ประเภทข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ นายไพโรจน์ โตเทศ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการศึกษา (นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ) คติพจน์ในการทำงาน ทำวันนี้ให้ดีที่สุด ผลงานที่ได้รับการยกย่อง - บุคลากรดีเด่นของส่วนราชการ สำนักงานเขต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประเภทระดับหัวหน้าฝ่าย - ผู้ประสานงานโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” - ผู้ดำเนินการโครงการประชุมกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มกรุงธนใต้ - ผู้ดำเนินการโครงการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มกรุงธนใต้ - ผู้ดำเนินการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มกรุงธนใต้
ประเภทข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ นายสุรเชษฐ์ สุขละมูล ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน ฝ่ายโยธา คติพจน์ในการทำงาน ตั้งใจและทำให้ดีที่สุด ผลงานที่ได้รับการยกย่อง แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เขตทุ่งครุในช่วงฤดูฝน โดยนำเจ้าหน้าที่กลุ่มงานระบายน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดบริเวณที่น้ำท่วมขัง สร้างสะพานทางเดินชั่วคราวและวางกระสอบทรายเพื่อเป็นทางเดินในพื้นที่ชุมชนที่น้ำท่วมขัง และประสานงานกับสำนักการระบายน้ำ (สนน.) ในการลดระดับน้ำในคลองและระดับน้ำของโรงบำบัดน้ำเสีย
ประเภทข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร นางชลณีย์ ลือนาม ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ชำนาญการ โรงเรียนราษฎร์บูรณะ (มูฮำหมัดอุทิศ) คติพจน์ในการทำงาน งานส่วนรวมและงานในหน้าที่ต้องทำให้ดีที่สุด ผลงานที่ได้รับการยกย่อง - ฝึกฝนและฝึกซ้อมนักเรียนประกวดกองเชียร์ จนได้รับรางวัลชนะเลิศ จากสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร - พัฒนานักเรียน จนได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม “การประกวดคัดลายมือ” จากสำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร
ประเภทลูกจ้างประจำ นายนฤดล แก้วงาม ตำแหน่ง พนักงานเทศกิจ ส 1 ฝ่ายเทศกิจ คติพจน์ในการทำงาน ทำตามหน้าที่แล้วมีปัญหา ยังดีกว่ามีปัญหาเพราะไม่ทำตามหน้าที่ ผลงานที่ได้รับการยกย่อง - ปฏิบัติหน้าที่งานจราจรหน้าโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) ด้วยความตั้งใจ - ช่วยงานจราจรเวลามีเหตุน้ำท่วมขังในพื้นที่ - ช่วยงานจัดระเบียบรถจักรยานยนต์สาธารณะ
 
 
 
สำนักงานเขตทุ่งครุ Tel:0-2464-4385 Email:thungkhru_district@hotmail.com
Counter :133398  เริ่มนับวันที่ 2 ม.ค. 2554