ผู้บริหารเขตบางกอกใหญ่และฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ประชุมคณะกรรมการชุมชนและหน่วยงานในพื้นที่ เพื่อประชุมรับฟังปัญหาจากชุมชน ในดำเนินการแก้ไขปัญหาต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตบางกอกใหญ๋ เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2556 เวลา 10:00 - 12:00 น.

สงวนลิขสิทธิ์ 2548 สำนักงานเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
Counter :134216  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554