่วมประชุม กับสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เพื่อรับทราบ รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี (03/02/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่เขต ทหารกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที 29 ตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ (03/02/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่เปิดรับจดทะเบียนสมรสวันที่ 14 ก.พ. 58 (03/02/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ผู้บริหารเขต โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ ข้าราชการ ลูกจ้าง ร่วมเป็นเจ้าถาพทอดผ้าป่าสามัคคีงานเทศกาลประจำปี 2558 (02/02/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดโครงการสินค้ามือ 2 สร้างมูลค่าสิ่งของเหลือใช้ให้เกิดประโยชน์ (02/02/2558) ภาพกิจกรรม (เมื่อ 12/02/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ และข้าราชการลูกจ้าง ร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลประจำปีวัดใหม่พิเรนทร์ ฯ (31/01/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดกิจกรรมพบประชาชนปรองดองสมานฉันท์ชุมชนในพื้นที่ (30/01/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
นางสาวพรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นำหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๒๙ ร่วมตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ (27/01/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ (27/01/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ไก่ (27/01/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
นายรักษา สุทิน ผู้ตรวจราชการสูง ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ การจัดมูลฝอยและกล่าวต้อนรับคณะนักเรียนที่มาศึกษาดูงานตามโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมในสถานศึกษา (27/01/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ และคณะผู้บริหารเขต ให้การต้อนรับ นายรักษา สุทิน ผู้ตรวจราชการสูง ในการตรวจประเมิน (26/01/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ขอหยุดให้บริการประชาชน ในวันที่ 24 ม.ค. 58 (24/01/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดโครงการส่งเสริมให้ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมแก่นักเรียน (21/01/2558) ภาพกิจกรรม (เมื่อ 23/01/2558) ภาพกิจกรรม (เมื่อ 27/01/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.กุศลิน จารุศิริ หัวหน้าฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ตรวจความเรียบร้อย การให้บริการทำบัตรครั้งแรก 7 ปี (20/01/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นายณัฐวัชร จันทโรธรณ์ ผช.เขตบางกอกใหญ่ นำหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 ร่วมตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ (20/01/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่แจ้งเตือนให้ยื่นแบบและชำระภาษีทั้ง 3 ประเภท (20/01/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ให้บริการนักเรียน ทำบัตรครั้งแรก 7 ปี ตามโครงการ พาน้อง 7 ปี ทำบัตรไม่มีค่าใช้จ่าย (19/01/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่แจ้งรับลงทะเบียนผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ในพื้นที่เขต (19/01/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดอบรมให้ความรู้หญิง-ชายใจกล้า เผชิญหน้า เผชิญหนี้ (19/01/2558) ภาพกิจกรรม (เมื่อ 20/01/2558) ภาพกิจกรรม (เมื่อ 27/01/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
คณะผู้บริหารสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง เขตธนบุรี ประชุมหารือเพื่อประสานความร่วมมือการทำงานแก้ไขปัญหาในพื้นที่เขตรับผิดชอบ (16/01/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ กำหนดวันนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ (16/01/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประชุมหน่วยงานและชุมชนร่วมพัฒนาเขต (16/01/2558) ภาพกิจกรรม (เมื่อ 17/01/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
ท่านรองปลัดกรุงเทพมหานคร (นายจักกพันธุ์ ผิวงาม) เป็นประธานการประชุมกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ในวันอังคารที่ 13 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตบางกอกใหญ่
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานการ ประชุม ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด (12/01/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
นายณัฐวัชร จันทโรธรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่นำหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 ร่วมทักทายประชาชนและแจกทรายอะเบทแก่ประชาชนฯ (09/01/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง เพื่อชี้แจงนโยบายของผู้บริหาร กทม.