สำนักงานเขตหนองแขม
555 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
โทรศัพท์ 02 421 0939 เบอร์กลาง สำหรับต่อเบอร์ภายใน
โทรสาร 02 421 3820
E-Mail : nongkhame@yahoo.co.th
รายละเอียด อื่นๆ :


ประกาศการรับจดทะเบียนผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2559 คลิ๊กดูรายละเอียดได้ ที่นี่
ประกาศการรับจดทะเบียผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ปีงบประมาณ 2559 คลิ๊กดูรายละเอียดได้ ที่นี่

*** เอกสารเผยแพร่
1"รายงาน
องค์ความรู้/แนวทางปฏิบัติเป็นเลิศ (best practice)
ตามโครงการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชุน (ชุมชนนำร่องคือชุมชนสงวนคำ) 
สามารถคลิ๊กดูได้
ที่นี่

2.องค์ความรู้แนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ตามโครงการร่วมแรงร่วมใจพัฒนาสิ่งแวดล้อมชุมชน คลิ๊กดูเพิ่มเติมได้ ที่นี่

3.ดู facebook เกี่ยวกับ ชุมชนสงวนคำคลิ๊ก link ได้ที่นี่
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B3-Sa-ngaunkum-Community/1426221647596700

*** http://office.bangkok.go.th/nongkhame/รายชื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี58.pdf 

*** http://office.bangkok.go.th/nongkhame/ประกาศรายชื่อคนพิการงบประมาณ2558.pdf

*** แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย
http://wp.doe.go.th/wp/images/pr/25570001.pdf
*** แบบกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติของคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (เฉพาะผู้ติดตามแรงงานต่างด้าว อายุต่ำกว่า 15 ปี)
http://wp.doe.go.th/wp/images/pr/25570002.pdf

1. ข่าวประชาสัมพันธ์ 4. facebook ฝ่ายต่างๆ 7. ปฏิทินกิจกรรม
2. ประกาศสอบราคา 5. ประกาศสำนักทะเบียน 8. ประมูลอิเลคทรอนิคส์
3. ภาพกิจกรรม 6. download ฟอร์มฝ่ายต่างๆ 9. การให้บริการที่เขต
10.คู่มือปฏิบัติราชการ 11.แผนปฏิบัติราชการปี57 12.ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กร
13.สายด่วนที่ควรรู้ 14.คู่มือประชาชนติดต่อราชการ 15.ประกาศสำนักงานเขตหนองแขม
16.บริการรับแจ้งสูบสิ่งปฏิกูลและตัดต้นไม้ 17.รายละเอียดกล้องวงจรปิดที่มาดูที่เขตหนองแขมได้ 18.ข่าวกทม.ประจำวัน
19. หน่วยงานในกทม.ทั้งหมด  20.รับฟังความคิดเห็นของประชาชน  21.แนะนำท่องเที่ยวและสินค้าโอทอปเขตหนองแขม
เกี่ยวกับการให้บริการของฝ่ายโยธา สามารถคลิ๊กดู ที่นี่ ได้อีกทาง

สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับเว็บไซต์สำนักงานเขตหนองแขม

โทรศัพท์ส่วนกลาง    024442413  024442442   024210939  024211227  024211987  024211405  024210840

รถประจำทางที่ผ่าน               84 ,80 ,80ก ,81 ,123 ,163 ,164 ,189 ,ปอพ. 5 ,ปอพ. 12 ,ปอ.547


สงวนลิขสิทธิ์ 2548 หนองแขม กรุงเทพมหานคร
Counter :172845  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554