เขตธนบุรีรณรงค์ประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. (Up 16/6/2554)
 
นายระบิล ปานแม้น ผู้อำนวยการเขตธนบุรี แจ้งว่า เพื่อเป็นการกระตุ้นเชิญชวนให้ประชาชนในพื้นที่เขตไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส. ให้มากที่สุดในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554 นั้น สำนักงานเขตธนบุรีได้จัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งทุกรูปแบบ ได้แก่ การติดตั้งคัทเอาท์ประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่ตามถนนสายหลักและแยกที่สำคัญ ติดป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ขนาดใหญ่บริเวณสะพานลอยคนข้ามในพื้นที่เขต ติดป้ายไวนิลขนาด 1x4 เมตรหน้าสำนักงานเขต รอบวงเวียนใหญ่ โรงเรียนในสังกัด ชุมชนในพื้นที่ มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล ศูนย์สาธารณสุข ฯลฯ ติดป้ายประชาสัมพันธ์ข้างรถออกพื้นที่ ในส่วนของฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯประสานสถานประกอบการจัดรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ บริหารและพนักงานทุกคนไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยติดป้ายเชิญชวนไว้หน้าสถาน ประกอบการพร้อมแจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ในส่วนของโรงเรียนในพื้นที่จัดเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ไปตามถนนและชุมชนใกล้ เคียงและให้นักเรียนเขียนจดหมายเชิญชวนผู้ปกครองไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้มีการเปิดเพลงประชาสัมพันธ์เลือกตั้งในชุมชน โรงเรียนและห้างสรรพสินค้า ในส่วนของฝ่ายเทศกิจ,ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ,ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ,ฝ่ายรายได้และ ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯจัดรถพร้อมเปิดเพลงประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ทั่วพื้นที่เขต จัดกิจกรรมเคาะประตูบ้านเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งพร้อมแจกแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์
ผู้ อำนวยการเขตธนบุรี กล่าวต่อไปว่า นอกจากการรณรงค์ข้างต้นยังได้จัดให้มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ครั้งใหญ่ในวัน ที่ 23 มิถุนายน 2554 เวลา 14.00 น. บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาท่าพระและมีการเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ช่วงโค้งสุดท้ายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เวลา 09.00 น. บริเวณถนนสายหลักในพื้นที่เขตซึ่งคาดว่าการประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบดังกล่าว จะกระตุ้นให้ประชาชนไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้มากที่สุดตามเป้าหมายของกรุงเทพ มหานคร
   
 
 
 
 
 
สำนักงานเขตธนบุรี Tel:0 2465 0025 Email:Thonburi_District@hotmail.com
Counter :144140  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554