การปฏิบัติงาน การเตรียมความพร้อมในการ ตรวจประเมินการพัฒนาสภาพในการทำงาน ประจำปี 2558 ฯ (09/01/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตขอเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้งรายเดิมและรายใหม่ ลงทะเบียน OTOP ปี 2557-2558 (09/01/2558)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ นำคณะผู้บริหารเขต และสถานศึกษาในพื้นเขต ร่วมถวายพระพร และทูลเกล้าฯ ถวายพานดอกไม้แด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ (29/12/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ คณะเจ้าหน้าที่เขตฯ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา กลุ่มพลังมวลชน และประชาชน ร่วมพิธีเดิน เทิดพระเกียรติอัญพระบรมสาทิสลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (29/12/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธี บวงสรวงดวงพระวิญญาณ และอัญเชิญ พระบรมสาทิสลักษณ์สมเด็จพระเจ้าตากสิน มหาราช ฯ (29/12/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ประกาศ การงดให้บริการ ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ (29/12/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ ประดับตกแต่งเกาะกลางถนนเพชรเกษม สร้างสีสันส่งความสุข ต้อนรับปีใหม่ 2558 (29/12/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่กำหนดวันนัดเวลาทิ้ง นัดเวลาเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ (26/12/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่เชิญร่วมงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (24/12/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอายุ วัฒนมงคลครบ 80 ปี พระครูโอภาสบุญวัฒน์ เจ้าอาวาสวัดเจ้ามูล (23/12/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
นางสาวพรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้นายณัฐวัชร์ จันทโรธรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ นำหัวหน้าฝ่ายและเจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารจากหน่วยทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 ออกตรวจพื้นที่ (23/12/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดกิจกรรมพบประชาชนปรองดองสมานฉันท์ชุมชนในพื้นที่ (22/12/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ไก่ (19/12/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ขยายเวลารับสมัครและเลื่อนวันเลือกตั้งเป็นกรรมการชุมชนฯ (19/12/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
นางสาวพรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบหมายให้ นายณัฐวัชร จันทโรธรณ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ ตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ (19/12/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
นายณัฐวัชร จันทโรธรณ์ ผช. ผอ. เขตบางกอกใหญ่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายเทศกิจ โยธา รักษาฯ ทหาร ตำรวจ ร่วมจัดระเบียบความ เรียบร้อย บริเวณถนนอรุณอัมรินทร์ และซอยวังเดิม 6 (16/12/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดกิจกรรมพบประชาชนปรองดองสมานฉันท์ชุมชนในพื้นที่ (16/12/2557) ภาพกิจกรรม (เมื่อ 19/12/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประชุมกรรมการชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ (15/12/2557) ภาพกิจกรรม (เมื่อ 20/12/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ และเจ้าหน้าที่ทหารจาก ทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 ร่วมกิจกรรมเวทีปรองดองสมานฉันท์ ฯ ณ ชุมชนข้าง ร.ร.เสสะเวช (13/12/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดกิจกรรมพัฒนาเพื่อสาธารณะประโยชน์เนื่องในวันสถาปนา กทม. (08/12/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น. ส. พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ. เขตบางกอกใหญ่ และผู้บริหารเขต พร้อมเจ้าหน้าที่เขต ร่วมพิธียกช่อฟ้าเอก วัดอรุณราชวรารามฯ (04/12/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส. พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ. เขตบางกอกใหญ่ นำข้าราชการและลูกจ้าง สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ร่วมพิธีถวายสัตย์ ปฏิญาณ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม พระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 (03/12/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น. ส. พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ. เขตบางกอกใหญ่ ผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 ร่วมตรวจพื้นที่เยี่ยมประชาชน บริเวณปากซอยอิสรภาพ 28 (02/12/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่เขต ทหารกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 ร่วมกิจกรรมปรับปรุง ภูมิทัศน์ถนนให้สวยงามตามโครงการถนนเมืองสวรรค์ ถวายองค์ราชัน (28/11/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 ตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์บริเวณถนนเพชรเกษม (25/11/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา (24/11/2557) ภาพกิจกรรม (เมื่อวันที่ 3,4 /12/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ (24/11/2557) ภาพกิจกรรม (เมื่อ 28/11/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ฝ่ายทะเบียน สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ให้บริการนักเรียน ทำบัตรครั้งแรก 7 ปี ตามโครงการพาน้อง 7 ปี ทำบัตรไม่มีค่าใช้จ่าย (19/11/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
คณะผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 ตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์บริเวณถนนอรุณอมรินทร์ฝั่งเลขคี่ (18/11/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดกิจกรรมเยี่ยมประชาชนสร้างรอยยิ้มให้ชุมชนในพื้นที่ (18/11/2557) ภาพกิจกรรม (23/11/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ตรวจความคืบหน้าและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ในการปรับปรุงต้นไม้ ตามโครงการถนนเมืองสวรรค์ถวายองค์ราชัน 5 ธันวา มหาราช (15/11/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ ขอเชิญผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ปี 2557 (15/11/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ บริเวณชุมชนพัฒนาอยู่สุข (12/11/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประชุมกรรมการชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ (12/11/2557) ภาพกิจกรรม (เมื่อ 15/11/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่เชิญร่วมกิจกรรมประปาพบประชาชนที่โรงเรียนวัดราชสิทธาราม (12/11/2557) ภาพกิจกรรม (เมื่อ 14/11/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ร่วมกับมูลนิธิปอเต็กตึ๊งมอบเงินและเครื่องอุปโภคบริโภคช่วยเหลือผู้ประสบเพลิงไหม้ (11/11/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
คณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยทหารจากกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 เปิดเวทีปรองดองสมานฉันฑ์ (11/11/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
คณะผู้บริหารเขต พร้อมเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่ทหาร ร่วมออกตรวจพื้นที่จุดเสี่ยง ซอยจรัญฯ 8 จรัญฯ 12 (10/11/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
คณะผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่ ร่วมกิจกรรมขบวนแห่อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ งานประเพณีชักพระวัดนางชี-วัดไก่เตี้ย (09/11/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ และนายณัฐวัชร จันทโรธรณ์ ผช.ผอ.เขต นำเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ออกหนังสือรับรองผู้ประสบเหตุอัคคีภัย (07/11/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ได้เข้าดูสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ บริเวณในซอยเพชรเกษม 4 (07/11/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ร่วมรณรงค์ความปลอดภัยในเทศกาลวันลอยกระทง (06/11/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตตรวจเยี่ยมการทำงานการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 3-28 พ.ย. 57 ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์ (05/11/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
คณะผู้บริหารเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกับหน่วยงานทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 ตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ (04/11/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
คณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 สำรวจพื้นที่ทางน้ำบริเวณโป๊ะ และท่าเทียบเรือที่ใช้งานได้ในเทศกาลวันลอยกระทง (04/11/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
คณะผู้บริหารเขต ร่วมแสดงความยินดีกับคุณอภิชาต สุดแสวง กงสุลกิตติมศักดิ์ราชอาณาจักรเลโซโทประจำประเทศไทย (31/10/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่กำหนดนัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ ณ หมู่บ้านอิ่มอัมพร (ซ.จรัญฯ 11-13) (31/10/2557) ภาพกิจกรรม (เมื่อ 01/11/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านรักษาความสะอาด (31/10/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่แจ้งชายไทยขึ้นทะเบียนทหารกองเกินและรับหมายเรียกทหาร (30/10/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ขอความร่วมมือใช้วัสดุธรรมชาติประดิษฐ์กระทง (29/10/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
คณะผู้บริหารเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับหน่วยงานทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 ตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์บริเวณชุมชนวัดดีดวดฯ (29/10/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ปรับปรุงพื้นที่บริเวณทางเท้า ถนนเพชรเกษม (29/10/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ไก่ (28/10/2557) ภาพกิจกรรม (เมื่อ 31/10/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่เปิดร้านอาหารราคาประหยัดคืนความสุขให้ประชาชน (28/10/2557) ภาพกิจกรรม (เมื่อ 29/10/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
คณะอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยฯ เขตบางกอกใหญ่ ร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช (25/10/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดตั้งศูนย์ฯ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยช่วงวันลอยกระทง (24/10/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าตรวจวพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมในชุมชนวัดใหม่วิเชียร เพื่อทำการตรวจสอบและปรับปรุงทางเดิน (24/10/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ พร้อมคณะผุ้บริหารเขต เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 ตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์บริเวณชุมชนสัมพันธ์ (21/10/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่เชิญร่วมงานพระราชพิธีถวายผ้าพระกฐินที่วัดอรุณฯ (21/10/2557) ภาพกิจกรรม (เมื่อ 23/10/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่รับจดทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการรายไหม่ 1-30 พ.ย. 57 (15/10/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตบางกอกใหญ่ ร่วมกับหน่วยงานทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 ตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์บริเวณชุมชนวัดนาคกลาง (14/10/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่กำหนดวันนัดเวลา ทิ้งนัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ (14/10/2557) ภาพกิจกรรม (เมื่อ 18/10/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ และหัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ คัดเลือกร้านอาหารดีเด่น ถูก สะอาด ดี อร่อย ในพื้นที่เขต (13/10/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดทำแผนปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด (13/10/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประชุมกรรมการชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ (13/10/2557) ภาพกิจกรรม (เมื่อ 18/10/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
