สำนักงาน สำนักอนามัย
ชั้น 7อาคาร 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถ.มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0 2245 3933, 0 2245 3845
โทรสาร 0 2245 8547
E-Mail : health_bma@yahoo.com
รายละเอียด อื่นๆ :

สำนักอนามัย
เลขที่อาคาร ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2
ถนนมิตรไมตรี เขตดินแดง กท
ม. 10400

โทรศัพท์กลาง

ผู้อำนวยการสำนักอนามัย

0-2246-0301, 0-2246-0304

0 2245 3933, 0 2245 3845

รองผู้อำนวยการสำนัก
นางมนทิรา  ทองสาริ
นายชวินทร์  ศิรินาค

0 2245 8514
0 2245 8534
นางวันทนีย์  วัฒนะ 0 2245 8435

   แสดงความคิดเห็น  Web board สำนักอนามัย
 
สงวนลิขสิทธิ์ 2548 สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร
Counter :6262  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554