สำนักงานเขตสำนักงานเขตราชเทวี
10 ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-354-4201 ต่อ 6756-8
โทรสาร 02-354-4210 ต่อ 6757
E-Mail : ratchathewi@yahoo.co.th,ratchathewi_10@hotmail.com
รายละเอียด อื่นๆ :
หมายเลขโทรศัพท์หน่วยงานกรุงเทพมหานคร

สำนักงานเขตราชเทวี

หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

e-mail

ผู้อำนวยการเขต

0-2354-4218

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต

0-2354-4213

 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต

0-2354-4199

 

ฝ่ายปกครอง

0-2354-4206

pokkrong_10@hotmail.com

ฝ่ายทะเบียน

0-2354-4216

ratchathewi_registeration10@hotmail.com

ฝ่ายโยธา

0-2354-4203

ratchatawiecivil@hotmail.com

ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล

0-2354-4214

env_ratchathewi@hotmail.com

ฝ่ายรายได้

0-2354-4215

ratchathewi_revenue@hotmail.com

ฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะ

0-2354-4197

raksa.ratchathewi@gmail.com

ฝ่ายการศึกษา

0-2354-4217

suksa-rtw@hotmail.com

ฝ่ายการคลัง

0-2354-4209

finance_ratchatewi@hotmail.com

ฝ่ายเทศกิจ

0-2354-4194

tessakiratchathewi@gmail.com

ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม

0-2354-4202

pat.ratchathewi89@gmail.com

โรงเรียนกิ่งเพชร

0-2215-3657

 

โรงเรียนวัดพระยายัง

0-2215-3647

 

โรงเรียนวัดดิสหงสาราม

0-2252-9934

 

โรงเรียนวัดทัศนารุณสุนทริการาม

0-2245-3937

 

สรรพากรเขตราชเทวี

0-2354-4219-25

 

สัสดีเขตราชเทวี

0-2354-3745

 

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด

0-2354-4232-43

 

กองสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม

0-2354-4226-30

 

กองสุขาภิบาลอาหาร

0-2640-9980-2

 


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเตรียมความพร้อมก่อนไปใช้บริการที่สำนักงานเขต

เว็บไซต์สำหรับผู้สูงวัยหัวใจละอ่อน


สงวนลิขสิทธิ์ 2548 สำนักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
Counter :53170  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554