นายรักษา สุทิน ผู้ตรวจราชการสูง เป็นประธานตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2557 หน่วยงานสำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (09/10/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ออกตรวจพื้นที่ คู คลอง และตรวจจุดเสี่ยงน้ำท่วม (07/10/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดทำแผนปฏิบัติงานด้านรักษาความสะอาด (07/10/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ผู้บริหารเขตและเจิาหน้าที่เขตร่วมฟังและเป็นเจ้าภาพเทศน์มหาชาติฯ (04/10/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น. ส. พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ. เขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานตลาดนัดย้อนยุค (29/09/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่รับสมัครบุคคลภายนอกช่วยปฏิบัติราชการด้านการสอนภาษาอังกฤษและการสอนภาษาจีน ในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 โรงเรียน (29/09/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น. ส. พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ. เขตบางกอกใหญ่ นางพิมพ์ศิริ ปานพรหม หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฯและเจ้าหน้าที่เขตร่วมเปิดกิจกรรมซอยเล่น ซอยศิลป์ เปิดเส้นทางถนนสายศิลปะ (28/09/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียน (27/09/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่รับสมัครและคัดเลือกนักพัฒนาสังคม (นักบริหารเงินออม) โดยวิธีการจ้างเหมาบริการเป็นรายบุคคล (26/09/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
คณะผู้บริหารเขตออกตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 (24/09/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ เป้นประธานในพิธีมอบหมวกอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตบางกอกใหญ่ (21/09/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
วันที่ 19 ก.ย. 57 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ ร่วมจัดงานแสดงมุทิตากตัญญูให้กับผู้เกษียณอายุราชการ (20/09/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประชุมกรรมการชุมชนและหน่วยงานในพิ้นที่ (15/09/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียน และร่วมพิธีมอบทุนและผ้าไตรจีวรแก่พระภิกษุสามเณร (14/09/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
คณะผูั้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 ตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์บริเวณถนนอรุณอัมรินทร์ (09/09/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผอ.เขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานในพิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดนาคกลาง (07/06/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น. ส. พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ. เขตบางกอกใหญ่ ร่วมพิธีเปิดงานเทศน์มหาชาติทำนองหลวง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินีนาถ (06/09/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องเสียงตามสายและเครื่องขยายเสียงแก่ชุมชนและลานแอโรบิคในพื้นที่เขตบางกอกใหญ่ (04/09/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่ร่วมรับมอบกรมธรรม์ประกันชีวิต จากมูลนิธิราธา สวามี สัตสัง บียาส (04/09/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์บริเวณถนนเพชรเกษม และเข้าร่วมกิจกรรมเวทีประชาคมปรองดองสมานฉันท์ ณ ชุมชนหลังโรงเคลือบ (03/09/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมริมคลองบางหลวง (01/09/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ร่วมกิจกรรมเก็บวัชพืชเปิดทางน้ำไหลกลุ่มเขตกรุงธนเหนือ ณ ใต้สะพานพระราม 8 (01/09/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ขอเชิญประชุมเลือกตั้งคณะกรรมการประสานงานศูนย์ อปพร.เขต (01/09/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ร่วมพิธีเปิดโครงการโรตารี่วันเดย์ (31/08/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า (27/08/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดกิจกรรมมัคคุเทศก์อาสาเล่าขานตำนานท้องถิ่น (27/08/2557) ภาพกิจกรรม (เมื่อ 30/08/2557) ภาพกิจกรรม (31/08/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
คณะผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่ เจ้าหน้าที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากหน่วยทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 ตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ (26/08/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (26/08/2557) ภาพกิจกรรม (เมื่อ 28/08/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผอ.เขตบางกอกใหญ่ ตรวจการปฏิบัติงาน การจัดบัตรประชาชน โครงการทำบัตร 7 ปี รับส่งถึงที่ไม่มีค่าใช้จ่าย (22/08/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ไก่ (22/08/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์บริเวณถนนอิสรภาพ เริ่มจากเชิงสะพานบางไผ่ถึงปากซอยเพชรเกษม 16 (20/08/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น. ส. พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ เปิดการแข่งขันความสามารถด้านภาษาจีนของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเขต 6 แห่ง (16/08/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่เชิญร่วมกิจกรรมประปาพบประชาชนที่โรงเรียนวัดท่าพระ (14/08/2557) ภาพกิจกรรม (16/08/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์บริเวณถนนอิสรภาพ ตรวจพื้นที่ปรับปรุงการก่อสร้างเขื่อนคลองวัดอรุณฯ (13/08/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ (05/08/2557) ภาพกิจกรรม (08/08/2557) ภาพกิจกรรม (12/08/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์บริเวณถนนจรัญฯ (05/08/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประชุมกรรมการชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ (05/08/2557) ภาพกิจกรรม (09/08/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น. ส. พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ. เขตบางกอกใหญ่ ร่วมแสดงความยินดีมอบของที่ระลึกและเงินรางวัลให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะการแข่งขันช้างน้อยเกมส์ของกรุงเทพมหานคร (04/08/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น. ส. พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ. เขตบางกอกใหญ่ และหัวหน้าฝ่ายพัฒนาฯ ฝ่ายเทศกิจ ร่วมพิธีเปิดโครงการfix if center สมานฉันท์ เทิดพระเกียรติ สานสายใยรักครอบครัว (04/08/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดอบรมเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารริมบาทวิถีให้แก่ผู้ค้าในพื้นที่ (31/07/2557) ภาพกิจกรรม (04/08/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเขต 6 แห่ง (30/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขต พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์บริเวณซอยรัชดาภิเษก (30/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขต เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันภัยยาเสพติด (29/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผอ.เขต เป็นประธานเปิดการอบรมอาสาสมัครอาหารปลอดภัย (29/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ (25/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ จำนวน 104 รายการ (25/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
การประชุมชี้แจงงบประมาณประจำปี 2558 ณ สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ (24/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
คณะผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ บริเวณเส้นทางจักรยาน ถนนวังเดิม ผ่านชุมชนวัดโมลีฯ (22/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดอบรมโครงการกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัยให้แก่นักเรียนในพื้นที่ (22/07/2557) ภาพกิจกรรม (26/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น. ส. พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ. เขตบางกอกใหญ่ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเก็บวัชพืช และเปิดทางน้ำไหล กลุ่มกรุงธนเหนือ (21/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
สำนักงานเขตกอกใหญ่ โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ร่วมกับกรมทหารราบที่ 29 จัดกิจกรรมเวทีประชาคมปรองดองสมานฉันท์ (21/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตพร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ บริเวณถนนอิสรภาพ และเข้าเยี่ยมชุมชนวัดหงส์ฯ (17/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด (17/07/2557) ภาพกิจกรรม (20/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ จัดกิจกรรมสร้างจิดสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการล้อมในการลดปริมาณมูลฝอย ให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต (15/07/2557) ภาพกิจกรรม (16/07/2557) ภาพกิจกรรม (17/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขต ตรวจความพร้อมเจ้าหน้าที่ในการรับจดทะเบียนคนต่างด้าว ณ ศูนย์เยาวชนทวีวัฒนา (15/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผอ.เขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานเปิดนิทรรศการวันอาสาฬบูชาและวันเข้าพรรษา ณ วัดอรุณฯ (11/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประชาสัมพันธ์การให้บริการด้านทะเบียนในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ (10/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขต พร้อมเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่กรมทหารราบที่ 29 และประชาชนในพื้นที่เขต ร่วมบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาทำความสะอาด ณ วัดสังข์กระจาย (08/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่เชิญร่วมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (07/07/2557) ภาพกิจกรรม (08/07/2557) ภาพกิจกรรม (10/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่เชิญร่วมกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา วันที่ 11 ก.ค. 57 ณ วัดท่าพระ (07/07/2557) ภาพกิจกรรม (11/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดโครงการสถานประกอบการปลอดภัยไร้ยาเสพติดต้นแบบ (07/07/2557) ภาพกิจกรรม (10/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ ร่วมกับกรมสารวัตรทหารเรือ พัฒนาความสะอาดถนนวังเดิม (05/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประชาสัมพันธ์ปิดการจราจรเพื่อทำการก่อสร้างรถไฟฟ้า บริเวณสี่แยกท่าพระ ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 57 เป็นต้นไป (03/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขต พร้อมเจ้าหน้าที่ ตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ บริเวณซอยอิสรภาพ 40 (02/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่เลือกตั้งกรรมการชุมชนวัดหงส์รัตนาราม (01/07/2557) ภาพกิจกรรม (07/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์สร้างรอยยิ้มให้ชุมชนในพื้นที่ วันเสาร์ที่ 5 ก.ค. 57 ณ ชุมชนปรกอรุณ (01/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่เปิดรับขอจัดตั้งวินมอเตอร์ไซต์รับจ้างรายใหม่ (01/07/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่ เจ้าหน้าที่เขต ร่วมกิจกรรมโครงการชุมชนร่วมใจ ระวังยาเสพติด ณ ชุมชนเจ้าพ่อเขาตก (29/06/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ นำคณะเจ้าหน้าที่เขตร่วมกิจกรรม ถนนเมืองสวรรค์ ถวายองค์ราชัน 86 พรรษา (28/06/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้อำนวยการเขตบางกอกใหญ่ มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียน จำนวน 5 ราย (27/06/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่ เข้าร่วมมหกรรมภาคีพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ณ หอประชุมกองทัพเรือ (27/06/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ไก่ (26/06/2557) ภาพกิจกรรม (30/06/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขต พร้อมสมาชิกสภาเขต นำเจ้าหน้าที่และทหารกองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที 29 พัฒนาคลองอภิชาติฯ (26/06/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์สร้างรอยยิ้มให้ชุมชนในพื้นที่ (26/06/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเก็บกวาดขยะสิ่งของใช้ไม่ได้เนื่องจากเหตุเพลิงไหม้ ชุมชนหลังวัดใหม่วิเชียร (25/06/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดกิจกรรมปรองดองสมานฉันท์พัฒนาคลองในพื้นที่เขต (25/06/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
คณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ ตรวจพื้นที่บริเวณถนนจรัญสนิทวงศ์ (25/06/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างนักเรียนแกนนำป้องกันยาเสพติดในโรงเรียน (17/06/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ขอเชิญร่วมล่องเรือไหว้พระ 5 วัด เสริมสิริมงคล (17/06/2557) ภาพกิจกรรม (30/06/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดกิจกรรม คืนความสุขสู่คนในชาติ สร้างมวลชนสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ (13/06/2557) วิดีทัศน์ กิจกรรม (20/06/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬากรุงเทพมหานคร ช้างน้อยเกมส์ ครั้งที่ 27 (12/06/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม คืนความสุขสู่คนในชาติ สร้างมวลชนสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ร่วมกับ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 29 (12/06/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตจัดประชุมหารือจัดโครงการคืนความสุขให้กับคนในชาติ (10/06/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (02/06/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ไก่ (29/05/57)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดอบรมส่งเสริมสุขภาพและสุขอนามัยเด็กเยาวชนในพื้นที่เขต (27/05/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่อบรม อปพร. หลักสูตรทบทวน (27/05/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ นำฝ่ายโยธา ร่วมกิจกรรมจัดระเบียบตู้โทรศัพท์สาธารณะ (16/05/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จั้ดกิจกรรมเผยแพร่ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ (15/05/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่ และเจ้าหน้าที่ ออกตรวจพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยบริเวณชุมชนหลังโรงเรียนเสสะเวชวิทยา (14/05/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่กำหนดวันทิ้งของเหลือใช้ (14/05/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ จัดแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติด (14/05/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประชุมกรรมการชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ (12/05/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่เชิญร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา วันที่ 13 พ.ค. 57 ที่วัดท่าพระ (08/05/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นอาสาสมัครลานกีฬา (08/05/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
คณะผู้บริหารเขตและเจ้าหน้าที่ตรวจพื้นที่ประจำสัปดาห์ บริเวณ ถ.รัชดาภิเษกและชุมชนรวมพล (06/05/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ไก่ (28/04/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่อบรมโครงการปลอดเชื้อจากสัตว์และแมลงนำโรคป้องกันเหตุรำคาญ (17/04/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประชุมกรรมการชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ (17/04/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่แจ้งรณรงค์ขอความร่วมมือลดอุบัติภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ (11/04/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่แจ้งหน่วยเลือกตั้งกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ (11/04/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดกิจกรรมวันสงกรานต์สืบสานประเพณีไทยใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ (03/04/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ขอให้ผู้ปกครองแจ้งเด็กเข้าเรียนภาคบังคับปีการศึกษา 2558 (27/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดโครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่ไก่ (27/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่แจ้งจำนวนหน่วยและผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ว. (25/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ขอความร่วมมือ ปิดไฟ 1 ชั่วโมง เพื่อลดโลกร้อน (25/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ตรวจเลือกทหารวันที่ 2 เม.ย. 57 (25/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
คณะผู้บริหารเขต เจ้าหน้าที่ ร่วมกับศูนย์33 จัดกิจกรรมรณรงค์สัปดาห์ฆ่ายุงลาย (20/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่แจ้งกรณีที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ว. (20/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่จัดฝึกอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชน (20/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประชาสัมพันธ์แจ้งคุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ว. (19/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
น.ส.พรทิพย์ วัชรินทร์ดิลก ผอ.เขตบางกอกใหญ่ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ณ ห้องประชุม ร.ร.วัดท่าพระ (19/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่รับสมัครฝึกอบรม อปพร. ช่วยเหลือสังคม (19/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่รณรงค์การป้องกันกำจัดยุงลายในพื้นที่ (18/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.ว. (17/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตกล่าวเปิดกิจกรรมสร้างจิดสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมในการลดปริมาณขยะมูลฝอย (12/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่แจ้งให้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ว. (10/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่รับลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ว. (05/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด (03/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่เชิญชวนร่วมพิธีถวายบังคมรัชกาลที่ 2 ในวันที่ 24 ก.พ. 57 (18/02/2557) ภาพกิจกรรม (12/03/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขตนำคณะเจ้าหน้าที่ โรงเรียนในสังกัด ร่วมบำเพ็ญกุศลและเวียนเทียนในวันมาฆบูชา (18/02/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ผู้บริหารเขต ต้อนรับคณะครูและนักเรียน ในการศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมความรู้ด้านการศึกษา (18/02/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่รณรงค์การป้องกันกำจัดยุงลายในพื้นที่ (04/02/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
ตรวจสอบรายละเอียดผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่กำหนดวันนัดเวลาทิ้ง - นัดเวลาเก็บขยะชิ้นใหญ่ก่อนวันตรุษจีน (25/01/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่เตื่อนป้องกันอัคคีภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน (25/01/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่แจ้งย้ายที่ลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. (20/01/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่อบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งประจำหน่วยเลือกตั้ง ส.ส. (16/01/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่แจ้งให้ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ส.ส. (14/01/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประกาศสถานที่ติดประกาศ แผ่นป้ายหาเสียงเลือกตั้ง ส.ส. (13/01/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่รณรงค์การป้องกันกำจัดยุงลายในพื้นที่ (10/01/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่แจ้งตรวจสอบรายชื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ ปีงบประมาณ 2558 (10/01/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่แจ้งเตือนชำระภาษี 3 ประเภท ประจำปี 2557 (08/01/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (07/01/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่รับลงทะเบียนใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส. (06/01/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ให้บริการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนวันเสาร์-อาทิตย์ เตรียมเลือกตั้ง ส.ส. (06/01/2557)
 
อ่านต่อ >>
     
เขตบางกอกใหญ่ประดับต้นไม้บริเวณเกาะกลางถนนเพชรเกษม เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2557 (28/12/2556)
 
อ่านต่อ >>
     
สงวนลิขสิทธิ์ 2548 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
Counter :141568  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554